Inloggen
Laatste nieuws
Joost Visser
4 minuten leestijd

Veranderingen in de zorg per 1 januari 2014

Plaats een reactie

Ook bij deze jaarwisseling is weer het een en ander in de gezondheidszorg veranderd. De belangrijkste zaken op een rij.

Geestelijke gezondheidszorg anders georganiseerd

Vanaf 2014 bestaat de geneeskundige ggz in feite uit drie echelons. Mensen met klachten buiten het classificatiesysteem DSM worden gezien door de huisarts en de praktijkondersteuner (poh), patiënten met lichte en matige, niet-complexe stoornissen door de generalistische basis ggz en patiënten met complexere of meer risicovolle stoornissen door de  gespecialiseerde ggz.  Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, stelt de overheid, vindt waar kan een verschuiving plaats van zorg binnen het verzekerde pakket. Meer zorg van een kortere duur, meer eigen inbreng van patiënten (bijvoorbeeld door e-mental health) en meer in de omgeving van de cliënt.
Psychologische zorg wordt in 2014 volledig vergoed vanuit de zorgverzekering. In de voorgaande jaren was dit enkel van toepassing op de tweedelijns psychologische hulp, terwijl bij eerstelijns psychologische hulp enkel de eerste vijf behandelingen werden vergoed. Die beperking is vervallen.
Vanaf 1 januari 2014 vervallen de eigen bijdragen voor psychologische hulp en voor een internetbehandeltraject.

Sterftecijfers openbaar
Uiterlijk op 1 maart moeten ziekenhuizen  hun sterftecijfers over 2012 op de website publiceren en aanleveren bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het gaat zowel om de HMSR (die ‘ziekenhuisbreed’ de verhouding weergeeft tussen het  werkelijke aantal sterfgevallen en  het te verwachten aantal sterfgevalle) als om de SMR’s , de sterftecijfers per diagnosegroep. Alleen zorgaanbieders met  minder dan zestig sterfgevallen in het jaar waarover de cijfers moeten worden gepubliceerd, zijn vrijgesteld van de verplichting.
Om de cijfers goed te kunnen interpreteren verwacht de NZa dat ze zijn voorzien van een toelichting over bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de tijd en eventueel genomen stappen om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren.
Al in 2009 hebben de brancheorganisaties  toegezegd de sterftecijfers te zullen publiceren; met ingang van dit jaar zijn zij daartoe verplicht.

Veranderingen in het basispakket
Vanaf 1 januari 2014 vergoeden verzekeraars twee nieuwe zorgvormen vanuit de basisverzekering, namelijk autologe stamceltherapie bij de ziekte van Crohn en een nieuwe, endoscopische behandeling bij pancreasnecrose. De twee behandelvormen zitten voorwaardelijk in het basispakket, voor een periode van vier jaar. Patiënten moeten meedoen aan wetenschappelijk onderzoek; als de behandelingen effectief blijken te zijn, komen ze definitief in het basispakket.
Ook de Diane 35-pil wordt na 1 januari niet meer vergoed. De anticonceptiepil werd vanuit de basisverzekering vergoed voor de behandeling van ernstige acne en overbeharing.
Apparatuur voor thuisdialyse, inclusief de noodzakelijke toebehoren en gebruiksartikelen, de opleiding/instructie, de ondersteuning en begeleiding, het onderhoud en de reparatie, wordt vanaf 1 januari 2014 niet meer vergoed als medisch hulpmiddel maar als medisch-specialistische zorg. Het ziekenhuis wordt zo ook formeel verantwoordelijk voor de te leveren prestaties.  Ook de vacuümpomp die onderdeel uitmaakt van de vacuümtherapie wordt voortaan vergoed als onderdeel van de therapie.

Btw bij registratiecommissies
Met ingang van 1 januari 2014 moet de KNMG 21 procent btw heffen over de dienstverlening van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Dat betekent dat de RGS per aanvraag het geldende tarief en daarnaast 21 procent btw in rekening brengt. Het betreft de opleidingsregistratie van artsen, de (her)registratie van specialisten en profielartsen en het erkennen van opleiders en opleidingsinstellingen.

Recept vanaf 2014 alleen nog elektronisch
Artsen en andere voorschrijvers mogen geneesmiddelen per 1 januari 2014 alleen nog elektronisch voorschrijven. Dat staat in de richtlijn Elektronisch voorschrijven die de KNMG in september publiceerde.  Er zijn enkele uitzonderingen voor bijzondere situaties, zoals wanneer een elektronisch voorschrijfsysteem tijdelijk niet goed werkt. De voorschriften moeten dan wel achteraf alsnog in het systeem worden ingevoerd. Verder stelt de richtlijn een aantal eisen aan functionaliteiten van elektronische voorschrijfsystemen. Zorgaanbieders die op 1 januari 2014 nog niet elektronisch voorschrijven moeten een realistisch plan kunnen overleggen waaruit blijkt dat dit uiterlijk vanaf 1 januari 2015 wél kan.

Ontmanteling  intramurale  AWBZ
Ouderen die voor de eerste keer zorg aanvragen en vroeger geïndiceerd zouden zijn voor zorgzwaartepakket  VV (verpleging en verzorging) 3, krijgen hun ondersteuning voortaan thuis. Sinds begin 2013 krijgen alle nieuwe cliënten met de zorgzwaartepakketten (ZZP’s) 1 en 2 ook alleen nog maar een indicatie voor extramurale zorg.
Huishoudelijke hulp zal in 2014 beschikbaar blijven in de WMO. De korting van 89 miljoen die voor het komende jaar stond gepland gaat uiteindelijk niet door. Ook dagbesteding blijft in 2014 beschikbaar. De persoonsgebonden budgetten (pgb’s) zijn in grote lijnen gelijk aan die van vorig jaar. Om fraude tegen te gaan worden zij in de loop van het jaar uitgekeerd via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Dbc-registratie in ggz en forensische zorg
Op 1 januari gaat het nieuwe dbc-pakket voor de ggz en de forensische zorg in. De dbc-registratie is vereenvoudigd. Zo is duidelijker hoe te registreren wanneer een patiënt terug in de zorg komt. Voor de ggz is ook registratie bij een rechterlijke machtiging vereenvoudigd. Bij fz is de registratie van de verblijfssoorten in grote lijnen uniform gemaakt aan de ggz. In de verblijfssoorten is de zorgvraag van de patiënt meer leidend geworden. Bovendien is het mogelijk verdiepingsdiagnostiek te registreren.

Eigen risico en zorgtoeslag
Het verplicht eigen risico gaat komend jaar met 10 euro omhoog tot 360 euro. Doordat de premie van de zorgverzekering ten opzichte van 2013 is gedaald, is ook de maximale zorgtoeslag in 2014 lager dan vorig jaar. De maximale zorgtoeslag is voor alleenstaanden 865 euro, voor meerpersoonshuishoudens 1.655 euro.

Joost Visser

Beeld: Thinkstock
Beeld: Thinkstock
ouderen basisverzekering
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.