Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

'Veel diabetespatiënten met onbehandelde ulcera'

2 reacties

Relatief veel diabetespatiënten lopen te lang rond met onbehandelde ulcera. Dat stellen arts en onderzoeker Margreet van Putten en diabetespodotherapeut Monique Janssen na onderzoek binnen 96 podotherapiepraktijken.

Diabetespatiënten worden jaarlijks gescreend op het risico dat er bij hen een ulcus ontstaat. Patiënten met een grote tot zeer grote kans hierop worden doorverwezen naar een podotherapeut. De podotherapeuten moeten dan vaststellen of de patiënten medisch zorg nodig hebben om eventuele ulcera te voorkomen. Ulcera zijn duur om te behandelen, en kunnen leiden tot amputaties, en die kosten kunnen oplopen bij late behandeling. Dat was reden voor Van Putten en Janssen om onderzoek te doen naar de omvang van onderbehandeling van ulcera bij diabetespatiënten met – het zwaarste – zorgprofiel 4.

Zij bekeken daarvoor gegevens uit 2015 van 96 podotherapiepraktijken in het midden van het land en de Randstad die onder de vlag van Podotherapie Rondom werken. Dat jaar bleken er 145 patiënten, met een hoog risico op een ulcus, die bij screening al een actieve ulcus bleken te hebben, vooral op de voorvoet. Van hen meldden 64 patiënten dat zij daarvoor al onder behandeling waren bij een of meerdere professionals. Voor een deel betrof dat behandelaars die hiervoor gekwalificeerd waren zoals een huisarts, wondconsulent of diabetesvoetenteam in de tweede lijn. Maar ook werden vaak niet-gekwalificeerde behandelaars als een pedicure of thuiszorghulp genoemd. Daarnaast was er dus een meerderheid, 81 patiënten, die nog geen behandeling kreeg.

Gemiddeld liepen de onderzochte patiënten al drie weken met een ulcus rond, terwijl de richtlijn aanbeveelt om niet-genezende ulcera na twee weken  behandeling in de eerste lijn door te verwijzen naar tweedelijnszorg. Zo was bij een aantal patiënten een ulcus al wel opgemerkt door een pedicure, maar nog niet gezien door huisarts of podotherapeut.

Van Putten en Janssen vinden dat het onderzoek uitwijst dat er 'een aanzienlijk behandeldelay bestaat bij diabetespatiënten met een ulcus in een grote populatie'. Op basis van literatuurstudie constateren ze dat die vertraging deels door de patiënt zelf, maar ook door de ingeschakelde professionals wordt veroorzaakt. Zo speelt een rol dat de patiënt zelf te weinig voetinspecties uitvoert of onvoldoende op de hoogte is van signalen en risico's bij ulcera. Verder zijn er vaak veel zorgverleners betrokken bij deze patiënten, wat vertragend kan werken. Zorgverleners noemden binnen het onderzoek van Van Putten en Janssen nog zaken als werkdruk, ziekte in de praktijk of materiaaltekort als reden om niet op tijd de juiste zorg te kunnen leveren.

Van Putten en Janssen pleiten voor een jaarlijks voetonderzoek bij iedere diabetespatiënt met een hoog tot zeer hoog risico op voetulcera. Maar volgens hen is het ook zaak om meer voorlichting te geven over het belang van goede en snelle behandeling, zowel aan patiënten en hun naasten als aan zorgprofessionals.

Lees ook:

Nieuws Diabetes onderzoek
  • Ilse Kleijne

    Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op politiek en financiën.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.