Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
Achter het nieuws

Vaccinatie­vrijwilligers lopen vast in bureaucratie

Werven van vaccinatiepersoneel bemoeilijkt door bureaucratie

21 reacties
Getty Images
Getty Images

Vanaf mei krijgt de vaccinatiecampagne megaproporties. Dan moeten de GGD’s 1,5 miljoen mensen per week gaan vaccineren. Artsen willen graag bijspringen om deze megaklus te klaren.

Hoewel Nederland een trage start had met het vaccineren, wordt nu alles op alles gezet om iedereen die dat wil zo snel mogelijk in te enten. Sinds januari hebben, volgens het RIVM, zo’n 1,2 miljoen mensen een vaccin gekregen. Vanaf mei is de bedoeling dat de GGD’s 1,5 miljoen mensen per week gaan vaccineren.

Daarvoor moeten duizenden medewerkers worden geworven, onder meer voor tachtig extra vaccinatielocaties. Ook veel artsen moeten bijspringen en daarom is GGD GHOR, de overkoepelende organisatie van de regionale GGD’s, nu nog achter de schermen bezig met het opzetten van een landelijke campagne om artsen te enthousiasmeren voor het vaccinatieprogramma.

Functieprofiel

Via onder meer uitzendbureaus als Randstad en Start People Medi Interim worden medewerkers geworven die vaccinaties zetten. Er is een breed functieprofiel opgesteld. Daarin wordt gevraagd om een afgeronde opleiding tot verpleegkundige, doktersassistent, verzorgende IG of basisarts. Of om coassistenten, studenten verpleegkunde of geneeskunde vanaf het derde jaar. Randstad stelt dat een BIG-registratie niet vereist is, maar ervaring met het zetten van vaccinaties ‘uiteraard wel’.

Toch blijkt het voor een niet meer BIG-geregistreerde arts niet eenvoudig om binnen te komen bij de GGD. De 67-jarige voormalig anesthesioloog Els Boer is sinds november 2019 niet meer BIG-geregistreerd. Ze vertelt dat ze uit frustratie halverwege is gestopt met solliciteren. Boer: ‘De werving wordt gedaan door een door de GGD ingeschakeld uitzendbureau en er werd heel veel informatie gevraagd. Ik moest onder meer een kopie aanleveren van mijn artsenbul – die is niet zo snel weer opgezocht. Ook moest ik referenties opgeven, terwijl op mijn oude afdeling inmiddels allemaal andere mensen werken. En ik moest een verklaring omtrent gedrag aanvragen. Ik vond het al raar dat er zovéél werd gevraagd, maar wat me uiteindelijk vooral tegenhield, was dat ik het ook nog eens allemaal digitaal moest aanleveren. Het was zoveel gedoe, dat ik dacht laat maar zitten. Ik wil gewoon graag helpen, ik hoef er niet eens een vergoeding voor te krijgen. Maar kennelijk is de nood niet zo hoog.’

Noodsituaties

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zei twee weken geleden dat zorgaanbieders in geval van nood ook niet-BIG-geregistreerde zorgverleners, zoals voormalig artsen, mogen inzetten. De inspectie maakt zich al maandenlang zorgen over de krappe personeelsbezetting in de zorg en vreest dat de derde golf voor nog meer extra uitval zal zorgen. ‘Nu al lukt het zorgaanbieders niet meer altijd om roosters vol te maken en is door onderbezetting de werkdruk groot. Bij een derde golf dreigt tekort aan personeel de bottleneck te worden in de strijd tegen het virus’, licht een woordvoerder van de IGJ toe.

In noodsituaties mogen zorgaanbieders daarom, onder voorwaarden, personeel inzetten dat mogelijk niet aan alle bevoegd- en bekwaamheidseisen voldoet. De IGJ denkt daarbij onder meer aan mensen die niet meer werkzaam zijn als arts, maar die nog wel – of niet meer – zijn geregistreerd in het BIG-register. De IGJ volgt hierin het advies dat de KNMG half maart 2020 uitbracht. Dat komt erop neer dat artsen niet-praktiserend die maximaal tien jaar zijn uitgeschreven uit het BIG-register mogen inspringen, zolang hun vaardigheid nog aanwezig is of weer eenvoudig is aan te leren.

‘Ik heb me erdoorheen geworsteld, maar ik vond het niveau onnozel’

BIG-registratie

Voorlopig zal er, ondanks de uitzondering die de IGJ toestaat, echter geen sprake zijn van het inzetten van niet-meer-BIG-geregistreerde artsen, zegt de woordvoerder van de GGD GHOR. ‘De artsen en verpleegkundigen die wij werven, moeten écht een geldige BIG-registratie hebben. Dat is vastgelegd in de uitvoeringsrichtlijn van het RIVM en het RIVM gaat wat ons betreft over de kwalificatie-eisen. Tot nu toe lopen we niet tegen personeelstekorten aan en is er dus geen sprake van een noodsituatie die het zou rechtvaardigen om artsen die niet meer BIG-geregistreerd zijn in te zetten. Bovendien is het lastig te controleren waaróm iemand niet meer BIG-geregistreerd is.’

Gedemotiveerd

Oók de nog wel BIG-geregistreerde Anneke Ornée (69) trok zich tijdens het sollicitatieproces terug, omdat ze gedemotiveerd raakte door de overvloed aan eisen. Ornée: ‘Ik werk nog volop als medisch adviseur, arboarts en als waarnemend huisarts tijdens de vakanties. Nadat ik me had aangemeld, kreeg ik te horen dat ik een e-learning moest doen, een cursus anafylaxie bij de ambulancedienst en een introductieochtend van drie uur. De cursus anafylaxie heb ik gelukkig kunnen overslaan vanwege mijn veertigjarige ervaring als huisarts. Door de rest heb ik me heen geworsteld, maar ik vond het niveau onnozel en er was erg veel reclame voor een van de vaccinatieproducenten. Vervolgens nam Randstad contact met me op en werd me om een waslijst aan gegevens en kopieën gevraagd. Ze wilden zelfs een kopie van mijn bul – én een uittreksel uit het diplomaregister van DUO. En dat terwijl ik gewoon in het BIG-register sta als arts – waar ze óók een officieel bewijs van wilden. Daarnaast moest ik een officiële verklaring omtrent gedrag opvragen en een bewijs aanleveren van mijn registratie bij de Kamer van Koophandel en een kopie van de polis van mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering, mét het meest recente betaalbewijs. En ze eisten een minimuminzetbaarheid van twee dagen per week. Toen ben ik afgehaakt.’ (Zie ook het corona­perikel van Anneke Ornée: ‘Helpen vaccineren? Ik ben afgehaakt!’)

Papierwinkel

Uit navraag bij zowel Randstad als Start People Medi Interim blijkt dat er inderdaad om veel verschillende bewijsstukken wordt gevraagd. De papierwinkel komt volgens woordvoerders van beide organisaties voort uit de eisen die de opdrachtgevers stellen aan de selectieprocedure.

Volgens Mark Niesink, directeur van Randstad Zorg, worden de functiecriteria gesteld door de opdrachtgevers, in de meeste gevallen lokale GGD’s. Niesink: ‘In het begin van de vaccinatiecampagne waren haalbare aantallen mensen nodig. Daardoor is het in deze fase mogelijk de best mogelijk gekwalificeerde mensen te selecteren. Daar valt vanuit organisaties als Randstad nu ook aan te voldoen; over het algemeen vinden we de benodigde mensen. We begrijpen ook dat dit de weg is die nu wordt genomen. De vraag is wat ons betreft wel wat we gaan doen als het tempo van vaccineren straks omhoog moet en hiervoor dus veel meer mensen nodig zijn. Houden opdrachtgevers dan vast aan de huidige kwalificaties of gaan we het gesprek aan over waar verantwoorde en veilige mogelijkheden liggen? Dus in de kern is de vraag: wanneer zijn mensen voldoende gekwalificeerd voor veilige vaccinatie? Kunnen we zijinstromers misschien in samenwerking met opleidingspartners versneld opleiden? Kunnen we ex-medische professionals in dergelijke constructies met een certificering ook versneld vaccinaties laten zetten? Hierover én over hoe we het efficiënt kunnen organiseren gaan we in gesprek met opdrachtgevers.’ 

lees ook Meer over covid-19 download dit artikel (in pdf)
Achter het nieuws vaccinatie GGD vacatures bureaucratie covid-19
 • Simone Paauw

  Simone Paauw (1978) werkt sinds april 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone’ arts met een bijzonder verhaal en neemt graag een kijkje in de praktijk.  

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Paul Muijrers, Huisarts n.p. Arts M&G n.p., Meerssen 11-04-2021 11:28

  "‘Vaccinatievrijwilligers lopen vast in bureaucratie’
  Via onder meer uitzendbureaus als Randstad en Start People Medi Interim worden medewerkers geworven die vaccinaties zetten. Er is een breed functieprofiel opgesteld. Daarin wordt gevraagd om een afgeronde opleiding tot verpleegkundige, doktersassistent, verzorgende IG of basisarts. Of om coassistenten, studenten verpleegkunde of geneeskunde vanaf het derde jaar. Randstad stelt dat een BIG-registratie niet vereist is, maar ervaring met het zetten van vaccinaties ‘uiteraard wel’.
  Dagelijks is op de televisie te zien dat deze bureaucratie tot prachtige priklocaties met een uitgebreide bemensing heeft geleid. Maar de handeling zelf, het toedienen van het vacccin, wordt, getuige de televisiebeelden, meestal niet lege artis uitgevoerd. De injectieplaats die gekozen wordt ligt meestal te laag, niet twee vingers onder het acromion in de m. Deltoideus maar een stuk lager, vaak tien centimeter boven de elleboog.
  Dat de zuiger van de spuit even wordt teruggetrokken terwijl de naald gefixeerd is, om te zien of er niet een bloedvat is aangeprikt, is ook zelden te zien.
  Het zou toch meer over de inhoud moeten gaan......?
  Lit. Hoe zinvol is het opzuigen van de injectievloeistof na het insteken van de injectienaald voor intramusculair toedienen van vaccins?OPEN
  STAND VAN ZAKEN
  18-03-1997"

 • Helen Siers, medisch adviseur GGD GHOR programmalijn Vaccineren Covid-19, Doetinchem 22-03-2021 18:02

  "De GGD staat aan de vooravond van een megavaccinatieklus. Er is heel veel personeel nodig om dit goed te laten verlopen. Ook veel artsen.
  We zijn heel blij met al die artsen, die uit alle hoeken en gaten komen, die zich bij de GGD’ en melden om te helpen.
  Maar is het, met bovenstaande in gedachten, nou zo vreemd dat de GGD vraagt om bewijs dat u ook daadwerkelijk arts bent, bijna bent, of bent geweest? Per GGD melden zich tientallen artsen. Deze artsen kent men meestal niet persoonlijk. Helaas leven we in een wereld waarin ook anderen zich voordoen als arts, maar dit niet zijn. Dat is de keerzijde van de medaille die het noodzakelijk maakt om de bureaucratische controle te hanteren.
  Als u zich meldt om als arts te helpen bij de massavaccinaties tegen Covid-19, bedenk u dan dat u in een productiebedrijf aan het werk gaat. We werken toe naar een steeds beter geoliede machine. Hierin heeft iedere persoon een rol met een daarbij behorende taak. Al die rollen zijn de radertjes die de machine laten draaien. Tenminste: als alle radertjes hun rol vervullen zoals is beschreven. Bedenkt een radertje zijn eigen rol met een eigen invulling daarvan, dan betekent dat verwarring in de hele keten.
  Dat is de reden dat ook zeer ervaren, deskundige artsen, net als een beginnend basisarts, alle aangeboden scholingen en voorbereidingen moet volgen. Iedereen is dan op dezelfde manier op deze taak voorbereid. Het klinkt misschien militaristisch, maar voor deze militaire operatie is dit wel nodig. Eenduidig en alles op dezelfde manier.
  Op de vaccinatielocatie is de arts medisch eindverantwoordelijk. Daarom bent u een heel belangrijk radertje in de machine. Draai daarom alstublieft dezelfde kant op als uw collega’s dat tijdens de andere diensten en op de andere locaties ook doen. Dan brengen we met zijn zijn allen deze megaklus zsm tot een goed einde!
  Ik hoop dat u de bureaucratische hobbels wilt nemen! We hebben echt veel artsen nodig. Anders is aanmelden als prikker misschien een idee?"

 • Hans Blankestijn, huisarts niet praktiserend, Bilthoven 21-03-2021 13:57

  "Hadden we maar geluisterd naar Neelie Kroes.
  Maart vorig jaar solliciteerde ik bij mijn regionale GGD Utrecht voor de functie "bemonsteraar"; Ik werd na een paar weken gebeld door UNIQUE het uitzendbureau wat de werving verzorgt.
  Ik kon alleen aan het werk als ik me, als gepensioneerd huisarts, wilde vastleggen voor 3 maanden en dan ook nog 3 dagen per week;sorry , maar ik ben gepensioeneerd en de nood was blijkbaar niet zo hoog.
  In december solliciteerde ik bij het Rode Kruis Haaglanden voor de functie "Vaccineerder"
  Na 1 dag werd ik gebeld en na 1 week was alles geregeld en kon ik als een van de eerste aan de slag.Via een App kan ik aangeven wanneer ik beschikbaar ben ; "alle hulp is welkom" dus ook voor 1 dag per week.
  Mevrouw Kroes gaf in het programma WNL op Zondag in december jl. aan dat je uitvoering vaccinatieprogramma ( het betreft een crisissituatie) moet laten uitvoeren door organisaties die met een crisis kunnen omgaan( Rode Kruis of Defensie).
  Jammer genoeg kan een GGD dat niet , die zouden prima op de achtergrond de admisitratieve handelingen kunnen uitvoeren en de kwaliteit monitoren , maar logistiek is nu hun kwalitiet.
  Hadden we maar geluisterd naar Neelie; ik moet wel een uurtje reizen maar de fleixibilteit en de sfeer in de organisatie is me dat wel waard.

  "

 • Daniël de Haan, radioloog, Groningen 19-03-2021 21:17

  "@Mitchell
  Niet aan u persoonlijk gericht, maar velen hier ontstijgen niet boven dat hypocriete gezever over "de toon", anderen ondertussen voor de meest ranzige dingen uitmakend. Om maar zelf niet kritisch te hoeven nadenken.

  Misschien kunnen we het dan eindelijk eens over de inhoud gaan hebben.

  https://www.hartgroup.org/covid-19-evidence/
  De eerste vier conclusies even op een rijtje:
  1. Reinstate the existing pandemic planning policies from 2019, pending a detailed review of the policies adopted in 2020. Look to countries and states which did things differently. There should be a clear commitment from the Government that we will never again lockdown.
  2. Stop mass testing healthy people. Return to the principles of respiratory disease diagnosis (the requirement of symptoms) that were well researched and accepted before 2020. Manufacturers’ guidelines state that these tests are designed to assist the diagnosis of symptomatic patients, not to ‘find’ disease in otherwise healthy people.
  3. Stop all mask mandates. They are psychologically and potentially physically harmful whilst being clinically unproven to stop disease spread in the community and may themselves be a transmission risk.
  4. Vaccination. Abandon the notion that vaccine certification is desirable and that children should be vaccinated. There is no logical or ethical argument for either.

  Waar zijn we ook alweer mee bezig?"

 • Els van Veen, huisarts 19-03-2021 17:35

  "Beste Mitchel,
  Maar de problemen zijn nu wel heel erg groot door het covid-beleid. En door een totale afwezigheid van dialoog erover, ook onder artsen. Ik nodig u uit om naar dit interview met agenten te luisteren vanochtend in Groningen. Ik herken namelijk helemaal wat zij vertellen over de cultuur bij de politie. Je kunt het 1 op 1 ook zo zeggen over de cultuur onder artsen. Kritiek mag niet. En als je wel kritisch bent, ben je meteen een complotwappie. Dat is zo erg schadelijk. Doordat je je onveilig voelt, ga je je mond houden. Maar je gedachten en zorgen houd je dan wel, en die worden alleen maar groter. Steeds meer artsen spreken zich gelukkig uit. Morgen worden hulpverleners opgeroepen om een beschermende ring om de mensen te vormen. Ook veteranen doen die oproep. Morgen is het internationaal demonstreren tegen het covidbeleid. Ik hoop dat het nu vreedzaam kan, maar ik houd mijn hart vast.
  https://www.youtube.com/watch?v=25bSBaZ3xbA
  "

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.