Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

UMC Utrecht reageert op Zembla

5 reacties

Bestuursvoorzitter Margriet Schneider van UMC Utrecht (UMCU) zegt ‘diep geraakt’ te zijn door de verhalen van de ouders en kinderen in de uitzending van het televisieprogramma Zembla, dat woensdagavond werd uitgezonden. In het onderzoeksprogramma van BNN/Vara bleek onder meer dat kno-artsen van het UMCU operaties hadden uitgevoerd bij dove kinderen zonder hen voorafgaand aan de operatie te hebben gezien.

‘We hebben niet goed naar hen geluisterd’, zegt Schneider in een reactie. ‘Ik zet me ervoor in dat wij als ziekenhuis de menselijke maat weer terugvinden.’ Dit is de tweede keer dat calamiteiten bij het UMCU onderwerp zijn van een Zembla-uitzending. Direct na Schneiders aantreden in november 2015 maakte Zembla bekend dat het ziekenhuis twee dodelijke calamiteiten op de kno-afdeling niet bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg had gemeld.

Eind 2014 stuurde het Erasmus MC negen jonge patiënten door naar het UMC Utrecht voor een cochleair implantaat (CI). Vijf daarvan moesten opnieuw worden gedaan. ‘Rond deze operaties zijn bij ons allerlei dingen niet goed gegaan, zowel bij de intake, tijdens de operatie als in de nazorg’, erkent Schneider. ‘Dat moet beter. Wij hebben al maatregelen genomen. De operaties die bij ons zijn uitgevoerd zijn onderzocht en het rapport ligt nu bij de IGZ. Die moet er nog een oordeel over geven.’
Zembla besteedt in de uitzending bovendien aandacht aan fouten rond schedeloperaties bij kinderen met craniosynostose. ‘De IGZ heeft geoordeeld dat wij deze als calamiteit hadden moeten melden’, zegt de bestuursvoorzitter. ‘Hier zijn vooral in de communicatie met de ouders en in de nazorg dingen niet goed gedaan.’

Volgende week: interview met Margriet Schneider met Medisch Contact.

Marieke van Twillert

© Utrecht
© Utrecht
Lees ook:
Nieuws KNO IGZ UMC Utrecht patiëntveiligheid calamiteiten Zembla
 • Marieke van Twillert

  Marieke van Twillert werkt als journalist voor Medisch Contact. Arbeidsmarkt, levenseinde en e-health hebben haar speciale aandacht.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • C.M.A. Bruijninckx

  chirurg, ROTTERDAM Nederland

  Bewijst dat wat nu allemaal gebeurd is in het UMCU, kort nadat het ziekenhuis geaccrediteerd is door het hoog geroemde JCI, niet dat deze accreditatie (ook) niet betrouwbaar is? Waarschijnlijk is geen enkele accreditatie betrouwbaar. De betrouwbaarhe...id ervan hangt sterk af van de eerlijkheid waarmee de geïnterviewden de accreditatiecommissie tegemoet zijn getreden. Visitators zijn ermee bekend dat het hieraan kan schorten. Niet omdat de geïnterviewden leugenaars zijn, maar omdat zij zich niet durven uit te spreken over een schurende samenwerking of een mogelijk disfunctionerende collega uit twijfel, angst , schaamte, onverschilligheid, (misplaatste) loyaliteit of andere op zich invoelbare emoties. Om die reden zou ik niet hoog willen inzetten op steeds maar verder opgetuigde accreditaties, maar op het in alle geledingen actief creëren van een sfeer waarin alle medewerkers zich om elkaar bekommeren en waarin zij zonder angst elkaar durven aanspreken (of tenminste melden aan een geëigend meldpunt) wanneer inzet of gedrag daar aanleiding toe geven. Directies, lijnmanagers, leidinggevende verpleegkundigen en medische specialisten dienen daarbij het voortouw te nemen. Tot slot, neem altijd niet tijdig te corrigeren gebrek aan samenwerking op als ontslaggrond in aanstellingscontracten.

 • GJ Bonte

  Neuroloog. , Dalfsen Nederland

  Oh... Ik zie het al... Niets aan het handje in het UMCU! Alles keurig geaccrediteerd, en nog wel volgens de JCI methode! Iedereen kan dus met een gerust hart naar de KNO-arts in het UMCU. En dus is de uitzending van Zembla aan dovemansoren gericht...... Overigens heeft men daar in het UMCU wel een oplossing voor en toevallig ook nog budget!

 • W. van der Pol

  ziekenhuisapotheker en counselor, Delft

  Toetsingen en keurmerken (volgens JVI, NIaz, en anderen) zeggen iets over veiligheidsrisico's, die patienten lopen binnen de procedures die het ziekenhuis volgt. Kwaliteitsinspecteurs volgen die procedures in de praktijk nauwgezet. Maar helaas zeggen... die keurmerken niets over het medisch handelen, dat niet alleen van procedures afhankelijk is. En al helemaal niets over fouten en calamiteiten. Want al staan de procedures over het afhandelen van fouten keurig op papier, dan nog is het maar de vraag of die procedures in de praktijk gevolgd worden. Daar zijn de inspecteurs natuurlijk niet bij. Ook spreken zij -volgens mij- niet met slachtoffers, zoals Zembla doet. Ik pleit voor een aanvullend keurmerk en zou best als inspecteur willen optreden, die in de praktijk de recente ernstige fouten en calamiteiten naloopt. Ik denk dat het prachtige kwaliteitsbeeld er iets "genuanceerder" uit komt te zien. Sterker nog, ik denk dat het ziekenhuis hier eerst aan zal werken, alvorens het de JCI of NIAZ keuring laat uitvoeren. Aan de juichverhalen uit 2013 van het "eerste ziekenhuis" hebben patiënten dan geen behoefte meer.

 • J.J. Quak

  kno-arts, HILVERSUM Nederland

  Eerste topklinische ziekenhuis met JCI-keurmerk

  De JCI legt de lat hoog. In Nederland hebben alleen de academische ziekenhuizen AMC Amsterdam en UMC Utrecht de JCI-accreditatie behaald. Het Maasstad Ziekenhuis is het eerste topklinische ziekenhuis d...at de JCI haalt. Het ziekenhuis in Rotterdam-Zuid deed dat in één keer.............

  DENEN SCHAFFEN ACCREDITATIE AF

  In Denemarken hoeven ziekenhuizen die een accreditatie hebben behaald, deze niet te vernieuwen. De Deense minister van Volksgezondheid heeft die wettelijke plicht onlangs afgeschaft. Hij geeft hiermee gehoor aan de wijdverbreide kritiek van ziekenhuizen en medisch specialisten dat het accreditatieproces te veel bureaucratische rompslomp is. De Denen willen ziekenhuizen meer ruimte geven om zelf een patiëntveiligheidsprogramma te doen.

  OOK IN NEDERLAND IS ER KRITIEK OP DE ADMINISTRATIEVE BELASTING. veel ziekenhuizen doen het toch omdat het een manier is om de focus ziekenhuisbreed op patiëntveiligheid te krijgen. BOVENDIEN EISEN ZORGVERZEKERAARS BIJ DE ZORGINKOOP VAAK DAT ZIEKENHUIZEN EEN ACCREDITATIE HEBBEN.

 • A.F. Kuipers

  longarts, ZWOLLE Nederland

  Internationaal kwaliteitskeurmerk voor UMC Utrecht
  maandag 22 juli 2013
  Het UMC Utrecht heeft als eerste ziekenhuis in Nederland het internationale keurmerk JCI behaald volgens de nieuwe accreditatienormen.

  Voor het keurmerk is het ziekenhuis geto...etst op de academische normen, dat houdt in dat is gekeken naar meer dan 1400 aspecten van kwaliteit van zorg, onderzoek en onderwijs. Wereldwijd halen minder dan 5% van alle ziekenhuizen het keurmerk in één keer.
  De Joint Commission International (JCI) is een WHO-erkende organisatie die wereldwijd zorginstellingen toetst. Voor de accreditatie zijn JCI-auditoren het afgelopen jaar meerdere keren in het ziekenhuis geweest. Vorige week hebben inspecteurs van JCI zes dagen lang diverse afdelingen van het UMC Utrecht met onaangekondigde bezoeken verrast. Dr. Enrico Baldatoni, teamleider van de JCI-auditcommissie, complimenteerde het UMC Utrecht als geheel en gaf aan “er trots op te zijn dat het UMC Utrecht en JCI partners zijn met betrekking tot het voldoen aan internationale standaarden voor kwaliteit en patiëntveiligheid.” Complimenten waren er ook voor het 125 jaar oude WKZ, het meest kindvriendelijke kinderziekenhuis dat de JCI-auditcommissie, naar eigen zeggen, ooit had gezien.
  JCI werkt volgens de tracer-methodiek, waarbij de inspecteurs het spoor – een trace – volgen dat een patiënt op zijn of haar weg door de organisatie aflegt: vanaf de telefonische aanmelding, het contact met de baliemedewerker, de opname en behandeling tot en met het hele proces daarna. JCI kijkt naar de directe patiëntenzorg, bijvoorbeeld naar aspecten van hygiëne, medicatieveiligheid, preventie van infecties en veiligheid bij operaties. Prof. dr. Jan Kimpen, voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht: “De accreditatie is voor ons een bevestiging dat we op een goede manier bezig zijn met de kwaliteit van zorg. Patiënten mogen er daarom op vertrouwen dat zij in het UMC Utrecht de best mogelijke zorg krijgen.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.