Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
naar overzicht
Mathijs Smit
23 april 2013 2 minuten leestijd
Nieuws

Tulleken schrapt juridisch verweer in tuchtzaak

5 reacties

Neurochirurg Kees Tulleken, die vorig jaar in opspraak raakte wegens het mogelijk doorbreken van het medisch beroepsgeheim in de zaak van lawineslachtoffer prins Friso, wil zich in de tuchtzaak die de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) tegen hem heeft aangespannen niet verschuilen achter juridische spitsvondigheden. Dat bleek vanmiddag bij de behandeling van de zaak voor het Regionale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam.

De 72-jarige Tulleken werd in februari 2012 op slag een Bekende Nederlander nadat hij via zijn echtgenote, de NRC-journaliste Jannetje Koelewijn, informatie over de gezondheidstoestand van de prins naar buiten had gebracht. De inspectie spande een tuchtzaak tegen hem aan, omdat hij in deze zaak en in een later televisieoptreden het medisch beroepsgeheim zou hebben geschonden. In Pauw & Witteman sprak de neurochirurg herleidbaar over de behandeling van ex-premier Jo Cals voor zijn dood in 1971. ‘Daarmee liet hij wederom zien dat medische gegevens bij hem niet veilig zijn’, aldus inspecteur-jurist Josine Janson in haar pleidooi.

Voor het vijfkoppige tuchtcollege onder voorzitterschap van oud-rechter Solco Holtrop bleek dat Tulleken in de voorbereiding van de zaak niet alleen afscheid had genomen van zijn advocate Willemien Kastelein, maar ook van de juridische verweren die zij in eerste instantie had opgesteld. Daarbij ging het onder meer om de vragen of de inspectie wel een zaak kan aanspannen over een gebeurtenis in het buitenland, of de gedraging wel valt onder het tuchtrecht, en of de vrijheid van meningsuiting in deze zaak een rol speelt.

Tulleken wil echter niet dat de tuchtrechter alleen technisch-juridische maatstaven hanteert, en is vooral uit op een principiële beoordeling van de feiten. ‘Mijn advocate was heel goed, en deed haar uiterste best om te voorkomen dat ik een tuchtmaatregel krijg opgelegd. Ik wil me echter niet achter puur juridische argumenten verschuilen.’ Zo zei de neurochirurg te vinden dat de vrijheid van meningsuiting ‘ondergeschikt is aan het medisch beroepsgeheim.’ Ook vindt Tulleken het redelijk dat de inspectie een tuchtzaak begon.

Zijn belangrijkste verweer was, dat hij alleen goede bedoelingen heeft gehad door een lichtpuntje over de gezondheidstoestand van de prins wereldkundig te maken. Ook vindt hij de zaak enorm opgeblazen. ‘Ik wist dat alles over de Koninklijke familie onder een vergrootglas wordt gelegd, maar dat het ook wordt bekeken onder een elektronenmicroscoop had ik niet verwacht.’

De inspectie was van het verweer niet onder de indruk. Volgens IGZ-jurist Janson blijkt uit Tullekens gedragingen en zijn latere uitlatingen in de media, dat hij het belang van geheimhouding in de gezondheidszorg miskent. ‘De bevolking moet erop kunnen vertrouwen dat artsen zorgvuldig omgaan met patiëntgegevens en de privacy van patiënten.’ Volgens de inspectie heeft Tulleken ‘met zijn handelen het vertrouwen in de medische stand op dit punt ernstig geschaad.’

Het Tuchtcollege doet op 18 juni uitspraak. Als de klacht gegrond wordt verklaard, kan Tulleken een maatregel opgelegd krijgen die varieert van een waarschuwing of een geldboete tot het kwijtraken van zijn artsentitel.

Mathijs Smit

Lees ook:

Tulleken arriveert bij het tuchtcollege Amsterdam. Beeld: ANP Photo
Tulleken arriveert bij het tuchtcollege Amsterdam. Beeld: ANP Photo
print dit artikel
Nieuws tulleken beroepsgeheim
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen

Reacties

 • Jos Rensing, huisarts, 'S-GRAVENHAGE 29-04-2013 00:00

  "Tulleken creeërde voor een journaliste van een landelijk dagblad de gelegenheid een breed uitgesponnen primeur te schrijven. Voorpagina! En dat over de rug van een comateuze patient. En dan nog een keer bij P&W leeglopen over het ziekteproces van een reeds lang geleden overleden bekende Nederlander. En dan later geen spoor van introspectie of spijt.

  Bij tuchtzaken is de patient om wie het gaat zeer vaak geen belanghebbende (meer), het gaat erom dat de tuchtrechter de piketpaaltjes slaat, in dit geval: het beroepsgeheim van artsen is een zeer kostbaar goed en daar moet juist een hersenchirurg in ruste niet zomaar doorheen fietsen met als kennelijk enige argument dat hij in het verleden zo goed hersenen kon opereren.
  Ik hoop dat de uitspraak van de tuchtrechter ertoe zal leiden dat toekomstige generaties artsen zich niet zullen gaan spiegelen aan het gedrag van een voorbeeldfiguur als Tulleken.
  Over het leermoment van een dergelijke uitspraak voor hemzelf ben ik minder optimistisch."

 • Jos Rensing, huisarts, 'S-GRAVENHAGE 29-04-2013 00:00

  "Tulleken creeërde voor een journaliste van een landelijk dagblad de gelegenheid een breed uitgesponnen primeur te schrijven. Voorpagina! En dat over de rug van een comateuze patient. En dan nog een keer bij P&W leeglopen over het ziekteproces van een reeds lang geleden overleden bekende Nederlander. En dan later geen spoor van introspectie of spijt.

  Bij tuchtzaken is de patient om wie het gaat zeer vaak geen belanghebbende (meer), het gaat erom dat de tuchtrechter de piketpaaltjes slaat, in dit geval: het beroepsgeheim van artsen is een zeer kostbaar goed en daar moet juist een hersenchirurg in ruste niet zomaar doorheen fietsen met als kennelijk enige argument dat hij in het verleden zo goed hersenen kon opereren.
  Ik hoop dat de uitspraak van de tuchtrechter ertoe zal leiden dat toekomstige generaties artsen zich niet zullen gaan spiegelen aan het gedrag van een voorbeeldfiguur als Tulleken.
  Over het leermoment van een dergelijke uitspraak voor hemzelf ben ik minder optimistisch."

 • H. Burger, chirurg i.r., DORDRECHT 25-04-2013 00:00

  "collega Tulleken, een man die kennelijk van goeden wille is, wordt beschuldigd van het schenden van het ambtsgeheim. Hij is zonder twijfel een man met veel ervaring met ernstige hersenletsels en al het verdriet dat daar mee gepaard gaat. Waarom wordt niet eenvoudig met respect naar hem geluisterd. Over het waardevolle ambtsgeheim kan veel worden gezegd, maar deze tuchtrechtelijke procedure had beter niet kunnen plaats vinden, want er is niemend mee gediend, speciaal niet de patiënt over wie het gaat. Deze procedure zal niet leiden tot een beter omgaan met het ambtsgeheim, want het was in dit geval niet echt in het geding."

 • Kaspar Mengelberg, psychiater, Amsterdam 25-04-2013 00:00

  "De stelling van IGZ dat collega Tulleken 'het belang van geheimhouding in de gezondheidszorg miskent' is buitenproportioneel. Ik wil er op wijzen dat (vrijwel) alle medische specialisten dagelijks medische informatie over hun patiënten buiten het beroepsgeheim brengen door (verplichte) toepassing van de DBC-systematiek. Een onbekend maar vermoedelijk groot aantal medewerkers van ziekenkostenverzekeringen kan, niet gebonden door beroepsgeheim, hiervan kennis nemen. Dit is een structurele misstand.

  Interessant is dat Tulleken zijn zaak zonder juridische bijstand, waarover hij op zich zeer tevreden was, voert. Kennelijk wil hij dat zijn casus in gewone mensentaal wordt behandeld en met gewone mensenmaat wordt beoordeeld. Heugelijk in deze akelige tijden, gekenmerkt door juridisering, formalisering en protocollering.
  "

 • F.J.E.M. van Passel, arts, EMMERICH-ELTEN Germany 24-04-2013 00:00

  "Collega Tulleken staat, ondanks zijn uitstekende staat van dienst niet boven de wet.Hij had kunnen weten, dat de informatie, die hij kreeg ( van arts tot arts) vertrouwelijk was. Dat hij samen met zijn echtgenote, deze informatie wereldkundig maakte "in het belang van ons koningshuis", is onjuist. Ook in het programma van Pauw en Witteman ging hij te ver.
  Handelde hij alleen "een beetje dom?""

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.