Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
23 juni 2010 1 minuut leestijd

Tsjetsjeen met PTSS naar Moskou

Plaats een reactie

Kort nadat Crul en Rijksen de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege (CTC) van 12 januari 2010 becommentarieerden (MC 15/2010: 682), sprak het CTC zich opnieuw uit over de vraag of een medisch adviseur in zijn advies aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet ingaan op de effectiviteit van de behandeling voor de vreemdeling in het land van herkomst (CTC 27 april 2010, 2009/105).

Terwijl Crul en Rijksen zich snerend afvroegen of de medisch adviseurs van de IND wel kranten lezen of dat de druk van de opdrachtgever te groot is, geeft het CTC nu een ander oordeel.

Het CTC is in deze uitspraak zo realistisch om te erkennen dat de effectiviteit van een behandeling afhankelijk is van vele factoren, waarover een medisch adviseur geen deugdelijk onderbouwde uitspraak kán doen, ‘omdat die factoren niet zijn te objectiveren of zijn gelegen buiten zijn deskundigheidsterrein’. Conform vaste tuchtrechtelijke zorgvuldigheidseisen dient een arts die een medische verklaring afgeeft zich te beperken tot zijn medische deskundigheidsterrein. Politieke, etnische of religieuze aspecten in het land van herkomst vallen daar niet onder. Die kunnen uiteraard wel uitgebreid in de asielprocedure aan de orde komen, maar niet in de reguliere medische procedures waarbinnen de medisch adviseurs werkzaam zijn.

De opmerking of de medisch adviseurs wel kranten lezen, geeft geen blijk van bekendheid met de vreemdelingrechtelijke context en de tuchtrechtelijke zorgvuldigheidseisen. Indien artsen op basis van krantenartikelen niet-medische aspecten in hun adviezen zouden opnemen, zouden zij juist tuchtrechtelijk verwijtbaar gaan handelen. Dat zal toch niet de bedoeling van deze schrijvers zijn.

Het kan zijn dat sommige personen en instanties vinden dat vaststaand vreemdelingenbeleid in Nederland te streng is. Het is echter ongepast dit de medisch adviseurs in persoon te verwijten. Dat soort politieke discussies horen in de Tweede Kamer thuis en niet in de tuchtrechtzaal.

Den Haag, juni 2010
Jan van Kleef, hoofd Bureau Medische Advisering


  • Rubriek Brieven

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.