Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Toezichthouder bekijkt juistheid verwerking ROM-gegevens

1 reactie

De privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt of de Stichting Benchmark GGZ (SBG) in de positie verkeert om ROM-gegevens te verwerken. Volgens de SBG is de hamvraag of ROM-data als persoonsgegevens kunnen worden gezien en zo ja of de stichting deze dan mag verwerken.

De Stichting Benchmark GGZ (SBG) is aangewezen als partij om inzicht te geven aan ggz-instellingen en zorgverzekeraars hoe ggz-instellingen en -behandelaars presteren. Dit gebeurt op basis van ROM (routine outcome monitoring)-gegevens die de behandelaars en instellingen zelf verplicht aanleveren aan SBG. Die gegevens komen voort uit vragenlijsten die patiënten invullen over behandeleffecten.

De SBG wilde zelf graag dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of een rechter duidelijkheid zou verschaffen over de vraag of deze ROM-data als persoonsgegevens dienen te worden beschouwd, en of de stichting een wettelijke grondslag heeft om deze data te mogen benutten. Door veranderde regelgeving en jurisprudentie verkeert de stichting daar namelijk zelf over in onzekerheid, licht stichtingsdirecteur Maarten Erenstein toe.

De AP wil over het lopende onderzoek geen mededelingen doen, behalve dat ze bevestigt dat er onderzoek wordt gedaan ‘naar de gegevensverwerking’ van de SGB, aldus AP-woordvoerder Inger Sanders. Eerder dit jaar kreeg de toezichthouder volgens haar al een handhavingsverzoek rond om de rol van SBG en ROM-data.

Een groep psychiaters, psychologen en patiënten en de Algemene Rekenkamer  hebben bezwaar tegen de ROM-methode. Een van de bezwaren luidt dat deze geen bruikbare gegevens oplevert, maar een ander bezwaar is dat het volgens deze zorgverleners juridisch niet houdbaar zou zijn om deze patiëntgegevens zonder toestemming van patiënten aan de stichting over te dragen.

Demissionair VWS-minister Edith Schippers wil aan ROM vasthouden omdat er volgens haar geen beter alternatief is. Wel gaf ze vorig jaar al aan in overleg te gaan met de AP, om te zien of er een wettelijke aanpassing nodig is. GGZ Nederland raadt zorgverleners aan of de ROM-gegevens voorlopig niet te delen met SBG.

Lees ook
Nieuws Psychiaters onderzoek ROM
  • Ilse Kleijne

    Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • W.J. Jongejan

    huisarts, n.p, , Woerden

    Voor het verhaal rond het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens(AP) bij de Stichting Benchmark GGZ(SBG) met de vraag of die stichting in de positie zich bevindt om ROM-gegevens te verwerken, geldt weer eens dat niets is wat het lijkt te zijn. ...ROM-data zijn ondanks dubbele pseudonimisering toch als bijzondere persoonsgegevens te beschouwen. Voor opslaan en verwerken is toestemming van de patiënten nodig, hetgeen niet gebeurd is. De AP weet dat al vanaf 2014, omdat zij zelf deelnam aan de artikel 29 werkgroep van Europese privacy toezichthouders, maar deed niets met deze kennis. N.a.v. ophef rondgegevens in het DBC-Informatie -Systeem(DIS) waar ook dubbele pseudonimisering speelt is door de directie van SBG regelmatig overleg met de AP geweest over de verwerking van ROM-data, o.a. met de vraag of de AP bereid was de ROM-data-verwerking te gedogen. Daar wilde de AP geen uitspraak over doen. Toch deed de AP geen onderzoek naar de werkwijze van de SBG. Het onderzoek is nu wel in gang gezet nadat een belanghebbende, een patiënt, waarvan ROM-data in de SBG-database zitten, een klacht en een handhavingsverzoek bij de AP indiende. Die klacht werd ontvankelijk verklaard. Het nu gestarte onderzoek is daar het vervolg op. Eén en ander wordt bevestigd door een mededeling hierover op de website van de SBG.(http://bit.ly/2qKDnBJ).

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.