Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
naar overzicht
Irene Braakman-Bonder; huisarts op Curaçao
14 september 2001 3 minuten leestijd
over de grens

Tienerzwangerschap

Plaats een reactie

Huisarts op Curaçao

Het nieuwe jaar is nog maar amper begonnen of ik ben al geconfronteerd met drie zwangere tieners: een van dertien en twee van veertien jaar. Geen van de jongedames heeft de basisschool afgemaakt. Twee zitten in de vierde klas - in Nederland: groep zes - een zit in de vijfde. Het valt me mee dat de verwekkers van twee van de zwangerschappen ook nog onder de twintig zijn. Vaak is dat anders. Het meisje van dertien wil haar kind dolgraag krijgen. Vermoedelijk neemt een baby voor haar de plaats van een pop in, want ze is zelf nog niet veel meer dan een kind. Ze doet me denken aan een dertienjarig zwanger meisje dat een paar jaar terug op haar duim sabbelend aanhoorde dat ze in verwachting was. Vermoedelijk als gevolg van incest, maar alle betrokkenen hielden de kaken stijf op elkaar.

Hoewel het ene meisje van veertien er ouder uitziet, is haar zwangerschap niet gewenst. Abortus is verboden op Curaçao. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen abortussen plaatsvinden. In verhouding tot Nederland zelfs relatief veel al zijn daar geen exacte cijfers over. Een jaar geleden was dit meisje slachtoffer van seksueel misbruik, waar de moeder - bang voor represailles - geen werk van durfde te maken. Aangezien we op Curaçao geen vertrouwensarts kennen en de zedelijkheidswetgeving, die uit 1936 stamt, op dit punt gedateerd is, is er wettelijk ook geen ruimte iets te ondernemen.

Tienerzwangerschappen vormen een groot probleem. Niet alleen nam het aantal toe, sinds ’94 - toen het percentage tienerzwangerschappen om onduidelijke redenen verdrievoudigde - zelfs explosief. De jonge moeders zijn ook kwetsbaar, omdat hun jeugd, hun geringe levenservaring en het ontbreken van inkomen hen afhankelijk maken. Vaak is er onvoldoende ruggesteun, omdat de gezinnen waaruit ze afkomstig zijn ook niet erg stabiel zijn.

Een bijkomend probleem is dat zwangere meisjes van school worden gestuurd zodra de zwangerschap zichtbaar wordt. Hoewel ze in de regel na de geboorte van het kind mogen terugkomen, komt dat er in de praktijk meestal niet van. Regelmatig valt zo’n jonge moeder - na de bevalling in de steek gelaten - voor een nieuwe man die op zijn beurt ook weer een kindje wil. Omdat de meeste jonge moeders niet in het bezit zijn van een schooldiploma, hebben ze weinig kans op de arbeidsmarkt.

Heeft in Nederland jaarlijks minder dan 1 procent van de nieuwgeborenen een tienermoeder, op Curaçao ligt dat rond de 11 procent. Onderzoek elders heeft uitgewezen dat tweederde van de tienermoeders uit een milieu komt waar verwaarlozing, mishandeling en seksueel misbruik voorkomen. De kans is aanzienlijk dat dit patroon zich voortzet. Het bovengenoemde geval is daar een voorbeeld van. In een aantal buurten op het eiland ligt het percentage tienermoeders boven het eilandelijk gemiddelde. Het gaat om buurten waar de ontwikkeling heeft stilgestaan, en waar armoede en povere leefomstandigheden kenmerkend zijn.

Promiscuïteit is op Curaçao een wijd en zijd voorkomend gegeven. Oudere mannen kiezen jonge meisjes, mogelijk in de veronderstelling dat de kans op een HIV-besmetting zo relatief gering is. Dat het aantal tienermoeders groeit, zou hiermee te maken kunnen hebben. Helaas is de kans ook groot dat deze jonge meisjes een SOA oplopen. Zo had een van de beschreven zwangeren een syfilisbesmetting opgelopen.

Buiten de echt een seksuele relatie aangaan met een meisje jonger dan vijftien jaar, is wettelijk verboden. Er wordt echter bijna nooit werk van gemaakt als het toch gebeurt. Het feit dat we in een machomaatschappij leven, hangt daar ook mee samen. Als er sprake is van seksueel misbruik - en als er oudere mannen in het spel zijn, is dat bijna altijd het geval - is er behalve de wettelijke vertegenwoordiger van het meisje (meestal de moeder) niemand die aan de bel kan trekken. Hoewel er de laatste tijd stemmen opgaan om de wet aan te passen, kan het slachtoffer zelf of bijvoorbeeld de huisarts niets ondernemen tot het zover is.

Mede door de problemen die zich voordoen met uit de band springende jongeren, waar niet alleen Curaçao, maar ook Nederlandse gemeenten mee worden geconfronteerd, krijgt dit fenomeen meer aandacht. Door de enorme emigratie naar Nederland verplaatst het probleem van de zwangere tieners en de tienermoeders zich ook naar Nederland. Een tehuis waar deze jonge vrouwen kunnen worden opgevangen en begeleid, zou een goede zaak zijn. Ik ben ervan overtuigd dat er een relatie is tussen de

- alleenstaande - tienermoeders en het criminele gedrag van hun tienerzonen. In mijn praktijk heb ik daar intussen te veel voorbeelden van meegemaakt.

over de grens abortus provocatus Curaçao zwangerschap seksueel misbruik
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen

Reacties

  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.