Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Taakverdeling bewindslieden VWS compleet

Plaats een reactie

Na de installatie van het nieuwe kabinet-Rutte III is de precieze portefeuilleverdeling van de twee ministers en staatssecretaris op het VWS-ministerie duidelijk. De eerste kritische Kamervraag aan het adres van minister Bruno Bruins is een feit: de SP wil weten hoe hij denkt teveelverdieners in de zorg geloofwaardig aan te kunnen pakken, als hij voorheen zelf een inkomen boven de WNT-norm (Wet normering topinkomens) ontving.

Hugo de Jonge (CDA) is als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verantwoordelijk voor twaalf zaken. Het betreft care en medisch-ethische vraagstukken, maar ook de Wlz en de Wmo plus mantelzorg vallen onder hem. Daarnaast gaat hij over jeugdbeleid, Jeugdwet plus jeugdgezondheidszorg, wijkverpleegkundige zorg, persoonsgebonden budget en kwaliteitsbeleid care. Arbeidsmarktbeleid en toezicht rond care en jeugd zijn ook beide aan hem toevertrouwd. Verder vallen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onder De Jonges hoede.

Het lijstje taken van minister voor Medische Zorg Bruno Bruins (VVD) is nog langer en telt zestien onderwerpen. Dat betreft cure, curatieve zorg, genees- en hulpmiddelen, infectieziektebestrijding en gezondheidsbescherming. Ook de verbetering van ICT in de zorg is zijn verantwoordelijkheid; hij gaat over kennis en informatie-infrastructuur. Hij draagt verantwoordelijkheid voor de Zorgverzekeringswet en zorgtoeslag plus pakketbeheer. Daarnaast zijn hem de onderwerpen medische (bio)technologie, drugs, arbeidsmarktbeleid, beroepen en opleiding, kwaliteits- en sportbeleid toegewezen. Verder gaat hij over het toezicht op voedselkwaliteit en vallen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), registerdienst CIBG en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onder hem.

Paul Blokhuis (ChristenUnie) is als staatssecretaris van VWS verantwoordelijk voor zeven onderwerpen. Ggz, preventie en gezondheidsbevordering (leefstijl) vallen onder hem, net als maatschappelijke opvang plus beschermd wonen. Ook gaat hij over de maatschappelijke diensttijd die dit kabinet heeft geïntroduceerd, en over oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers. Verder heeft hij voor de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) het VWS-domein toegewezen gekregen.

Alle drie de bewindslieden zijn eindverantwoordelijk voor hun eigen portefeuille en moeten dus zelf daarover verantwoording afleggen aan de Tweede Kamer. Het verschil tussen de ‘minister van’ en de ‘minister voor’ is dat minister van VWS De Jonge ook verantwoordelijk is voor de gang van zaken binnen het ministerie zelf. Ook is hij verantwoordelijk voor de interne organisatie van ministeriële diensten als de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Beide ministers nemen deel aan de ministerraad, dat doet de staatssecretaris niet. Besloten is dat het departement één begroting blijft hanteren.

De Tweede Kamerfractie van de SP legde op de dag dat het nieuwe kabinet werd geïnstalleerd meteen een kritische vraag voor aan minister Bruins. Volgens de SP heeft hij in zijn eerdere functies bij uitkeringsinstantie UWV en de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) boven de WNT-norm salaris ontvangen, en de partij vraagt zich af hoe hij geloofwaardig denkt te kunnen optreden tegen teveelverdieners binnen de zorg.

Voor de drie bewindspersonen – en andere geïnteresseerden – is ook een introductiedossier beschikbaar, met daarin uitleg over de verschillende afdelingen (directies) binnen het ministerie, en de inspectie, agentschappen, adviesraden, het planbureau, zelfstandige bestuursorganen en diensten die onder het ministerie vallen.

lees ook

Nieuws politiek VWS Hugo de Jonge Paul Blokhuis Bruno Bruins
  • Ilse Kleijne

    Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.