Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
recht

Schippers: tuchtrecht ook geldig na het werk

11 reacties

Het tuchtrecht moet ook van toepassing zijn op handelingen die BIG-geregistreerden niet in de hoedanigheid van geregistreerde verrichten. Het gaat daarbij om handelen of nalaten dat een beroepsbeoefenaar niet betaamt, zoals een zedendelict. Dat schrijft minister Schippers in een brief aan de Tweede Kamer waarin ze een aantal wijzigingen van de wet BIG en het tuchtrecht voorstelt.

Een andere wijziging die Schippers wil doorvoeren is de mogelijkheid voor de tuchtrechter om een breder beroepsverbod op te leggen dan de doorhaling van de inschrijving van het BIG-beroep. Schippers vindt dat in bepaalde situaties een beroepsbeoefenaar die niet geschikt is om zijn BIG-beroep uit te oefenen ook niet geschikt is om een ander beroep in de zorg uit te oefenen waarbij hij patiënten behandelt. Verder moet de tuchtrechter wat Schippers betreft kunnen bepalen dat er na een maatregel ook niet meer mag worden gewerkt onder toezicht van een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar, de zogeheten opdrachtconstructie.

Bovendien wil Schippers dat de beroepsbeoefenaar opdraait voor de kosten die de klager heeft moeten maken voor de behandeling van de klacht, als de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard.

In de brief herhaalt Schippers ook haar voornemens om de tuchtrechter de mogelijkheid te geven om in afwachting van de behandeling van de tuchtzaak een voorlopige voorziening op te leggen. Daarnaast wil ze dat het  tuchtrecht tijdens een schorsing van kracht blijft, zodat er toch een klacht kan worden ingediend als een geschorste zorgverlener een misstap begaat.

In de brief stelt Schippers verder dat beroepsbeoefenaren wettelijk verplicht moeten worden om hun BIG-nummer te vermelden. Dit om de vindbaarheid van de beroepsbeoefenaar in het BIG-register te bevorderen, zodat makkelijker na te gaan is of iemand terecht een beschermde titel voert, of er een tuchtmaatregel is opgelegd, et cetera.

Ook wil Schippers de eisen voor herregistratie uitbreiden: behalve de ‘vlieguren’ als eis om geregistreerd te blijven, moet er meer verplichte bij- en nascholing komen, die wordt afgesloten met een toets en deelname aan intercollegiale toetsing.

Ten slotte wil Schippers de regeling voorbehouden handelingen aanpassen voor cosmetische ingrepen. Ook buiten de gezondheidszorg, bijvoorbeeld in de cosmetische sector, mogen voorbehouden handelingen door bevoegden worden verricht. Laseren zal worden aangemerkt als een voorbehouden handeling, omdat hier substantiële risico’s aan verbonden zijn.

Simone Paauw

Brief van minister Schippers

Lees ook:

werk recht Tuchtrecht
 • Simone Paauw

  Simone Paauw (1978) werkt sinds april 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone’ arts met een bijzonder verhaal en neemt graag een kijkje in de praktijk.  

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • M. Vasbinder, medico familiar y comunitario, 03725 TEULADA ALIC Spanje 04-12-2014 01:00

  "Een zooitje maatregel, die door een grote zeef moeten. Eén ding is zeker. De vriendjes van de minister die aansprakelijkheidsverzekeringen verkopen gaan hier dik aan verdienen. dat is dan al vast meegenomen. Schieten op zorgverleners wordt nu wel erg makkelijk genaakt, temeer daar er niet teruggeschoten mag worden, zelfs niet op de minister. Dergelijke maatregelen op politici toepassen, zou veel meer zoden aan de dijk leggen, maar is onmogelijk omdat nascholen van iemand die niet geschoold is, wat moeilijk wordt. Politicologie overigens beschouw ik niet als scholing, maar meer als onderwijs voor mensen die volkomen buiten de maatschappij leven, waarbij de lessen alleen henzelf betreffen."

 • W.J. Duits, Bedrijfsarts, HOUTEN Nederland 04-12-2014 01:00

  "Geachte collega Barnas, helemaal met u eens. Laat het ministerie eens ophouden met een hun onophoudelijke bemoeizucht gebaseerd op een grenzeloze zelfoverschatting. Een minister uit liberale hoek zou zich dood moeten schamen verantwoordelijk te zijn voor een Sowjetunie systeem."

 • P.C. Rasch, Arts Maatschappij en Gezondheid, Lekkerkerk 04-12-2014 01:00

  "Als artsen moeten we staan voor betrouwbaar, deskundig en integer handelen in het belang van degene die ons om zorg vraagt en met oog voor de impact van dat handelen, maatschappelijk en publicitair. Dat moeten we uitdragen en vooral laten zien, individueel en via de beroepsverenigingen. Aanspreken van collega’s die wat anders laten zien, is daar een onderdeel van. Zo nodig handelen. Dat geeft je, ook in het huidige gure klimaat, de basis om onzinnige maatregelen als deze ter discussie te stellen. Dus laten we ons ook vooral ook de vraag stellen of wij het ‘andere beeld’ voldoende laten zien en uitdragen."

 • A.L. Cense, Psychiater, STOUTENBURG Nederland 04-12-2014 01:00

  "De welwillende lezer kan bij elk van de onderdelen van het voornemen van de minister wel een verhaal bedenken dat als rechtvaardiging kan dienen. Omgekeerd kan de iets minder welwillende steeds wel iets bedenken dat ernstige vraagtekens plaatst bij nut en noodzaak. Iemand die in zijn privéleven een dusdanig ernstig misdrijf begaat dat hij in aanmerking komt voor een langduriger gevangenisstraf komt b.v. als bijeffect vanzelf in de positie dat hij niet aan zijn herregistratie verplichting kan voldoen.

  Ook kunnen we wel weer beginnen over de verdere toename van lasten en rituelen ten koste van het direct gebonden werk, maar mijn voorstel zou zijn dat voortaan nog slechts te doen in de vorm van fileren van de structurele kant: een zorgstelsel als een productielijn die steeds verder wordt uitgekleed door steeds verder aangroeiende "back offices". In dat kader een herhaling van het advies om Seddon's boek "the Whitehall effect" er eens naast te leggen. En er is natuurlijk nog wel meer literatuur over disfunctioneel ontsporende organisatievormen.

  Het ergst is echter misschien wel de globale indruk die achterblijft over de manier waarop met ons recht wordt omgesprongen: ooit bedoeld als bescherming van burger tegen de totalitaire structuren die daarvoor de wereld bepaalden, en nu steeds meer bewegend in de richting van een arm van een overheid die zijn burgers in de tang houdt.
  Deze minister is de weg kwijt
  "

 • A.L. Cense, Psychiater, STOUTENBURG Nederland 04-12-2014 01:00

  "Hoewel ik het natuurlijk met collega Rasch eens ben dat we, al dan niet uit een verzetshouding, niet onze eigen normen moeten verwaarlozen (met de nadruk op eigen overigens), geloof ik niet dat het uitdragen en handhaven daarvan als weerwoord kan dienen. Hoewel het frame van deé voorstellen van de minister ongetwijfeld wel weer kwaliteitsverbetering zal zijn, gaat de werkelijke discussie daar immers helemaal niet om. Die gaat over disfunctioneel beleid dat publieke en professionele sectoren niet verbetert maar verslechtert; dat een zorg afpakt van patient en werkvloet en verandert in een speeltuin voor handelsjongens, beterweters, meters, controleurs en regelaars; en een beleid waar bovendien rechtsstatelijk steeds naargeestiger kanten aan komen.

  Dat vraagt om kritiek en politieke keuzes; niet om het tonen van ons braafste gezicht.
  Bezuiniging op zorg zal waarschijnlijk nooit helemaal zonder kleerscheuren gaan. Maar die kleerscheuren hebben het meeste kans binnen de perken te blijven bij een werkvloer die flexibel in kan spelen op de noden. En dat is niet een werkvloer die bang wordt gemaakt, noch een werkvloer als een robotachtige geïndustrialiseerde lopende band waarachter een log apparaat aan de bedieningsknoppen zit.
  Dat klinkt overigens als een pleidooi voor het experiment van van Rijn, en dat zou het wellicht ook zijn wanneer dat experiment niet gesmoord werd in een context die niet meeverandert. Dan is een ramp voorgeprogrammeerd. "

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.