Inloggen
Laatste nieuws
Mathijs Smit
2 minuten leestijd
Nieuws

Rekening patiënt moet zorgfraude voorkomen

5 reacties

Patiënten krijgen vanaf volgend jaar een begrijpelijk kostenoverzicht na een consult van of behandeling door een medisch specialist, huisarts of andere zorgverlener. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft dat vandaag toegezegd aan de Tweede Kamer. De volksvertegenwoordigers hopen dat het aantal foutieve declaraties wordt teruggedrongen, als patiënten de rekeningen zelf kunnen controleren.

Schippers ziet de aanpak van foute declaraties en oplichting in de zorg als een van haar prioriteiten. Bij de Nederlandse Zorgautoriteit heeft de minister extra capaciteit vrijgemaakt om fraude op te sporen. Ook gaat zij bekijken of het Openbaar Ministerie hier voldoende menskracht voor beschikbaar heeft.

Hoewel eerder onderzoek de zorgfraude niet goed in kaart kon brengen, laat de minister de omvang ervan – op aandringen van de Kamer – opnieuw onderzoeken. Schattingen lopen uiteen van 7 miljoen euro, die in 2011 werd opgespoord door verzekeraars, tot ettelijke miljarden. Grote vraag is altijd in hoeverre verkeerde declaraties het gevolg zijn van opzet of van vergissingen, bijvoorbeeld als gevolg van onduidelijke regels.

Directeur beleid en advies Lode Wigersma van artsenfederatie KNMG tekent aan dat een veelheid van gedragingen onder de noemer ‘zorgfraude’ wordt gebracht. Aan de ene kant van het spectrum noemt hij ‘opzettelijk onregelmatig handelen om zichzelf of de instelling aan extra inkomsten te helpen, of de patiënt die daar niet voor in aanmerking komt aan bijvoorbeeld een uitkering te helpen’ en aan de andere kant ‘handelen dat op de keper beschouwd onjuist is maar niet is ingegeven door frauduleuze overwegingen.’

Volgens Wigersma kan die laatste categorie het gevolg zijn van onbekendheid met declaratieprincipes of prijzen of tarieven, het onopzettelijk openen van een verkeerde dbc of verkeerde prikkels in het systeem, die bijvoorbeeld tot verrichtingen aanzetten. Ook noemt hij ‘de oprechte wens om goed te doen voor de patiënt’ als mogelijke oorzaak, bijvoorbeeld rond controles voor uitkeringen.

De KNMG pleit dan ook voor een zorgvuldige aanpak, aldus Wigersma. ‘Zorgvuldig verkennen van de vraag of er opzettelijk of onopzettelijk verkeerd is gehandeld, wat de bedoelingen van de arts of andere zorgverlener precies waren, of de instelling er een rol in speelt, en in geval er aangetoond sprake is van fraude, wat de ernst is van de fraude en die vervolgens proportioneel met sancties treffen.’


lees ook

Nieuws KNMG Schippers
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Jula-Louise Vladár

  huisarts, Klundert

  Van oorsmeer tot schaakklok

  Na een veelbesproken, hoog uitgevallen nota voor cerumenverwijdering konden politieke en vervolgens ministeriële stappen niet uitblijven.
  Per 1 januari 2014 krijgen patiënten overzichtelijke kostenoverzichten toegestuurd ...van geleverde zorg. Niks mis mee, toch?
  "Nee", dacht ik als, naar mijn idee, eerlijke dorpsdokter. Die gedachte hield echter maar even aan. Naast vrij duidelijk afgebakende en over het algemeen lastig te bediscussiëren zaken zoals M&I verrichtingen, wordt huisartsgeneeskundig handelen niet gedefinieerd door DBC's maar door zaken als enkele en dubbele consulten of visites.
  Hoe zou dat gaan? " Dokter dat was vorige maand toch geen gesprek van 20 minuten of langer?" "Gut, de patiënt en ik hebben intensief met elkaar gesproken, maar het consult is nu 17 minuten oud: praat ik twintig minuten vol of declareer ik voor duidelijk minder dan wat ik geleverd heb?" Tot slot een voorbeeld dat je echt niet moet willen: de puber met levensfase problematiek die thuis wordt ondervraagt over het hoe en wat van het lange consult bij de huisarts.
  Moeten we gaan werken met een schaakklok op tafel? Voortdurende spastische blikken op het tijdsverloop? De patiënt achteraf vragen te tekenen voor de tijd?
  Ik ben een gepassioneerde huisarts, kijk tijdens consulten haast nooit op de klok, maar realiseer me nu ineens dat ik als arts en ondernemer in het nauw zou kunnen komen door dit onzalige plan.

 • A.K. Offringa-Hup

  Huisarts, GROESSEN

  Weer zo'n goed doordachte actie van een minister die zegt dat ze de administratielast wil verminderen. Nota's voor alle verrichtingen betekent voor een huisarts met een normpraktijk zo'n 40-50 nota's per dag. Dit a 50 ct per nota aan postzegel, envel...op en briefpapier, komt per jaar op een kostenpost van 5 a 6000 euro. Waarbij van telefonisch consulten meer dan 10% van het tarief opgaat aan postzegels. Verder levert het per jaar een enorme stapel oud papier op. En tot slot een hoop telefoontjes voor de assistente van patienten die zich niet kunnen voorstellen dat we voor dat ene korte vraagje per telefoon een rekening sturen. De tarieven van de huisarts liggen duidelijk vast per verrichting en zijn in te zien op de website van de NZA. Of, voor de M&I verrichtingen, op de websites van de diverse verzekeraars. Laat de verzekeraars maar een declaratieoverzicht sturen naar de patient. Oproep aan dhr van Eijck: zou u mijn bovengenoemde bezwaren willen overbrengen aan de minister? Bij voorbaat dank!

 • web

  web,

 • Bart Bruijn

  Huisarts, STREEFKERK

  Ik neem aan dat er een goed onderzoek komt, naar het effect (positief en negatief) van deze laatste hysterische politieke hype. Of is dat bij de beslissingen in die kringen niet noodzakelijk?

  Ik neem ook aan, dat de namen van diegenen die dit hebbe...n aangezwengeld, bij gebleken overdrevenheid van deze reactie en dus schadelijkheid (kost geld en inspanning die elders heel wat beter zouden kunnen worden gebruikt) in goed zichtbare advertenties in de ter zake doende media worden gepubliceerd. Of geldt dit niet voor henzelf?

 • Shyng Cheng

  student, Groningen

  Inhoudelijke controle door de patiënt zelf heeft als randvoorwaarde enige mate van inzicht in en beheersing van de declaratiesystematiek. Hoe minder daarvan aanwezig is, hoe groter de kans op vals-positieve en vals-negatieve terugkoppeling.
  Ook lijkt... me dat een adequate prikkel om de geboden facturen te controleren nauwelijks aanwezig, zeker als het gaat om AWBZ-zorg.
  Overigens ben ik wel voorstander van het tonen van de rekening, al was het alleen om de bewustwording van de notie dat gratis zorg niet gelijk staat aan kosteloze zorg te stimuleren.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.