Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
naar overzicht
19 december 2007 2 minuten leestijd

Rapport voor zorg aan illegalen

Plaats een reactie

De Commissie Klazinga heeft haar rapport ‘Arts en Vreemdeling’ vandaag aangeboden aan Inspecteur-generaal prof. dr. G. van der Wal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De beroepsorganisaties KNMG, LHV en NVvP hebben het rapport enthousiast ontvangen.In het rapport spreken artsen zich uit over situaties waarin zij terecht komen bij het verlenen van medische zorg aan (illegale) vreemdelingen en asielzoekers. Veelvoorkomende situaties zijn overplaatsing naar een ander asielzoekerscentrum waardoor de continuïteit van zorg in gevaar komt en afwegen wanneer een behandeling medisch noodzakelijke zorg betreft.De commissie Klazinga, officieel de Commissie ‘Medische zorg aan (dreigend) uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale vreemdelingen’, komt in haar rapport met adviezen en richtlijnen hoe artsen met deze situaties om moeten gaan. Daarnaast bevat het aanbevelingen voor derden om te kunnen waarborgen dat artsen door hun noodzakelijk geachte zorg adequaat kunnen verlenen.Zo schrijft de commissie dat medische aspecten meegewogen dienen te worden bij beslissingen over opvang of uitzetting van asielzoekers en detentie van illegale vreemdelingen. Ook adviseert de commissie om het begrip 'medisch noodzakelijke zorg' beter te laten aansluiten bij de praktijk en het daarom te definiëren als 'passende en verantwoorde medische zorg'.Klazinga: ‘IJkpunt voor dit rapport zijn de medische gedragsregels van artsen. Diegenen die in het rapport een rij met medisch noodzakelijk hulp verwachten, zullen teleurgesteld worden. Medisch noodzakelijke zorg is een politiek taalconstruct. De werkelijkheid is een stuk complexer.’De Inspecteur voor de Gezondheidszorg zal over het rapport een positief oordeel uitbrengen naar de minister van VWS. Bovendien heeft hij toegezegd het onder de aandacht te brengen van het ministerie van justitie. ‘Ik ben het met de commissie eens dat artsen niet betrokken moeten worden bij de inschatting van de kwaliteit van zorg in het land waarnaar mensen worden uitgezet. Bovendien hoeven artsen geen inschatting te maken hoe lang het nog duurt voor iemand het land uit moet.’Aanleiding voor het instellen van deze commissie waren de signalen van artsen over knelpunten in de zorg aan asielzoekers en illegale vreemdelingen. Deze signalen betroffen onder andere zorgwekkende situaties in asielzoekerscentra en in detentiecentra voor illegale vreemdelingen, de beoordeling van medische problematiek in relatie tot verblijf in Nederland of uitzetting en de medische zorg aan illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen.Leden van de commissie Klazinga zijn afkomstig van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Orde van Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie (NVvP) met secretariële ondersteuning van Pharos, kenniscentrum vluchtelingen, nieuwkomers en gezondheid.Het rapport Arts en Vreemdeling is te vinden op de

website van de KNMG

.


KNMG
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen

Reacties

  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.