Inloggen
Laatste nieuws
Bas Knoop
3 minuten leestijd

‘Participatiemodel specialisten vergt heldere wet’

Plaats een reactie

Eén op de vijf ziekenhuizen en medisch specialistische bedrijven (msb’s) ziet de msb’s als opstap naar een participatiemodel, een constructie waarbij medisch specialisten mede-eigenaar worden van het ziekenhuis en meebewegen bij winst en verlies. Maar de aanhoudende onduidelijkheid over toekomstige wetgeving vormt voor beide partijen op dit moment een te grote barrière om hiervoor te kiezen. Wil ministers Schippers (Volksgezondheid) dat medisch specialisten daadwerkelijk overstappen naar het participatiemodel, dan zal zij hierover helderheid moeten scheppen.

Dat adviseert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een vandaag gepubliceerd rapport over de invoering van de integrale bekostiging in de medisch-specialistische zorg in 2015. Hieruit blijkt dat op dit moment, ruim een jaar na het samenvoegen van de kosten voor het ziekenhuis en het honorarium van de vrijgevestigde medisch specialisten in één tarief, nog geen enkel ziekenhuis het participatiemodel heeft ingevoerd. In veruit de meeste ziekenhuizen hebben medisch specialisten gekozen voor een samenwerkingsmodel en zich verenigd in msb’s.

Uit de NZa-studie blijkt dat de onduidelijkheid  over hoe de winstuitkering aan aandeelhouders te regelen, de grootste belemmering vormt voor ziekenhuisbestuurders en msb-bestuurders om te kiezen voor een participatiemodel. Eind 2014 trok Schippers na fel verzet in de Eerste Kamer haar wetsvoorstel Wet vergroten investeringsmogelijkheden medisch-specialistische zorg (ook wel Wet Winstuitkering genoemd) terug en besloot de Raad van State om advies te vragen. Deze wet, die al wel is goedgekeurd door de Tweede Kamer, moet winstuitkering in ziekenhuizen mogelijk maken.

Volgens de NZa speelt onduidelijkheid over hoe een ziekenhuis financieel te waarderen en door wie er aandelen gekocht kunnen worden – alleen de medisch specialist, iedereen binnen het ziekenhuis of ook door mensen van buiten het ziekenhuis – ook een rol bij het op dit moment afwijzen van het participatiemodel door ziekenhuizen en medisch specialisten. Net als de vraag wat de publieke opinie ervan vindt als medisch specialisten mede-eigenaar van een ziekenhuis worden. Schippers liet zich eind januari in een Kamerdebat ontvallen dat volgens haar het participatiemodel voor de meeste gelijkgerichtheid zorgt tussen ziekenhuisbestuur en medisch specialisten, een van de belangrijkste doelen van de invoering van de integrale bekostiging.

Uit het NZa-onderzoek blijkt verder dat msb-bestuurders en ziekenhuisbestuurders nogal wisselend oordelen over de gevolgen van de oprichting van de msb’s. Zo vindt 67 procent van de msb-bestuurders dat de interne aansturing in het ziekenhuis in het afgelopen jaar is verbeterd, bijvoorbeeld doordat de raad van bestuur (rvb) nu één centraal aanspreekpunt heeft in de vorm van het msb-bestuur en vrijgevestigde medisch specialisten meer met één mond spreken.  De ondervraagde rvb’s reageren verdeeld. 35 procent ziet geen ‘fundamentele verandering’ in de aansturing of vindt het te vroeg om daar iets over te zeggen. 28 procent van de ziekenhuisbestuurders stelt dat de aansturing is verslechterd doordat volgens hen de zorgverlening helemaal is uitbesteed aan de medisch specialisten, waar zij geen goed gevoel bij hebben. 35 procent oordeelt positief.

Een ander verschil.  Waar 48 procent van de msb-bestuurders stelt dat vrijgevestigde medisch specialisten na de invoering van de integrale bekostiging meer invloed hebben gekregen op het beleid van ziekenhuizen, zegt 59 procent van de rvb’s dat de invloed van de medisch specialisten ongewijzigd lijkt, omdat de manier waarop beide partijen samenwerken niet anders is geworden.

De NZa schrijft ook dat de zorgverzekeraars in het eerste jaar na de invoering van de integrale tarieven ‘nog niet of nauwelijks’ selectief zorg inkopen, een ander belangrijk doel van de wet. ‘Veel van de geënquêteerde zorgverzekeraars geven aan niet direct meer ruimte te voelen voor het selectief inkopen van zorg als gevolg van het afschaffen van het honorariumplafond’, is te lezen.

Bas Knoop
Twitter: @bknoop

© Shutterstock
© Shutterstock
Lees ook:
ziekenhuizen Schippers
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.