Inloggen
Laatste nieuws
opleiding

Pandemie schept vruchtbaar klimaat voor ecg-webinar

Jonge artsen vertellen hoe je een webinar ontwikkelt

Plaats een reactie
Getty images
Getty images

Ali Talib (aios radiologie en voormalig anios cardiologie) en Bashar Razoki (aios dermatologie) organiseerden in coronatijd een vrij toegankelijk webinar ‘ecg-interpretatie’ via Facebook Live Events. Het webinar voorzag in een behoefte: meer dan 21 duizend mensen gaven hun interesse op via Facebook en op elk moment waren er vijfduizend livedeelnemers. Het webinar bleef nadien enkele weken zichtbaar en werd in totaal meer dan veertigduizend keer bekeken.

Toen tijdens de tweede golf de lockdownmaatregelen werden geïntensiveerd en de coschappen niet doorgingen, wilden we iets betekenen voor medestudenten en collega’s. Om ons heen proefden we een behoefte aan bijzondere onderwijsmomenten. Gebruikmakend van de platforms VGT Cursus en Geneeskundevragen.nl ontwikkelden we een webinar.1

We kozen voor de ecg-interpretatie omdat we daarmee niet alleen geneeskundestudenten, maar ook (huis)artsen, verpleegkundigen en ambulancepersoneel konden bereiken. Daarnaast leent een visueel onderwerp zich bij uitstek voor een onlinelezing. Bovendien wilden we onze eigen expertise zo goed mogelijk benutten. Ali heeft als anios cardiologie ruim ervaring opgedaan in het interpreteren van ecg’s. Bovendien waarborgde de steun van zijn vader, cardioloog Samer Talib, de kwaliteit.

Nadat het concept was bedacht, konden we aan de slag met de inhoud en vorm.

Inhoudelijke voorbereiding

We streefden naar een vorm die probleemgeoriënteerd, praktisch en anders was. We wilden op een unieke manier ecg’s uitleggen, met als startpunt niet de pathologie, maar het ecg zelf. In de praktijk vraagt namelijk niemand je ‘is dit een rechterbundeltakblok of een linkerbundeltakblok?’ Of: ‘vind je dit een supraventriculaire tachycardie met aberrantie, of is dit een ventriculaire tachycardie?’

Nee, je krijgt een ecg voorgeschoteld en je moet er wat van vinden. Waar begin je en welke stappen doorloop je als je een afwijking vindt? We wilden onze uitleg laten aansluiten bij deze praktijk door bij elk ecg dat we bespraken een vast stramien toe te passen en vervolgens systematisch voort te borduren op afwijkingen, zoals een asdraai.

De gepresenteerde ecg’s waren geen ‘text-book cases’ – integendeel. Het is zeker leerzaam om een typische AV-nodale re-entrytachycardie met perfect zichtbare retrograde P-toppen te laten zien. Maar het is zeker zo waardevol om de differentiaaldiagnostische overwegingen bij een smalcomplextachycardie van onzekere etiologie te bespreken. Ook wilden we de beperkingen van het ecg ter sprake brengen, bijvoorbeeld dat een normaal ecg geenszins ischemie uitsluit. Ali besprak de ecg’s vooraf met meerdere cardiologen, onder wie zijn vader, om de nuances zo nauwkeurig mogelijk te belichten.

Verder wilden we in het webinar illustraties gebruiken met écht illustratieve waarde. Ali ontwikkelde schetsen, zoals een visueel overzicht van de belangrijkste ritmestoornissen en een tekening van de hartcyclus en precordiale R-topprogressie. Deze schetsen werden bewerkt door illustrator Daan Janssen.

 

Een schematische weergave van het hart. De atria zijn aan de voorzijde afgesneden. Dit biedt een eenvoudig inwendig anatomisch overzicht. Dit overzicht beperkt zich tot het relevante: het fenomeen van ‘R-topprogressie’ begrijpen.
Een schematische weergave van het hart. De atria zijn aan de voorzijde afgesneden. Dit biedt een eenvoudig inwendig anatomisch overzicht. Dit overzicht beperkt zich tot het relevante: het fenomeen van ‘R-topprogressie’ begrijpen.

Overige voorbereiding

We waren van plan om de webinar via onze eigen websites of via Zoom te laten plaatsvinden. Vanwege het grote aantal aanmeldingen, was dit al gauw geen optie meer. Facebook Live bood een uitweg daar via dat kanaal het aantal deelnemers nagenoeg niet gelimiteerd is.

Een combinatie van factoren droeg bij aan de grote belangstelling voor ons webinar. Ten eerste, de timing. De inmiddels bijna twee jaar durende crisis brengt natuurlijk enige coronamoeheid en verveling met zich mee. Mogelijkheden tot vermaak worden met twee handen aangegrepen, zeker als je er ook nog iets van opsteekt. Ten tweede, het onderwerp. Ecg’s vormen een uitdagend onderdeel binnen de geneeskunde dat veel raakvlakken heeft met andere disciplines. Ten derde, promotie. Wij konden voortbouwen op onze bestaande platforms met inmiddels meer dan 15 duizend volgers op Facebook en Instagram samen.

 

De webinar zelf

Van links naar rechts: coassistent Bernd Vermorken, cardioloog Samer Talib, aios radiologie Ali Talib en aios dermatologie Bashar Razoki.
Van links naar rechts: coassistent Bernd Vermorken, cardioloog Samer Talib, aios radiologie Ali Talib en aios dermatologie Bashar Razoki.

Binnen 10 minuten stond de teller al op 4500 livedeelnemers. Nadat we de deelnemers in de chat vroegen waar zij vandaan kwamen, realiseerden we ons pas echt de omvang van de webinar. Er waren SEH-artsen uit het Reinier de Graaf, ic-verpleegkundigen van de Hartbewaking van het Erasmus MC en ambulancemedewerkers van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

We hadden een duidelijke taakverdeling. Als inhoudsdeskundige ontfermde Ali zich over het presenteren. Bashar en Bernd traden op als moderators. Op de achtergrond was Samer aanwezig die we bij moeilijke vragen konden inschakelden.  

Naast middels de vooraf gemaakte tekeningen, bereikten we verdere illustratieve waarde door tijdens het webinar de ecg’s met een digitale pen te annoteren. We gebruikten het programma ‘Sketchbook’. Dat is gratis tekenprogramma waarmee je snel kunt wisselen tussen een breed scala aan tekengerei. Ook kun je eenvoudig van kleur wisselen. Dit maakte het webinar dynamisch en droeg bij aan de volgbaarheid van de uitleg. 

Een screenshot van het webinar. Het scherm van de tekentablet wordt gedeeld. Hierop is te zien hoe we met het tekenprogramma een ecg annoteren.
Een screenshot van het webinar. Het scherm van de tekentablet wordt gedeeld. Hierop is te zien hoe we met het tekenprogramma een ecg annoteren.

Het modereren was van grote toegevoegde waarde. Facebook Live biedt veel mogelijkheden om interactie met het publiek aan te gaan, zoals het openen van polls. Hiermee konden we meerkeuzevragen stellen. Omdat online les volgen behoorlijk intensief is, is dit een leuke en gemakkelijke manier om luisteraars te activeren. Onder degenen die de vragen juist beantwoordden verlootten we prijzen, wat voor een gezond competitiegevoel en een luchtige sfeer zorgde.

 

Adviezen

Ben je van plan een webinar of online-activiteit te organiseren voor zorgpersoneel? Wij hebben hier enkele do’s en don’ts op een rijtje gezet.

 

1. Doel.
Wat wil je bereiken? Welke boodschap wil je overbrengen?
Met een helder geformuleerd doel is het gemakkelijker te bepalen wat voor platform het beste aansluit, welk publiek je wilt bereiken en hoe je de promotie kunt uitvoeren.

2. Timing
Populaire momenten zijn de avonden van maandag tot en met donderdag. Let daarbij ook op eventuele (nationale) activiteiten die gelijktijdig plaatsvinden. Onze webinar vond plaats op 12 januari en wij hebben het last-minute met een halfuur moeten verzetten zodat we niet overlapten met de persconferentie van premier Rutte.

3. Promotie
Neem contact op met grotere pagina’s die aansluiten bij je doelgroep om een promotiebericht uit te sturen. Blijf je evenement periodiek promoten in de aanloop ernaartoe.

4. Promotiemateriaal
Zorg ervoor dat je promotiemateriaal waardevol is voor je publiek. Wij communiceerden in aanloop naar het webinar nauwelijks over het webinar zelf. Wel plaatsten we regelmatig engagerende ecg’s. De illustraties die we ontwikkelden voor het webinar, werden ook gewaardeerd door ons publiek als promotiemateriaal.

5. Dynamisch-visueel
Vermijd powerpointpresentaties en maak je webinar dynamisch-visueel. Je kunt het scherm van een tekentablet bijvoorbeeld delen in het webinar en plaatjes annoteren of zelf doodles en uitleg geven.

6. Technologie
Bereid je technologie goed voor. Controleer van tevoren dat je goed verstaanbaar bent en zorg ervoor dat je webcam voldoende kwaliteit heeft. Kijkers op sociale media zijn vergevensgezind; je webinar hoeft geen 4K-resolutie te hebben, maar het moet wel gemakkelijk te verstaan en te zien zijn.

7. Moderator
Zorg voor een moderator, zo kan de presentator zich volledig focussen op de inhoud. Een moderator behoudt het chatcontact met het publiek, kan polls aanmaken en kan veelgestelde vragen doorspelen aan de presentator.

 

Al met al was het voor ons een succesvol evenement. We hebben op een laagdrempelige manier duizenden mensen kunnen verbinden door een gemeenschappelijk doel: interesse in de geneeskunde. In de coronacrisis blijkt er onder zorgpersoneel toenemend vraag te zijn naar interactieve, leerzame webinars. Het tweede webinar ecg-interpretatie (webinar ecg-interpretatie 2.0) staat inmiddels ook gepland; hiervoor kun je je kosteloos aanmelden via Facebook.

Auteurs

Ali Talib, aios radiologie, Jeroen Bosch Ziekenhuis

Bashar Razoki, aios dermatologie, Maastricht UMC+

Bernd Vermorken, geneeskundestudent, Universiteit Maastricht

Contact

info@vgtcursus.nl

cc: redactie@medischcontact.nl
 

Belangenverstrengeling

Ali en Bashar zijn beide mede-oprichters van VGT Cursus, een organisatie die onderwijs faciliteert aan studenten, medici en paramedici. Bernd is hoofdredacteur bij Geneeskundevragen.nl.

 

Voetnoot

1. URL naar de webinar via Facebook: https://fb.me/e/1O0MGK94Z

lees ook

cardiologie opleiding
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.