Inloggen
Laatste nieuws
Claire Loots
3 minuten leestijd
video

Pak uitval aiossen anders aan

6 reacties

Meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling in de basisopleiding

De uitval onder aiossen is hoog. In dat verband werd eerder in Medisch Contact gepleit voor assessments bij de sollicitatie. Dat kan, zegt Claire Loots, zelf aios huisartsgeneeskunde, maar dan wel met een heel andere insteek.

Begin dit jaar verscheen het artikel ‘Assessments moeten uitval aiossen beperken’ in Medisch Contact (MC 4/2015: 122). De auteurs spreken van een ‘mismatch’ tussen aiossen en de opleiding tot specialist, omdat ‘jonge dokters vaak niet goed weten wat ze kunnen verwachten van een specialisme’. Zij pleiten daarom voor de invoering van assessments bij de sollicitatieprocedure. Maar deze benadering zal het probleem niet zomaar oplossen, en wel om twee redenen.

Voorlichting
In de eerste plaats stellen de auteurs dat de oorzaak van de uitval eerder wordt veroorzaakt door onvoldoende informatie over de opleiding dan over de aios. Betere voorlichting over de opleiding en het werk als specialist ligt dus meer voor de hand. Voor- en nadelen van het specialisme, werkbelasting, patiëntenpopulatie, arbeidskansen, mogelijkheden voor verdieping en ruimte voor werk-privébalans moeten eerlijk geïnventariseerd, overwogen en besproken worden. Vóór de daadwerkelijke sollicitatieronde zou er bijvoorbeeld een bijeenkomst kunnen plaatsvinden voor geïnteresseerde kandidaten, waarbij opleiders deze aspecten met de kandidaten bespreken. Ook zou het goed zijn om een kandidaat te koppelen aan een specialist/opleider zodat deze vóór de officiële sollicitatie een-op-een met elkaar in gesprek kunnen over de aansluiting van het specialisme bij de persoonlijkheid, talenten en prioriteiten van de aios en vice versa.
 

Welk specialisme sluit aan bij persoonlijke kenmerken en drijfveren?

Zelfinzicht
De tweede reden. Natuurlijk kan het voor het verwerven van duidelijk inzicht in persoonlijkheid en talenten zinvol zijn om assessments toe te passen. Deze horen echter in het basiscurriculum thuis en zullen als doel moeten hebben persoonlijke groei te bewerkstelligen.
Zoals bekend staan in het CanMEDS-model zes competenties beschreven voor artsen: samenwerking, communicatie, professionaliteit, organisatie, maatschappelijk handelen en kennis en wetenschap. De meeste competenties kunnen alleen ontwikkeld worden door voldoende zelfinzicht en door open te staan voor persoonlijke groei. Het is dan ook noodzakelijk dat hier tijdens de basisopleiding meer aandacht voor komt. En daarbij kunnen assessments om competenties en vaardigheden in kaart te brengen een nuttige en ondersteunende rol spelen. Want door meer aandacht te geven aan persoonlijke ontwikkeling tijdens de basisopleiding zullen de afgestudeerde artsen beter weten wie zij zijn, waar ze energie van krijgen en waar hun talenten en valkuilen liggen. Door dit inzicht zullen zij artsen zijn die vanuit hun talenten met (com)passie kunnen blijven werken. Ook geneeskundestudenten die inzicht hebben in hun persoonlijke kenmerken en drijfveren zullen beter kunnen inschatten welk specialisme daar goed bij aansluit. In combinatie met helder inzicht in de opleiding zal dit een vruchtbare bodem vormen voor onderwijs en ontwikkeling van jonge artsen.

Passie
Als we meer aiossen met succes de opleiding willen laten afronden, zullen we met elkaar moeten praten over passie, intrinsieke motivatie, talenten, medemenselijkheid. Daarnaast moeten we in gesprek over hoe we onszelf kunnen blijven voeden door actief ruimte te creëren voor (com)passie en energie.
Ik ben ervan overtuigd dat artsen die werkelijk weten waar hun passie ligt, ook in tijden van schaarste een plek vinden die bij hen past en dat dit aiossen zijn die met plezier hun opleiding doorlopen en afronden.


Claire Loots
PhD, aios huisartsgeneeskunde, oprichter Geneeskeuze
contact: c.m.loots@amc.nl; cc: redactie@medischcontact.nl

Geen belangenverstrengeling gemeldLees ook

© iStock
© iStock
video opleiding opinie aios
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.