Inloggen
Laatste nieuws
Joost Visser
3 minuten leestijd
Nieuws

Ophef over conceptrapport medisch-specialistische zorg

6 reacties

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) neemt afstand van een conceptrapport van het ministerie van VWS waarin staat dat ‘niet-verzekerde zorg wordt gedeclareerd, omdat medisch specialisten de regels niet kennen en belang kunnen hebben bij overtredingen.  ‘We zijn pas bij de analyse betrokken nadat de risico’s waren geselecteerd. De focus lag toen al ten onrechte op de medisch specialist’, aldus de OMS.

De ophef betreft een conceptrapport over het ‘project risicoanalyse medisch-specialistische zorg’, uitgevoerd door een projectgroep binnen het ministerie van VWS over het ‘project risicoanalyse medisch-specialistische zorg’, uitgevoerd door een projectgroep binnen het ministerie van VWS. Het in november 2013 opgestelde stuk is vertrouwelijk, maar werd zaterdag gepubliceerd door RTL Nieuws. Een eerste inventarisatie door de projectgroep – zo leert het verslag – leverde veertien ‘gedragingen’ op die een risico betekenen op fraude en oneigenlijk gebruikt. De belangrijkste daarvan werden vervolgens besproken door ‘experts’, onder wie vertegenwoordigers van ziekenhuisvereniging NVZ, de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en Zorgverzekeraars Nederland. Het project werd begeleid door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Twee ‘risico’s’ springen eruit, zo blijkt uit het conceptrapport: niet-verzekerde zorg declareren ten laste van de Zorgverzekeringswet, en het door verschillende specialismen openen van meerdere dbc’s voor één zorgvraag, zonder dat sprake is van multidisciplinaire zorg. Een voorbeeld van het eerste risico is dat spataderen worden verwijderd met de medische indicatie ‘oedeem’ terwijl de behandeling louter cosmetisch is. Het tweede risico doet zich vooral voor als een poortspecialist een patiënt doorverwijst naar een andere poortspecialist; formeel mag dan alleen de laatste een dbc openen, omdat hij de diagnose stelt, behandelt en nazorg regelt.

Niet-verzekerde zorg wordt gedeclareerd, omdat medisch specialisten de regels niet kennen en belang kunnen hebben bij overtredingen, zo staat in het conceptrapport te lezen: ‘Meer tevreden patiënten en mogelijk meer inkomsten.’ Ook zouden de medisch specialisten de kans klein achten dat een overtreding wordt opgemerkt. Wanneer al dan niet meerdere dbc’s mogen worden geopend, is voor veel medisch specialisten niet duidelijk, stellen de geciteerde experts. Ook zouden de kosten van het naleven van de regels niet opwegen tegen de baten en zouden de medisch specialisten ook hier de kans klein achten dat een overtreding op een andere manier bekend zou worden dan door overheidscontrole – bijvoorbeeld doordat de patiënt erover aan de bel zou trekken. Volgens het stuk helpt het als de beleidsregels worden aangepast en beter worden uitgelegd, en als de professionele richtlijnen daar beter op aansluiten. Ook moet de administratieve organisatie in de ziekenhuizen beter worden.

De OMS neemt afstand van het conceptrapport: ‘Wij waren bij de gesprekken aanwezig, maar herkennen ons niet in de weergave daarvan’, zegt woordvoerder Lilian Jansen. Volgens haar is de OMS pas bij de analyse betrokken nadat de risico’s waren geselecteerd: ‘De focus lag toen al op de medisch specialist. Ten onrechte, want het juist registreren en declareren is de verantwoordelijkheid van de hele keten.’ Jansen spreekt van een ‘ingewikkeld systeem’, waarin onbewust wel eens foute dingen worden aangeklikt: ‘Onze taak is het om onze achterban daarover te informeren.’

Volgens een woordvoerder van het ministerie van VWS is het rapport niet meer dan een gespreksverslag: ‘Het dient als input voor het fraudeonderzoek van de NZa. Totdat dat klaar is, willen wij niet inhoudelijk reageren.’ De NZa verwijst voor commentaar naar het ministerie.

Joost Visser


Conceptrapport ‘Risicoanalyse in de Medisch Specialistische Zorg’ (pdf)


Lees ook:


© Thinkstock
© Thinkstock
Nieuws dbc fraude onderzoek
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.