Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Onderzoek naar intern functioneren NZa

8 reacties

Er komt in opdracht van minister Schippers een onderzoek naar het interne functioneren van de NZa. Dit onderzoek vindt plaats naar aanleiding van de suïcide in januari van senior beleidsmedewerker Arthur Gotlieb (50), die volgens NRC intern klokkenluidde.

Volgens NRC waarschuwde Gotlieb, die sinds 2000 bij de NZa werkte, de afgelopen jaren binnen de organisatie meerdere malen  voor lekken in de ICT-beveiliging. Zijn managers zouden daarop alle middelen hebben ingezet om hem kwijt te raken. In januari diende hij een zeshonderd pagina’s tellend bezwaarschrift en een cd-rom in bij de leiding van de NZa. Nadat NRC volgens de eigen berichtgeving vorige week vrijdag vragen had gesteld aan de NZa, informeerde deze afgelopen dinsdag minister Schippers over de kwestie.

Volgens NRC maakt het dossier van Gotlieb duidelijk dat er binnen de NZa structurele en grootschalige schendingen van de veiligheid van informatie plaatsvonden. Van het complete personeel, inclusief vakantie- en uitzendkrachten, waren jarenlang de meest vertrouwelijke documenten te zien op een centrale computerschijf, in het digitale postsysteem en de Outlook-agenda. Zo kwam NRC erachter dat directeur Paul Frencken van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in 2009 solliciteerde naar een directeursfunctie bij de NZa. Volgens NRC stonden er bovendien illegaal verkregen speelfilms op het interne netwerk van de NZa en meer dan tweeduizend niet-rechtenvrije e-boeken.

Simone Paauw

© Thinkstock
© Thinkstock
Nieuws privacy
 • Simone Paauw

  Simone Paauw (1978) werkt sinds april 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone’ arts met een bijzonder verhaal en neemt graag een kijkje in de praktijk.  

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Kaspar Mengelberg, psychiater, Amsterdam nl 12-04-2014 02:00

  "Ik ken enkele aardige, coöperatieve en waarschijnlijk integere individuen die bij de Nederlandse Zorgautoriteit werken. Dit neemt niet weg dat de NZa als organisatie door haar totalitaire en tot in details dwingende regelgevingen veel artsen en andere werkers in de zorg, afhankelijk van karakter en omstandigheden, van hun werk heeft vervreemd, heeft gedemotiveerd, van professionele autonomie heeft beroofd, via DBC-systematiek tot schenders van geheimhoudingsplicht heeft gemaakt en daardoor in eigen ogen medisch-ethisch heeft gecompromitteerd, tot het maken van hoge kosten en soms extreme tijdsinvestering heeft gedwongen, tot wanhoop of woede heeft gedreven.

  NZa heeft de zorg verbureaucratiseerd. NZa heeft gemaakt dat artsen een groot deel van hun tijd aan medisch zinloze administratie moeten besteden. NZa heeft de zorg duurder dan nodig gemaakt. NZa heeft de sfeer in de zorg vergald. Dit is slecht voor de zorg, slecht voor de burgers, slecht voor de dokters, slecht voor Nederland.

  De NZa heeft, naar nu blijkt, ook zichzelf jaren lang beschadigd. Alle medewerkers, van hoog tot laag, hadden elektronisch toegang tot alle informatie. Ook medisch geheime informatie. Dit is een misstand waarvan de leiding en alle medewerkers van NZa op de hoogte geweest moeten zijn.

  Het is naar ik vrees ook een begrijpelijke misstand. Gedeelde en onbelemmerde toegang tot geheimen, op zich een geheim, heeft waarschijnlijk de interne cohesie onder medewerkers van NZa in hoge mate versterkt. Zelfs Arthur Gotlieb heeft deze conspiracy of silence waarschijnlijk niet naar buiten toe willen doorbreken. Het is te hopen dat zijn bevindingen alsnog, helaas postuum, integraal zullen worden gepubliceerd. De leiding van NZa had een evident, mogelijk nooit expliciet uitgesproken maar als pervers te kwalificeren belang bij het handhaven van deze misstand.

  Het is ook zeer te hopen dat deze interne misstand bij NZa de blik op de uitgangspunten van het externe beleid van de Nederlandse Zorgautoriteit niet ontneemt. Een kritische beschouwing daarvan is zeer dringend aan de orde."

 • A.R. Moes, huisarts, NIJEVEEN 11-04-2014 02:00

  "De misstanden bij de NZa komen me zeer bekend voor.
  Bijgaand een aantal opmerkingen, die ik in 200/2009 stuurde naar o.a. de Raad van Bestuur van de Nza in het kader van het kostenonderzoek huisartsenzorg.
  Met regelmatig een kopie naar de Vaste Commissie Volksgezondheid van de Tweede Kamer der Staten Generaal.

  "De door de NZa toegepaste werkwijze bij het kostenonderzoek huisartsenzorg 2008 behaalt helaas niet eens een amateuristisch niveau en is in elk geval volledig in strijd met de zorgvuldigheidsregels die een autoriteit op het gebied van de zorg in acht zou moeten nemen.

  Over het begrip privacy heb ik de volgende opmerkingen:
  Privacy is niet alleen de afwezigheid van informatie over ons zelf bij anderen, het is vooral de zeggenschap die wij over onze persoonsgegevens hebben.

  Er is aanvankelijk geen sprake van een volledig geanonimiseerd onderzoek aangezien naam, adres en telefoonnummer gevraagd worden.
  In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp, 2001) staat dat de persoon van wie gegevens worden verwerkt recht heeft om te weten waar zijn of haar gegevens voor worden gebruikt.

  Uit uw citaat “technische onvolkomenheden hebben wij niet kunnen constateren” wordt mij niet duidelijk in hoeverre en met welke kennis van zaken u de vragenlijst zelf hebt getest op eventuele technische onvolkomenheden. Of geldt hier: “wat ik niet zie, dat is er niet”?

  Het is schokkend te moeten constateren, dat zo’n belangrijk orgaan in weerwil van alle correspondentie op een bijzonder amateuristische wijze beleid is blijven voeren.
  Voor meer informatie over de briefwisselingen met de NZa: http://kolderveen.huisarts-plus.nl/pagina/65/nza-kostenonderzoek-2008-en-2012/

  "

 • G K Mitrasing, Vogelvrije Huisarts, Heerhugowaard 11-04-2014 02:00

  "Toen Frank de Grave NZa voorzitter was gaven huisartsen al te kennen aan dat de ICT bij de NZa van een amateuristisch niveau was....Ook mijn dossier bleek vrij toegankelijk heeft NRC mij laten weten.
  Hoeveel Kamervragen zijn er sinds 2006 geweest over het functioneren van de NZa? Een Tweede Kamer die systematisch verzuimde de NZa te controleren is niet minder schokkend....
  Tja... de beerput is eindelijk iets geopend maar Schippers heeft voorlopig de Tweede Kamer buiten spel gezet."

 • A.R. Moes, huisarts, NIJEVEEN 11-04-2014 02:00

  "De misstanden bij de NZa komen me zeer bekend voor.
  Bijgaand een aantal opmerkingen, die ik in 200/2009 stuurde naar o.a. de Raad van Bestuur van de Nza in het kader van het kostenonderzoek huisartsenzorg.
  Met regelmatig een kopie naar de Vaste Commissie Volksgezondheid van de Tweede Kamer der Staten Generaal.

  "De door de NZa toegepaste werkwijze bij het kostenonderzoek huisartsenzorg 2008 behaalt helaas niet eens een amateuristisch niveau en is in elk geval volledig in strijd met de zorgvuldigheidsregels die een autoriteit op het gebied van de zorg in acht zou moeten nemen.

  Over het begrip privacy heb ik de volgende opmerkingen:
  Privacy is niet alleen de afwezigheid van informatie over ons zelf bij anderen, het is vooral de zeggenschap die wij over onze persoonsgegevens hebben.

  Er is aanvankelijk geen sprake van een volledig geanonimiseerd onderzoek aangezien naam, adres en telefoonnummer gevraagd worden.
  In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp, 2001) staat dat de persoon van wie gegevens worden verwerkt recht heeft om te weten waar zijn of haar gegevens voor worden gebruikt.

  Uit uw citaat “technische onvolkomenheden hebben wij niet kunnen constateren” wordt mij niet duidelijk in hoeverre en met welke kennis van zaken u de vragenlijst zelf hebt getest op eventuele technische onvolkomenheden. Of geldt hier: “wat ik niet zie, dat is er niet”?

  Het is schokkend te moeten constateren, dat zo’n belangrijk orgaan in weerwil van alle correspondentie op een bijzonder amateuristische wijze beleid is blijven voeren.
  Voor meer informatie over de briefwisselingen met de NZa: http://kolderveen.huisarts-plus.nl/pagina/65/nza-kostenonderzoek-2008-en-2012/

  "

 • R.L.M.J. Smit, oogarts, PURMEREND 11-04-2014 02:00

  "Vorige week nog zei een zelfverzekerde woordvoerster naar aanleiding van declaratieproblemen dat de regels van de NZa (DBC/DOT) zeer duidelijk en transparant waren. Het waren de ziekenhuizen en specialisten die het niet begrepen!

  'regelgever, politie en rechter in één' kopte de NOS website.

  Hoogmoed komt voor de val."

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.