Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Minister: ‘Coassistenten moeten gewoon lenen’

14 reacties

Geneeskundestudenten kunnen na hun afstuderen ruimschoots voldoen aan de aflossingsverplichting van een studieschuld. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs vindt het daarom niet nodig een speciale regeling te treffen voor geneeskundestudenten die in hun coschapfase zitten, zo schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Bussemaker rekent in haar brief voor dat een uitwonende coassistent tijdens de coschapfase van twee jaar gemiddeld een schuld opbouwt van 7104 euro (288,95 euro p/m plus 2,5 % rente). Een thuiswonende coassistent bouwt volgens Bussemaker een schuld op van 2551 euro (103,78 p/m plus 2,5 % rente). Het gemiddelde bruto-inkomen na een studie geneeskunde is anderhalf jaar na afstuderen 3200 euro, terwijl dat van andere academici gemiddeld 2550 euro is. De extra investering die geneeskundestudenten tijdens de coschapfase hebben gedaan, betaalt zich volgens Bussemaker dus al aan het begin van de carrière uit.

Ook schrijft Bussemaker dat coschappen niet aangemerkt kunnen worden als stage (waardoor coassistenten dus niet in aanmerking komen voor een stagevergoeding). Dat zou zijn benadrukt tijdens een overleg met de Nederlandse  Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Coschappen zijn een onderwijswerkvorm; volgens Bussemaker is er bijvoorbeeld geen sprake van arbeidsproductiviteit en geen bevoegdheid tot zelfstandig handelen.

De minister schrijft verder dat zij met de NFU heeft overlegd over aanpassing van de programma’s van de coschappen, zodat deze makkelijker te combineren zijn met een bijbaan. Dit blijkt echter onmogelijk, omdat aanpassing gevolgen zou hebben voor de kwaliteit van de masteropleiding.


Simone Paauw


@spaauw

 

© Shutterstock
© Shutterstock
Lees ook:
Nieuws werk
 • Simone Paauw

  Simone Paauw (1978) deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • borgstein

  artS, nl

  de minister bedoeld eigenlijk te zeggen:
  wen maar niet te vroeg aan een salaris want:
  er zijn teveel artsen,
  te weinig opleidingsplaatsen,
  geen uitbreiding van specialisten plaatsen,
  en bijna iedereen wordt binnenkort toch vervangen door het EPD......

 • J. Hulshof

  GGZ-arts, Wolfheze

  Zie boven: "Coschappen zijn een onderwijswerkvorm; volgens Bussemaker is er bijvoorbeeld geen sprake van arbeidsproductiviteit en geen bevoegdheid tot zelfstandig handelen." Ik zie eerlijk gezegd niet wat het verschil dan is met een stage. Bij mij op... de werkvloer zijn bijna voortdurend stagiaires actief. Zowel andere stagiaires als co-assistenten leveren wel degelijk productie. Of hun werk nu wel of geen zelfstandig handelen is doet er niet toe. In elke organisatie zijn veel betaalde beroepskrachten actief die ook niet zelfstandig handelen. De enige reden die ik kan vermoeden waarom Bussemaker de hand op de knip wil houden is dit: de artsenstudie is nog steeds erg gewild, de vraag van jonge mensen om geneeskunde te mogen studeren is altijd nog veel groter dan het aantal beschikbare opleidingsplaatsen. Het marktprincipe brengt met zich mee dat schaarste leidt tot verhoging van de prijs. De geneeskundestudenten moeten dan (in Bussemakers veronderstelde redenering) volgens het marktprincipe zelf maar die prijs betalen, ook door zich dan maar wat dieper in de schulden te steken dan studenten binnen minder gewilde studierichtingen. Heel spijtig voor alle co-assistenten die het betreft, maar ik vrees dat het niet anders is.

 • M

  co-assistent

  De berekening is zoals gezegd totaal onrealistisch... het argument wat ik nog mis voor een stagevergoeding is dat het de co-assistent ook motiveert om aanwezig te zijn en zich in te zetten. 54 uur aanwezig moeten zijn voor geen enkele financiele comp...ensatie (behalve kennis en ervaring) is vrij frustrerend en kan tot ontwijkend gedrag leiden. Je bent immers toch chronisch het vijfde (of zesde, of zevende) wiel aan de wagen en geen haan die er naar kraait als je even een ochtendje overslaat.

  Verder schijnen de afdelingen alhier 400 euro per maand te krijgen (per co) ter onderwijs en ondersteuning van de co's, waar ik soms ook bar weinig van terug zie. Als ze dit nou eens zouden splitten en de helft aan stagevergoeding zouden spenderen. Die 400 euro in het potje van de heren/dames specialisten wordt toch nauwelijks gevoeld en de co-assistent die schuldenvrij wil blijven hoeft niet op een houtje te bijten...

 • Christiaan Ponsen, voorzitter werkgroep , Esme Eggink, LOCA, Ilse Wissink , LMSO, Rob van Gassel , D

  Geneeskundestudenten pleiten al geruime tijd voor een tegemoetkoming voor masterstudenten geneeskunde. Ze zijn dan ook zeer teleurgesteld dat minister Bussemaker van OCW hier geen reden toe ziet. Volgens de geneeskundestudenten is haar argumentatie o...njuist. De minister lijkt zich er onvoldoende van bewust wat het lopen van coschappen inhoudt. Het Landelijk Medisch Studenten Overleg (LMSO), Landelijk Overleg Coassistenten (LOCA) en De Geneeskundestudent (DG) nodigen de minister daarom opnieuw uit om hierover te praten.
  Ondanks volle studieweken, waarnaast een bijbaan onmogelijk is, ontvangen studenten in hun coschapsfase geen tegemoetkoming. Door het leenstelsel worden ze dus dubbel benadeeld: behalve dat ze geen extra inkomsten kunnen verdienen, worden ze ook gedwongen om een forse studieschuld op te bouwen door de driejarige master.
  Het LMSO, LOCA en DG dringen aan op een oplossing voor dit probleem. Minister Bussemaker is hiertoe echter niet bereid, aldus haar brief aan de Tweede Kamer.
  De minister blijkt onvoldoende op de hoogte van het feit dat coassistenten volle studieweken hebben en daardoor geen bijbaan kunnen hebben. De minister geeft zonder onderbouwing aan dat geneeskundestudenten twee extra jaren een bedrag van 290 euro per maand zullen lenen. Volgens de minister is voldoende om de kosten voor huur, eten en collegegeld te betalen.
  Met haar reactie gaat ze volkomen voorbij aan de enorme steun voor een tegemoetkoming voor coassistenten. Deze steun bleek onder andere uit de 22.000 handtekeningen voor de petitie ‘Masterstudent geneeskunde dupe van het nieuwe leenstelsel’, die in oktober aan de Tweede Kamer werd aangeboden.
  De tegemoetkoming voor geneeskundestudenten in hun coschapsfase blijft hoog op onze agenda staan en wij blijven ons hier dan ook onverminderd voor inzetten.

  Christiaan Ponsen, voorzitter werkgroep
  Esme Eggink, LOCA
  Ilse Wissink, LMSO
  Rob van Gassel, DG

 • Marieke Loef, coassistent, Leiden

  Anouk Wezel, coassistent, Leiden,

  Wat zou u van 288,95 euro per maand kunnen doen? Voor sommige mensen is het een avondje uit eten en een paar nieuwe schoenen. Anderen kunnen er een maand boodschappen mee doen. Voor geneeskundestudenten is dit volgens minister Bussemaker genoeg om hu...ur, eten, kleding, studieboeken en collegegeld te betalen (MC-site, 6 april). Kan dat? Nee, het is onmogelijk om van 288,95 rond te komen in Nederland. Zelfs mensen in de schuldsanering of de gevangenis krijgen meer.
  Mevrouw Bussemaker heeft berekend dat coassistenten tijdens de coschapfase een schuld opbouwen van 7104 euro. Ze slaat de plank echter volledig mis. Ten eerste duurt de coschapfase bij de meeste universiteiten 3 jaar in plaats van 2 jaar. Daarnaast is een student per maand minimaal 625 euro kwijt: huur incl. gas water licht: 350 euro; collegegeld 165 euro; telefoonrekening 20 euro; studiemateriaal 25 euro; kleding 30 euro; reiskosten buiten ov-kaart 30 euro; verzekeringen 5 euro. Dat komt neer op 22.500 euro als je tenminste nooit naar feestjes gaat, nooit uit eten gaat, of op vakantie. 22.500 euro is aanzienlijk meer dan de 7104 euro die de minister berekende.
  Wij gaan ervanuit dat je tijdens de eerste drie jaar van de studie niet hoeft bij te lenen, omdat je dan nog kunt werken naast de studie. Tijdens je coschappen is dit echter onmogelijk.
  Dat we als coassistent geen recht hebben op een stagevergoeding, omdat we ‘niet bijdragen aan de arbeidsproductiviteit’ is ook geen steekhoudend argument. Tijdens mijn coschap gynaecologie heb ik in drie weken tijd meer dan 160 ontslagbrieven moeten schrijven voor patiënten. Coassistenten nemen artsen wel degelijk veel werk uit handen. Dat wij dan nog niet zelfstandig handelen doet daar geen afbreuk aan.

 • M.H.A. van der Pas

  , Utrecht

  Het lijkt erop dat de minister naar de door haar gewenste conclusie toe geredeneerd heeft. Het argument dat geneeskundestudenten na hun afstuderen doorgaans gemakkelijk aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen is nog enigszins solide. Al heeft ...het wel een bepaald inkomensnivellerend gehalte, waar ons belastingstelsel al ruimschoots in voorziet.. In welke mate een co-assistent productie levert verschilt sterk per plek en per co-assistent. Maar het is natuurlijk een beetje een gekke gedachte dat een co-assistent die nog nooit productie heeft geleverd enkele maanden later als arts-assistent ineens een marktwaarde van 3200 euro bruto heeft. Als het goed is loopt de inzetbaarheid van de co-assistent gedurende de masterfase geleidelijk op tot het niveau van een beginnend arts-assistent.

 • B.H.G. de Bruijn

  coassistent, Made

  Wat een belachelijke berekenening! Van die 288,95 euro per maand kan vaak niet eens de huur betaald worden. Laat staan de booschappen, het collegegeld en de zorgverzekering (die vaak niet volledig gedekt wordt door de zorgtoeslag). Om nog maar niet t...e spreken over alle andere noodzakelijke kosten. Die schuld van 7.104 euro is de EXTRA schuld door het afschaffen van de basisbeurs. Bussemaker vergeet hierbij dat coassisten ook mét die beurs vaak genoodzaakt zijn om veel te lenen, afhankelijk van de ouderlijke bijdrage. Aan de andere kant heeft ze natuurlijk wel gelijk in het feit dat je als arts zo'n studieschuld echt wel binnen 30 jaar kunt aflossen.

 • G K Mitrasing

  Vogelvrije Huisarts, Heerhugowaard

  Beste as collega's, wen maar al vast aan dergelijke belachelijke berekeningen. Het is nl de dagtaak van de NZa die later over uw inkomen beslist

 • P

  coassistent

  Ik kan mij als coassistent redelijk vinden in de reactie van de minister. De stelling dat er geen sprake is van arbeidsproductiviteit schiet bij mij echter in het verkeerde keelgat. Dat is simpelweg niet waar.

 • R.N.G.M. Fresow

  plastisch chirurg, Veghel Nederland

  Wat een onredelijke berekening en wat een degradatie van de waardevolle inzet van co-assistenten in ons zorgstelsel! Zonder co-assistenten was de werkdruk van velen van ons artsen een stuk groter. Samen met het politieke klimaat waar artsen momenteel... moeten functioneren voorzie ik een slechte toekomst voor gemotiveerde opvolgers. Wat een schandelijk korte termijn wanbeleid!

 • J

  coassistent

  Het is waarschijnlijk zo dat je als arts assistent (als je een baan kunt vinden), je schuld kunt afbetalen. Echter vertoont de brief enkele ergelijke fouten. Er zal sowieso meer dan de stufi geleend moeten worden want met 288,95 euro zit je misschien... met geluk op driekwart van je maandelijkse kamerhuur. Daarbij moeten boodschappen, extra huur, en andere kosten nog bij komen. De schuld zal dus veel hoger uitvallen. Daarnaast loopt de coassistent vaak drie jaar (de gehele master) coschappen, en niet twee jaar. Ten derde, als MBO/HBO studenten een stagevergoeding krijgen, waarom zou een coassistent die ook met gemak 50 uur per week in het ziekenhuis spendeert en bijdraagt aan productie (brieven, opnames etc.) dan deze niet krijgen? Daarnaast krijgt het betreffende ziekenhuis per coassistent een geldsom, kan een deel hiervan niet bij de coassistent terecht komen?

 • A. Boersma

  huisarts, WAGENBORGEN OLDERSUM

  Op de poli leveren co-assistenten geen bijdrage aan de productie. Maar wanneer ze op afdelingen worden ingezet is daar zeker wel sprake van. Uit eigen ervaring weet ik dat bij ziekte van arts-assistenten twee co-assistenten werden ingezet om een comp...lete afdeling te runnen. In alle redelijkheid zou daar wel enige vergoeding of waardering tegenover mogen staan.

 • M.D. Oosterhoff

  psychiater, THESINGE Nederland

  Ik vind een stagevergoeding op zich nogal onzin, maar als je het dan toch doet dan vind ik het uitsluiten van co-assistenten vreemd. in mijn herinnering werd ik behoorlijk ingezet.

 • EJ

  coassistent

  288,95 euro per maand is natuurlijk een heel realistisch bedrag om de dagelijkse boodschappen en de maandelijkse huur van te betalen. De minister heeft een keurige berekening gemaakt...

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.