Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
Kees van Boven Sibo Oskam Henk Schers Annemarie Uijen
11 november 2015 5 minuten leestijd
app

MijnHuisarts: patiëntdossier via de app

2 reacties

E-HEALTH

Nijmeegse proef laat zien dat gebruikers tevreden zijn

Het Radboudumc ontwikkelde samen met patiënten de app MijnHuisarts. Deze geeft de patiënt toegang tot het eigen huisartsendossier. De app is simpel, veilig en voorziet in een behoefte, zo blijkt uit een proef.

Anno 2015 zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat patiënten hun eigen huisartsdossier online kunnen inzien. Zodat ze meer regie krijgen over hun eigen zorgproces en meer eigen verantwoordelijkheid voor gedrag en gezondheid. Recent onderzoek in de Verenigde Staten onder 105 huisartsen en meer dan 13.000 patiënten liet zien dat online inzage in het dossier ertoe leidt dat patiënten meer controle voelen over hun zorg en meer therapietrouw zijn.1 Zelden leidde inzage in het dossier tot verwarring, zorgen of belediging bij de patiënt en slechts een klein aantal huisartsen (0-8%) gaf aan dat het contact met de patiënt langer duurde doordat inzage leidde tot meer vragen. Na een jaar gaf 99 procent van de patiënten en 100 procent van de huisartsen aan de online inzage te willen continueren.
Ook in Nederland begint inzage op gang te komen. Het Radboud universitair medisch centrum geeft sinds 2012 patiënten de mogelijkheid om hun ziekenhuisdossier online in te zien. Uit onderzoek blijkt een grote tevredenheid van zowel patiënten als artsen.2 De huisartsenpraktijk blijft echter nog grotendeels achter op dit terrein. Wij maakten daarom de app MijnHuisarts.

Samen met patiënten
MijnHuisarts is ontwikkeld vanuit de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc, samen met patiënten en in samenwerking met een aantal universitaire praktijken. De app is via mobiele telefoon en tablet beschikbaar.
Via MijnHuisarts kan de patiënt een deel van het dossier inzien: zijn medische voorgeschiedenis, de medicatielijst, laboratoriumwaarden, meetwaarden (onder meer lengte, gewicht, BMI, bloeddruk, pols, alcoholgebruik en roken), intoleranties, contra-indicaties, brieven van hulpverleners en de tekst die de huisarts als beleid bij het contact op de zogenaamde P-regel noteert. In samenspraak met patiënten die het prototype testten, kwamen we tot de huidige versie van de app. De bovengenoemde gegevens bleken overzichtelijk en begrijpelijk zonder dat ze werden ervaren als overdaad. De app kan thuis worden bekeken, worden meegenomen bij een ziekenhuisbezoek en patiënten kunnen ook zelf gegevens invoeren in hun eigen dossier. Voorlopig hebben we dit beperkt tot bloeddrukwaarden, glucosemetingen, gewicht en lengte, maar de intentie is dit verder uit te breiden met bijvoorbeeld beroep, e-mailadres en life-events. De waardes zijn herkenbaar als door de patiënt ingevoerd. Ook kunnen patiënten met de app zelf een afspraak maken op het spreekuur. Uiteraard biedt de app informatie over de eigen praktijk met een link naar de website en ook zijn er links naar patiëntinformatie zoals Thuisarts.nl van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Privacy
Bij de ontwikkeling van de app is veel aandacht geschonken aan de privacy van de gebruiker. Zo moet de patiënt inloggen met zijn eigen burgerservicenummer, een huisartsenpraktijkcode en een unieke pincode. Deze praktijk- en pincode krijgt de patiënt zodra hij zich legitimeert bij de huisartsenpraktijk. Zodra de pincode ook in het dossier is ingevuld, kan de patiënt gebruikmaken van de app. De patiënt bepaalt zelf wie er toegang krijgt tot het eigen dossier. Dit is wezenlijk anders dan bij het elektronisch patiëntendossier (epd) waarbij de patiënt via een opt-in-regeling vooralsnog ‘generieke’ toestemming geeft voor inzage in het medisch dossier aan elke hulpverlener voor een onbepaalde tijd.
 

Slechts 6 procent vond de informatie

uit het dossier niet begrijpelijk

 
Geëvalueerd
Inmiddels hebben we MijnHuisarts geëvalueerd bij gebruikers. Eind 2014 vroegen we volwassen patiënten die een afspraak hadden bij een van de deelnemende huisartspraktijken de app te installeren, de functionaliteiten ervan te bekijken, uit te proberen en na drie tot zes weken een digitale vragenlijst in te vullen.
71 patiënten hebben de app uiteindelijk getest. In de onderzoeksperiode keken vijftig patiënten (70%) tweemaal of vaker in het eigen dossier.
De medicijnlijst, de probleemlijst en laboratoriumuitslagen werden het meest gewaardeerd. Slechts 6 procent vond de informatie uit het dossier (vaak) niet begrijpelijk. Dit kwam door het gebruik van medische terminologie of door het niet kunnen interpreteren van uitslagen. Een meerderheid van de patiënten verwacht door het inzien van de eigen gegevens meer kennis op te doen over de eigen gezondheid, beter mee te kunnen beslissen over de zorg, beter te weten wat de huisarts geadviseerd heeft en actiever betrokken te zijn in het eigen zorgproces (zie tabel).

Tien patiënten vulden gegevens in via de app (RR, glucose, gewicht, lengte, roken en drinken). Deze patiënten vonden het invoeren (heel) gemakkelijk. Zij verwachtten allen dat ze, door het terugzien en vergelijken van meetwaarden, hun behandelproces zelf beter zouden kunnen controleren.
In totaal maakten zeven patiënten een afspraak via de app. Dit werd als (erg) gemakkelijk ervaren.
De medische gegevens uit de app werden – geheel vrijwillig – regelmatig gedeeld met anderen (32%), meestal met familieleden. 86 procent van de patiënten wil de app in de toekomst blijven gebruiken, voornamelijk omdat het handig is om afspraken te maken en om je medische gegevens overzichtelijk bij elkaar te hebben.

Toekomst
In de nabije toekomst zullen we een aantal functionaliteiten toevoegen die aansluiten bij de in de evaluatie aangegeven behoeften van patiënten. De eerste is de mogelijkheid om herhaalrecepten aan te vragen en een e-consult te doen. Daarnaast zullen we de mogelijkheden uitbreiden om meer eigen gegevens in te voeren zoals e-mailadres, beroep, nationaliteit, alcoholgebruik, rookgewoonten, life-events en gegevens over het functioneren. Dit kan uitermate doelmatig zijn en tijd besparen aan de balie en tijdens het spreekuur. Ook het doorklikken naar achtergrondinformatie binnen de probleemlijst en medicatielijst lijkt nuttig. Ten slotte zullen we de app gebruiken om onlinevragenlijsten te versturen in het kader van wetenschappelijk onderzoek.
De app is alleen te gebruiken met TransHis. Maar de gewenste functionaliteiten en de evaluatie door patiënten kunnen mede leidend zijn voor andere professionals en appbouwers.

 

auteur

Annemarie Uijen
huisarts te Oosterhout (Gld) en onderzoeker bij Radboudumc, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen

Kees van Boven
huisarts n.p. en onderzoeker bij Radboudumc, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen

Sibo Oskam
softwarearchitect bij Orfeus, ontwerper van onder meer MijnHuisarts

Henk Schers
Huisarts te Lent en onderzoeker bij Radboudumc, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen


contact

annemarie.uijen@radboudumc.nl

cc: redactie@medischcontact.nl


Sibo Oskam is softwarearchitect bij Orfeus, het bedrijf dat TransHis en MijnHuisarts ondersteunt.


voetnoten

1. Delbanco T, Walker J, Bell SK, Darer JD, Elmore JG, Farag N et al. Inviting patients to read their doctor’s notes: a quasi-experimental study and a look ahead. Ann Intern Med 2012;157:461-470.

2. Kremer J, Leer R, Haszing L, Samsom M. Online inzage in eigen dossier werkt. Medisch Contact 2013;47:2475-2477

 

 

 

lees ook <b>Download dit artikel (PDF)</b>
app E-health
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Annemarie Uijen, Huisarts, Nijmegen 15-11-2015 01:00

  "Beste collega Bruijn,

  Het artikel is een verslag van de eerste ervaringen onder gebruikers van MijnHuisarts. We hebben patiënten die een afspraak hadden bij de eigen huisarts gevraagd om de app te gebruiken en te evalueren. De meeste mensen reageerden positief op deze vraag, overigens lang niet allemaal mensen die je kunt scharen onder early adopters.

  De ‘bijna DDR-achtige juichuitslagen’ van de evaluatie hebben wij op geen enkele manier beïnvloed. Wij zijn natuurlijk blij dat patiënten zo tevreden zijn, maar ook als ze dat niet zouden zijn, hadden wij dat in het artikel vermeld.

  De volgende stappen zijn gezet om in grote groepen te onderzoeken of deze innovatie gewaardeerd wordt en of dit een verandering geeft in telefoonbelasting etc.

  Uw wantrouwen is ons inziens ongegrond. De app is ontwikkeld voor patiënten bij wie de huisarts met TransHis werkt. TransHis is een niet-commercieel HIS ontwikkeld voor dataverzameling.

  Met vriendelijke groet,

  Annemarie Uijen, Kees van Boven en Henk Schers"

 • Bart Bruijn, Huisarts, STREEFKERK Nederland 12-11-2015 01:00

  "Vergeef me als ik niet juichend mij aanmeld om mee te mogen doen met deze ongetwijfeld hoopvolle (en niet te stuiten) ontwikkeling.

  Dat een vakgroep een tool ontwikkelt om een ICT modieuziteit te implementeren, OK, daar zijn vakgroepen voor.

  Dat diezelfde vakgroep vervolgens het nut van die tool en de tevredenheid van de gebruikers (een uit de aard van de zaak geselecteerde groep van early adapters) onderzoekt en op bijna DDR-achtige juichuitslagen uitkomt, OK, begrijpelijk.

  Dat ik vervolgens uit diezelfde vakgroep geen enkele twijfel hoor over bovenstaande procedure, niet OK!

  Dat plaatst bovenstaand bericht in de categorie keiharde RECLAME!

  En dat vertrouw ik voor geen enen cent.
  "

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.