Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Medisch specialisten geven SEH meerwaarde

3 reacties

De inzet van extra medisch specialisten kan de effectiviteit op de afdeling Spoedeisende Hulp vergroten. Dat blijkt uit recent onderzoek na een pilot op de SEH van Haaglanden Medisch Centrum (HMC).

In een pilot op de SEH van HMC locatie Westeinde werd de normale bezetting aangevuld met vijf medisch specialisten. Dit leverde tijdens drukke perioden tijdwinst van ongeveer vijftien minuten op voor een deel van de patiënten, aldus klinisch epidemioloog Christien van der Linden e.a. die erover schreven in The European Journal of Emergency Medicine.

Het onderzoek van Van der Linden vond plaats in oktober en november 2016. Het doel was om na te gaan of de aanwezigheid van medisch specialisten op de SEH efficiency van de zorg en patiënttevredenheid zou verbeteren. Gedurende acht weken waren vijf medisch specialisten daadwerkelijk aanwezig op de afdeling, in plaats van oproepbaar te zijn. Het ging om een cardioloog, een internist, een neuroloog, een chirurg en een radioloog. Op weekdagen waren de specialisten tot 23 uur aanwezig op de SEH en in het weekend in elk geval tussen 14 en 18 uur.
Kostbare zaak
Na afloop gaf de helft van de ondervraagde specialisten aan tevreden te zijn over deze andere manier van werken. Ze noemden verbeterde zorg en snellere consultatie van collega’s. Met name radiologen waren overtuigd van de extra waarde die hun aanwezigheid bijdroeg.

De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen vindt de studie van Van der Linden c.s. ‘erg interessant’.  ‘Gezien de drukte op de SEH is het goed dat er gekeken wordt naar hoe het beter kan’, zegt voorzitter Ties Eikendal. ‘Uit studie in Haaglanden bleek de aanwezigheid van specialisten zinvol voor patiënten op de SEH die uiteindelijk opgenomen worden.’ Wel voegt hij daaraan toe dat de gezondheidszorg ‘betaalbaar’ moet blijven. ‘Uit het onderzoek kwam naar voren dat de inzet van één of twee extra SEH-artsen ook doorstroom op de SEH kan versnellen. Als op die manier mogelijk hetzelfde effect kan worden bereikt, is dat natuurlijk een veel minder kostbare zaak dan het stand-by hebben van vijf extra medische specialisten.’

De pilot van vorig jaar krijgt overigens een vervolg. Vanaf november zullen er op de SEH van HMC Westeinde opnieuw iedere dag een internist, chirurg, neuroloog, cardioloog en radioloog aanwezig zijn, maar ditmaal tussen 12 en 20 uur. Dit naast de ‘reguliere’ 24/7 bezetting door SEH-artsen. Na zes maanden wordt deze pilot geëvalueerd.

DOI: 10.1097/MEJ.0000000000000487

Lees ook:

Nieuws SEH
 • Marieke van Twillert

  Marieke van Twillert werkt als journalist voor Medisch Contact. Arbeidsmarkt, levenseinde en e-health hebben haar speciale aandacht.  

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Menno Gaakeer, SEH-arts KNMG, Goes 31-07-2017 10:35

  "Gelukkig, geen hogere wiskunde, de auteurs van deze publicatie schrijven als conclusie: 'The current study shows improved ED patient flow for admitted patient satisfaction, possibly associated with the supervision by medical specialists during peak hours. It is unknown whether it should be medical specialists who perform the supervision; perhaps experienced EPs would have generated the same or even better results. Further research is needed to understand the impact of medical specialists compared with other potential improvements in ED Staffing.'
  Bestuurders en collega's, op basis van dit artikel, houdt koers! Pak vooral door op de eerder ingeslagen weg en zwicht niet voor een hype. Beman uw SEH 24/7 met voldoende SEH-artsen KNMG, steun hen bij het emanciperen van het vak spoedeisende geneeskunde, ontschot uw SEH en durf eindverantwoordelijkheden daadwerkelijk te herschikken mét bijbehorend mandaat. Onvermijdelijk wordt het d onderliggend financiering op de SEH te evalueren. Zet vakspecialisten vooral daar in waar vak-specialistische expertise uniek is en niet voor taakherschikking in aanmerking komt. Behoudt vanzelfsprekend de beschikbaarheid van vak-specialistische expertise voor in de SEH voor die momenten wanneer inhoudelijk van toegevoegde waarde. U zult zo niet alleen de kwaliteit vergelijkbaar of meer verbeteren, maar ook doelmatiger en toekomstbestendiger gaan werken."

 • Menno Gaakeer, SEH-arts KNMG, Goes 31-07-2017 10:35

  "'Wachttijd korter door inzet specialisten', een aandachttrekkende titel. Voorop gesteld dat ieder initiatief op de SEH om onnodige wachttijd te verkorten en kwaliteit van zorg te verbeteren te prijzen is, heb ik ook het originele artikel in z'n geheel gelezen. En dan moet ik toch constateren dat medisch specialisten aan het woord over deze studie de feitelijk beperkt behaalde winst vergroten en deze vervolgens te kort door de bocht voor zichzelf opeisen.
  De onderzochte interventie: 'During 8 weeks, five medical specialists (cardiology, internal medicine, neurology, radiology and surgery) who would have been on-call during out-of-hours stayed in the hospital instead. They were present during week days between 5 p.m. and 11 p.m. and during weekends between 2 p.m. and 6 p.m. Primary responsibility for decision making remained with the residents and EPs. During the study, there were no changes in staffing levels other than the additional medical specialists.’
  Als we deze interventie 'afpellen' worden twee elementen in de SEH toegevoegd: 1) vijf extra dokters op stafniveau tijdens de over het algemeen drukste uren en 2) ruimer mandaat dat deze dokters met zich meebrengen. Beide zinnig en effectief, maar niet noodzakelijkerwijs gebonden aan medisch specialisten. Had hetzelfde effect niet ook bereikt kunnen worden door vier, drie of twee extra SEH-artsen KNMG toe te voegen, daarnaast de SEH te ontschotten en alle werkzame SEH-artsen KNMG (opname)mandaat te geven vergelijkbaar met de medisch specialisten zoals in dit betreffende ziekenhuis gebruikelijk?
  "

 • Prabath Nanayakkara / Karin Kaasjager / Tanca Minderhoud, Acute Internisten, Amsterdam 24-07-2017 19:39

  "Ervaring is een van de belangrijkste determinanten van de prestatie van een arts. Daarom verdient ieder acuut zieke patiënt op de SEH een goed getraind en ervaren team van zorgverleners naast hun bed. Gedurende kantooruren zijn de meeste specialisten die werkzaam zijn in ziekenhuizen aanwezig. Maar de meeste acuut zieke patiënten worden buiten de kantoor uren gezien. Opvallend genoeg is de aanwezigheid van specialisten tijdens deze uren minimaal. Het is aannemelijk dat dit invloed heeft op de geleverde kwaliteit van zorg. Voor patiënten die opgenomen worden onder de verantwoordelijkheid van een specialist, geldt bovendien dat de continuïteit van de zorg in het ziekenhuis hierdoor ook in gevaar kan komen. Dit artikel laat zien dat aanwezigheid van specialisten boven op de aanwezig SEH artsen met name bij opgenomen patiënten meer waarde kan hebben. Uit de objectieve gegevens kwam naar voren dat er een kleine, maar significante daling was in het aantal minuten dat opgenomen patiënten op de SEH verbleven. Daarnaast zijn de resultaten van de enquêtes bij de patiënten en zorgverleners gerapporteerd. In ongeveer de helft van de gevallen vond de specialist dat het waardevol was om aanwezig te zijn in het ziekenhuis. Er werd ook gevraagd naar suggesties om doorstroom en zorg te verbeteren. Deze vrije tekst werd ook geanalyseerd, waarbij 47 keer gesuggereerd werd dat het aannemen van meer SEH artsen hiervoor nuttig zou zijn. Deze suggestie kwam in 25 gevallen van de SEH arts zelf, 9 keer vd specialist, 7 keer vd SEH verpleging, en 6 keer door arts-assistenten. Als artsen met affiniteit voor acute zorg is het leveren van de beste zorg voor patiënten ons belangrijkste doel. Betrokkenheid van meer specialisten op de SEH naast de SEH artsen is in onze optiek steeds meer de regel en geen uitzondering. Een zieke patiënt en zijn familie zullen ook niks anders willen dan opgevangen worden door een team waarin zowel algemene kennis als meer specialistische kennis verenigd is."

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.