Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
Wetenschap

Matige risico’s hypertensie onder 40-minners

1 reactie

Wie jonger is dan 40 jaar en een (sterk) verhoogde bloeddruk heeft, loopt een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Dat is op zichzelf niet verrassend, maar twee onderzoeken brengen de verbanden iets preciezer in kaart.

Yuichiro Yano e.a. analyseerden de data van ruim 4800 personen, van wie ongeveer de helft Afro-Amerikanen en de helft vrouwen, publiceren hun bevindingen in JAMA. De onderzoekers verdeelden ze in vier groepen. Normale bloeddruk (volgens de Amerikaanse definitie 120 mmHg/80 mmHg of minder); verhoogde bloeddruk (120-129 mmHg/<80 mmHg); stadium-1-hypertensie (130-139 mmHg/80-89 mmHg) of stadium-2-hypertensie (>140 mmHg/>90 mmHg). Vervolgens werden deze mensen over een mediane periode van bijna negentien jaar gevolgd. De onderzoekers telden in dat tijdvak 228 cardiovasculaire events, die vaker optraden bij de hogebloeddrukstadia 1 en 2.

In een tweede studie in dezelfde editie van JAMA,  analyseerden Joung Sik Son e.a. een database met bloeddrukdata van maar liefst 2,5 miljoen Zuid-Koreanen (mediane leeftijd 31 jaar). Ook zij werden in de bovengenoemde categorieën ondergebracht en in dit geval ongeveer tien jaar gevolgd. De onderzoekers constateerden in die periode 44.813 cardiovasculaire events, die zich ook hier – zoals te verwachten viel – voordeden in de beide hypertensiestadia.

In een commentaar benadrukt Vasan Ramachandran de kennislacune als het gaat om de gevolgen van verhoogde bloeddruk bij jongvolwassenen. Hij is niet helemaal overtuigd van de validiteit van de gehanteerde meetmethoden, maar vindt desondanks beide observationele studies nuttig. En dat niet alleen vanwege het gevonden verband met hart- en vaatziekten, maar ook omdat de helft tot 60 procent van de jongvolwassenen een verhoogde bloeddruk bleek te hebben, van wie een flink deel behept bleek met andere risicofactoren (zoals hoge BMI en roken). En verder omdat de meeste van deze individuen met een verhoogde bloeddruk of met hypertensie stadium 1 juist niet te maken kregen met premature cardiovasculaire events gedurende de observatieperiode. Anders gezegd: de absolute risico’s bleken in beide studies laag. Misschien, zo oppert Ramachandran, moeten deze mensen daarom nog langer worden gevolgd, tot dertig jaar, om te bepalen welke risico’s ze lopen.

www.jama.com

doi:10.1001/jama.2018.16501

doi:10.1001/jama.2018.16068

doi:10.1001/jama.2018.13551

Lees ook:

Wetenschap cardiologie huisartsgeneeskunde
  • Henk Maassen

    Henk Maassen (1958) is journalist bij Medisch Contact, met speciale belangstelling voor psychiatrie en neurowetenschappen, sociale geneeskunde en economie van de gezondheidszorg.  

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • W.J.Duits, Bedrijfsarts, Houten 10-11-2018 12:05

    "Kijkend naar dit stuk dan blijkt dat er vergelijkingen zijn gemaakt tussen verschillende groepen. Wie garandeert mij dat de metingen volledig uitwisselbaar hetzelfde zijn gedaan? Wat mij meer zou interesseren is een verklaring te krijgen voor al deze hoge bloeddruk. Komt het door meetstress, of komt het door andere vormen van stress bijvoorbeeld, want dan kunnen we misschien wel zonder medicatie en zonder controles kunnen. Dit stuk nodigt uit tot meer controles, lijkt me geen goed plan."

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.