Inloggen
Laatste nieuws
Prof. dr. J.M.G.A. Schols
1 minuut leestijd

Kwaliteit van verpleeghuiszorg

Plaats een reactie

Regelmatig is er rumoer in de media over de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. Een door de Abvakabo ingesteld meldpunt over mogelijke wantoestanden in de chronische zorg, presenteerde onlangs in Den Haag haar bevindingen. Een en ander is mijns inziens vooral bedoeld om de vakbondsinzet bij de cao-onderhandelingen meer power te geven.

Vervolgens schreef staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten in een brief aan de Tweede Kamer dat ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen het recht moeten hebben om dagelijks te douchen en naar buiten te gaan en altijd geholpen moeten worden bij de gang naar het toilet. De wens van de oudere staat centraal, vindt ze en daarvoor heeft ze eerdere voorstellen om de zeggenschap van ouderen te versterken aangescherpt.

Als je zoiets leest, bekruipt je soms het gevoel dat de verpleeghuissector maar een infantiele sector is die nooit wil leren. De verschillende bij de verpleeghuiszorg betrokken partijen lijken gewoon niet oprecht samen aan een oplossing te willen werken. Incidenten leiden bovendien tot steeds meer controledwang, achterdocht en regels en brengen ons steeds verder af van het beoogde doel, namelijk het vanuit wederzijds respect en wederkerigheid tussen kwetsbare ouderen en hun zorgverleners realiseren van goede en veilige zorg.

Wanneer keren gezond verstand en gevoel terug in de zorg?

Laat vakbonden, zorgaanbieders en cliëntenorganisaties samen energie steken in activiteiten die het primaire zorgproces echt faciliteren. Mijn boodschappen hieronder zijn gebaseerd op deze ‘gezamenlijkheid’.

Vertrouw erop dat zorgmedewerkers echt wel samen met zorgvragers kunnen bepalen wat er aan zorg nodig is en hoe deze verleend moet worden.

Alle betrokken partijen moeten de zorg zo dicht mogelijk bij het primaire proces organiseren – naar analogie van de buurtzorgteams, maar dan multidisciplinair.

En tot slot: het aantal regels in de zorg moet tot een minimum worden beperkt.

Prof. dr. J.M.G.A. Schols, hoogleraar ouderengeneeskunde, Universiteit Maastricht

ouderen tweede kamer
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.