Inloggen
Laatste nieuws
Heleen Croonen Michiel Hordijk
2 minuten leestijd
Nieuws

‘Kritiek op anesthesierichtlijn onterecht’

2 reacties

Het is jammer dat anesthesiologen de nieuwe hygiënerichtlijn voor de anesthesiologie afdoen met de standaardargumenten ‘te duur’ en ‘onbewezen’. Dat zegt Martin Bucx, anesthesioloog in het UMCN die namens de Nederlandse Vereniging van Anesthesiologen aan de richtlijn heeft bijgedragen.

Drie anesthesiologen van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen keren zich in een artikel in Medisch Contact tegen de hygiëne-eisen uit de herziene richtlijn Veilig werken in de anesthesiologie van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP). Daarin worden voor regionale anesthesie hogere eisen aan de toedienruimtes gesteld dan tot nu toe gebruikelijk. Veel te duur en wetenschappelijk is het nut nooit bewezen, vinden de auteurs. De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) onderschrijft deze kritiek en weigert de richtlijn te accorderen.

Bucx vindt het ontbreken van wetenschappelijk bewijs geen goed argument om een maatregel af te wijzen. ‘Negentig procent van de geneeskunde is immers niet of slechts zeer ten dele bewezen.’ Ook het financiële argument snijdt volgens hem geen hout. ‘Het gaat om de vraag of de betreffende maatregel naar verwachting het aantal dramatisch verlopende infecties zal verminderen en de investeringen daarmee in verhouding zijn.’ Bucx pleit niet voor acuut invoeren van de richtlijn als dat onbetaalbaar blijkt te zijn. Hij had echter graag gezien dat zijn collega’s zich constructiever hadden opgesteld, bijvoorbeeld met een voorstel voor een meer geleidelijk invoertraject.

De keuze voor de hoger gekwalificeerde ruimtes voor de locoregionale anesthesie kwam in de werkgroep overigens niet uit de koker van de anesthesioloog, maar uit die van de microbioloog en de ziekenhuishygiënist. ‘Luchtbehandeling is niet het terrein van de anesthesioloog, dus voor een oordeel is het goed te varen op andere deskundigheid’, aldus Bucx. Volgens hem hebben dokters een slechte track record als het gaat om hygiëne. ‘Wanneer de praktijk moet worden aangepast voor een betere hygiëne voor de patiënt, dan moeten we dat als dokters gewoon doen. En niet altijd de standaard argumenten van stal halen als evidence en kosten. Het wordt wel eens tijd dat binnen de geneeskunde dezelfde eisen worden gesteld aan veiligheid als gebruikelijk is op olieboorplatforms of in de luchtvaart.’

Bucx is gekozen voor deze werkgroep vanwege zijn onderzoek in de jaren negentig naar reiniging van scopen. ‘Dat gebeurde toen nog met een sopje, terwijl ze vandaag de dag gesteriliseerd worden. Destijds kreeg ik ook veel telefoontjes dat sterilisatie of high level desinfectie niet onderbouwd was en veel geld kostte. Nu is het overal ingevoerd’, aldus de anesthesioloog.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt zich op het standpunt dat de NVA en de WIP eerst moeten proberen om er zelf uit te komen. ‘Mocht dat niet lukken, dan gaat de IGZ met beide partijen in gesprek’, aldus een woordvoerder.

Heleen Croonen en Michiel Hordijk

De richtlijn ‘Veilig werken in de anesthesiologie’ van de WIP

Artikel van anesthesiologen van de Maartenskliniek: Torenhoge eisen lokale anesthetica

 • Meer nieuws

beeld: Thinkstock
beeld: Thinkstock
Nieuws anesthesiologie
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • prof. dr. Peterhans van den Broek c.s.

  Werkgroep Infectiepreve, Amsterdam

  De Werkgroep Infectiepreventie (WIP) vindt het jammer dat zowel de drie anesthesiologen uit de Sint Maartenkliniek in Nijmegen als de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie (NVA) de mogelijkheden tot inspraak op de richtlijn ‘Veilig werken in de anes...thesie’ niet tot suboptimaal hebben benut, om nu wel via de media die discussie te voeren.
  In reactie op de inhoudelijke argumenten van de auteurs: de vier- tot zesvoudige ventilatie-eis (om technische redenen kan het ventilatievoud wisselen in de praktijk) geldt als minimale standaard voor het hele ziekenhuis. Het is bedoeld voor het comfort van de patiënt (kwalijke geuren, genoeg frisse lucht) en heeft geen significante invloed op de microbiologische luchtkwaliteit.

  Bij spinaalanesthesie met een achterblijvende katheter is er sprake van een relatief laag risico op infecties, maar de gevolgen van een infectie zijn ernstig. De WIP adviseert daarom aseptisch handelen. Hierbij horen het dragen van steriele handschoenen, een steriele jas, chirurgisch mondneusmasker, hoofdbedekking en uitvoering onder ok-klasse 2 omstandigheden (naar analogie van het inbrengen van een centraal veneuze katheter, level 2b ‘evidence’). Wij realiseren ons dat ruimtelijke voorzieningen niet eenvoudig zijn aan te passen aan veranderende inzichten. De holding is een ruimte die binnen het ok-complex valt en derhalve kan dit worden gezien als een schone ruimte. Mogelijk kan deze wat betreft de luchtcondities gelijkgesteld worden aan een ok van klasse 2.

  De WIP wil overleggen met de anesthesiologen om te bezien of we tot een praktisch haalbare oplossing kunnen komen waarbij de patiëntveiligheid gewaarborgd is.

 • A. Pfaff

  Anesthesioloog, MAASTRICHT

  Deze reactie bevat een vreemde redenering. Omdat het steriliseren van scopen destijds niet onderbouwd was en veel geld kostte en het nu overal is ingevoerd, zou het nu weer gerechtvaardigd zijn om nog kostbaardere niet onderbouwde maatregel in te voe...ren.
  Het betrof destijds voor de duidelijkheid laryngoscopen en de vraag die toen o.a. gesteld werd was of er ooit iemand met een gesteriliseerd bestek gegeten had in een restaurant. En wat is de opbrengst van deze maatregel ?
  De kosten van de aanschaf en de sterilisatie van laryngoscoop bladen vallen in het niet van deze nieuwe maatregel. De kosten van een OK wordt geschat op 20 - 25 euro per minuut!
  Als men toch de parallel met de luchtvaart wilt trekken, dan dient men net als in de luchtvaart een bedrag vast te stellen wat een nieuwe maatregel mag kosten per gered leven.
  En wat is de incidentie van een infectie bij epidural katheter als gevolg van "niet schone" lucht?

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.