Inloggen
Laatste nieuws
Bas Knoop
2 minuten leestijd
ggz

Kritiek NVvP en LPGGz op plan verwarde mensen

3 reacties

De NVvP en het Landelijk Platform GGz (LPGGz) uitten zware kritiek op het plan van minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) en staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie, VVD) om verwarde personen, die mogelijk een gevaar voor zichzelf of anderen kunnen zijn, tijdelijk vast te zetten in een ggz-instelling.

Tijdens deze zogeheten time-out periode van maximaal drie dagen kunnen specialisten door observatie, het raadplegen van familie en het inschakelen van andere hulpverleners bepalen welke zorg iemand nodig heeft. Eventueel kan dan alsnog besloten worden om deze persoon een verplichte behandeling te geven.

Voor het opleggen van een crisismaatregel aan een verward persoon is het nu nog een vereiste dat er direct gevaar dreigt als gevolg van de psychische stoornis. Als het niet duidelijk is of die onmiddellijke dreiging er is, bijvoorbeeld omdat iemand niet meewerkt aan een psychiatrisch onderzoek of gevaarlijk gedrag weet te verbergen, volgt geen opname. ‘Door deze time-out procedure kan voor een verward persoon, waarvan het vermoeden bestaat dat hij een psychische stoornis heeft en daardoor een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving is, de juiste hulp worden gezocht’, schrijft Schippers in een brief aan de Tweede Kamer.

Maar de LPGGz is ‘verbijsterd’ over het kabinetsplan, zo is te lezen in een schriftelijke reactie op de eigen website. ‘De minister zoekt met deze maatregel de grenzen van  de rechtsstaat op om lastige burgers op te sluiten. Omwille van het beschermen van de openbare orde gaat zij (Schippers, BK) hiermee voorbij aan de rechtspositie van mensen die zorg nodig hebben.’

Het LPGGz vindt de maatregel van Schippers en Dijkhoff in strijd met internationale verdragen, zoals het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking. ‘De maatregel nodigt uit tot willekeurige detentie van niet alleen mensen met een psychische kwetsbaarheid, maar van alle burgers in Nederland. Bovendien lost het instellen van een observatiemaatregel de problemen van verwarde mensen op straat niet op.’

Het LPGGz pleit voor meer preventie en een persoonsgerichte aanpak. ‘Investeer juist in vrijwillige zorg, werk de wachtlijsten in de ggz weg en volg de aanbevelingen op van het aanjaagteam verwarde personen.’

Ook de NVvP staat afwijzend tegenover de time-out procedure. Tegen de NOS zei de psychiatersvereniging het een ‘onwenselijk en onhaalbaar’ voorstel te vinden dat ‘vrijheidsberoving in de hand werkt. Dat is noch in het belang van de patiënt, noch in dat van de maatschappij.’
Bas Knoop
Twitter: @bknoop

© iStock
© iStock
Lees ook:
ggz NVvP Schippers
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.