Inloggen
Laatste nieuws
3 minuten leestijd
Federatienieuws

KNMG: Herziene Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens (1)

Plaats een reactie

De KNMG heeft nieuwe Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens vastgesteld. Aangezien alle artsen hier in de praktijk mee te maken hebben, is deze herziening ook voor u van belang. De richtlijnen kunt u vinden in het KNMG Vademecum 2004, dat onlangs is verschenen.

In twee artikelen worden de nieuwe richtlijnen geïntroduceerd. In dit eerste artikel wordt een algemeen beeld geschetst van de inhoud van de Richtlijnen. Volgende week worden drie specifieke onderwerpen uit de Richtlijnen inhoudelijk besproken.

Waarom herziening?
Van oudsher worden in de Richtlijnen onderwerpen behandeld die te maken hebben met uitwisseling, opslag en vernietiging van medische gegevens. Bij gebrek aan wetgeving hierover heeft de KNMG in 1949 de voorloper van de Richtlijnen uitgegeven. Met de komst van verschillende wetten zijn de Richtlijnen regelmatig op onderdelen geactualiseerd. Dit gebeurde in 1997 voor het laatst. Sindsdien zijn er opnieuw wijzigingen in wetgeving opgetreden en heeft de KNMG nieuw beleid ontwikkeld. Deze ontwikkelingen maakten een herziening noodzakelijk. De Algemene Vergadering van de KNMG heeft de herziene Richtlijnen op 9 december 2003 vastgesteld. Daarmee komen de oude Richtlijnen te vervallen.

Nieuwe indeling


De Richtlijnen zijn aangepast aan actuele wetgeving en jurisprudentie. Daarbij zijn geen grote beleidswijzigingen opgetreden. Onderdelen die geen aanpassing nodig hadden, zijn vaak inhoudelijk onveranderd opgenomen. Een duidelijk in het oog springende verandering ten opzichte van de vorige Richtlijnen is de indeling. Getracht is de Richtlijnen te plaatsen in een breder kader.


In het eerste hoofdstuk wordt om die reden ingegaan op de dossierplicht en de bewaartermijn van het dossier. De Richtlijnen gaan immers over de omgang met medische gegevens en veelal zijn deze gegevens opgenomen in het dossier van de patiënt. In het eerste hoofdstuk wordt tevens ingegaan op de problematiek van de geneeskundige verklaring. Dit onderwerp komt volgende week uitgebreid aan bod.


De patiëntenrechten ten opzichte van het dossier worden in het tweede hoofdstuk behandeld. Bij het omgaan met medische gegevens spelen deze rechten een grote rol.


In het derde hoofdstuk worden het beroepsgeheim en de uitzonderingen daarop behandeld. Het beroepsgeheim van de arts verhindert dat hij medische gegevens zonder meer aan anderen dan de patiënt kan verstrekken. De arts dient zich bij het uitwisselen van medische gegevens steeds de vraag te stellen of één van de uitzonderingen op het beroepsgeheim hem daartoe de mogelijkheid biedt.


In het vierde hoofdstuk worden bijzondere situaties geschetst die een uitwerking vormen van de uitzonderingen op het beroepsgeheim. Dit hoofdstuk, het belangrijkste onderdeel van de Richtlijnen, bevat handreikingen voor het omgaan met medische gegevens in verschillende situaties. Ten opzichte van de vorige Richtlijnen is ook hier een verandering opgetreden. De themakeuze is aangepast, waarbij rekening is gehouden met het praktisch belang van de verschillende onderwerpen. De artseninfolijn heeft hierbij een signalerende functie gehad.

Onderwerpen die in de nieuwe Richtlijnen worden behandeld, zijn bijvoorbeeld gegevensuitwisseling bij kindermishandeling en bij orgaandonatie. Maar ook het verstrekken van gegevens aan vertegenwoordigers van de patiënt en het gebruik van medische gegevens ten behoeve van uw eigen verweer in een tuchtzaak komen aan de orde, alsmede het verstrekken van gegevens aan de politie en justitie.

Informatie of vragen?


Voor informatie over of vragen naar aanleiding van de herziening van de Richtlijnen kunt u contact opnemen met mr. D. van Meersbergen, beleidsmedewerker gezondheidsrecht KNMG, telefoon: 030 282 3330 of  via e-mail:

d.van.meersbergen@fed.knmg.nl

.


U kunt de KNMG Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens downloaden via

www.knmg/vademecum

. Zij zijn opgenomen in hoofdstuk 2.3, onder algemene gedragsregels.  U kunt het Vademecum 2004 ook op cd-rom bestellen bij de KNMG. Voor leden van de federatiepartners en individuele (student)leden is de cd-rom gratis. Voor niet-leden zijn de kosten van de cd-rom 70 euro. U kunt de cd-rom bestellen via e-mail


communicatie@fed.knmg.nl

. U kunt ook bellen met tel. 030 282 3911.


Federatienieuws KNMG beroepsgeheim
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.