Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
naar overzicht
Lode Wigersma Sjaak Nouwt
11 augustus 2009 2 minuten leestijd
Federatienieuws

KNMG en EPD: regionaal systeem eerst

Plaats een reactie

De nadruk bij de ontwikkeling van het landelijk elektronisch patiëntendossier ligt nu teveel op snel realiseren van landelijke uitwisseling van patiëntgegevens, vindt de KNMG. Begin bij de regionale uitwisseling.

In een brief van april aan de Eerste Kamer, waar het wetsvoorstel voor de Kaderwet EPD momenteel ter behandeling ligt, heeft de KNMG gewezen op een groot aantal knelpunten en onduidelijkheden ten aanzien van die wet. De KNMG is, net als andere artsenorganisaties, groot voorstander van de elektronische uitwisseling van patiëntgegevens.

De KNMG vindt dat patiëntgegevens op een betrouwbare en veilige manier moeten kunnen worden uitgewisseld tussen hulpverleners onderling, om de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg te verbeteren. De nadruk zou daarbij echter wel veel meer op de regionale uitwisseling van patiëntgegevens moeten liggen dan op de landelijke uitwisseling. Waarom die nadruk op regionale uitwisseling?

Dagelijkse uitwisseling
Veel zorgverleners wisselen dagelijks lokaal en regionaal duizenden berichten elektronisch uit, zoals verwijs-‘brieven’, recepten, laboratoriumuitslagen en dergelijke. Dat vergemakkelijkt en ondersteunt het dagelijks werk van artsen en daarom is er draagvlak voor onder artsen. Patiënten hebben er baat bij, omdat hun relevante gegevens snel beschikbaar komen voor andere hulpverleners bij wie zij in behandeling zijn. De landelijke uitwisseling van gegevens is veel minder relevant dan de uitwisseling in de regio, omdat ze veel minder vóórkomt en eigenlijk alleen belangrijk is voor hulp in noodsituaties en hulp buiten de regio waar de patiënt woont.

Beveiligd
De koepels van zorgverleners vinden daarom dat (de verdere ontwikkeling en beveiliging van) die lokale en regionale gegevensuitwisseling als eerste en met kracht ter hand moet worden genomen. Uiteindelijk zullen deze regionale systemen, als zij goed functioneren, moeten worden aangesloten op een goed beveiligde landelijke infrastructuur, waarlangs dan bepaalde, essentiële patiëntgegevens (zoals over medicatie en belangrijke ziekten) landelijk kunnen worden ingezien.

Noodzaak
Het draagvlak onder artsen en het belang voor patiënten bij elektronische uitwisseling is volgens de KNMG veel groter op regionaal niveau dan op landelijk niveau. Toch is een landelijke infrastructuur zoals vormgegeven in het LSP wel van belang als aanvulling op de regionale gegevensuitwisseling. Hulpverleners kunnen het landelijke systeem immers gebruiken om gegevens van patiënten in te zien die afkomstig zijn uit een andere regio. De regio’s kunnen zo gebruikmaken van de landelijke infrastructuur als dat nodig is. Na het verder ontwikkelen en beveiligen van regionale informatiesystemen kunnen deze stap voor stap aansluiten op de landelijke infrastructuur.

Realistisch
In een dergelijke opzet bepalen VWS en de koepels van zorgverleners samen het traject voor ontwikkeling en upgrading van regionale systemen, de uit te wisselen gegevensset en de aansluiting op de landelijke infrastructuur. Belangrijk is ook dat de veilige ICT-infrastructuur van het LSP beschikbaar wordt gesteld voor het regionale berichtenverkeer. VWS en de koepels moeten regelmatig hun voornemens en vorderingen op het gebied van elektronische uitwisseling van patiëntgegevens bekendmaken.

Voor de verdere ontwikkeling van regionale uitwisseling en aansluiting op de landelijke infrastructuur is het van belang dat VWS en de koepels een realistische begroting en tijdlijn overeenkomen. Ook zou een nieuwe implementatieorganisatie moeten worden opgericht vanuit de koepels en de regio’s, die de regionale ontwikkeling en implementatie ondersteunt.

Zo kunnen we tot een breed gedragen EPD komen, dat daadwerkelijk een structurele kwaliteitsbijdrage aan de zorg levert.

Lode Wigersma, directeur Beleid en Advies,
Sjaak Nouwt, beleidsmedewerker

Kijk ook in het EPD-dossier op www.knmg.nl/dossiers. U vindt hier onder andere de brieven van de KNMG aan de Tweede en Eerste Kamer en de KNMG-persberichten.

Algemene informatie over het EPD vindt u op www.infoepd.nl

Federatienieuws KNMG
  • Lode Wigersma

    Lode Wigersma is voorzitter van de Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV), de vereniging voor sociaal geneeskundigen die zich bezighouden met beleid, advies en indicatie.  

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen

Reacties

  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.