Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
naar overzicht
Heleen Croonen
08 september 2014 2 minuten leestijd
Nieuws

Instanties hengelen naar medisch dossier

4 reacties

Het gebeurt nog regelmatig: een instantie als het UWV, de gemeente of een arbodienst stuurt de patiënt naar zijn arts om het medisch dossier op te vragen en vervolgens bij hen in te leveren. De KNMG en patiëntenfederatie NPCF waarschuwen voor deze praktijken.

Een meldactie in juni 2014 van de NPCF bracht het aan het licht: 1447 mensen kregen van officiële instanties het verzoek om hun medisch dossier op te vragen en te overhandigen. Ze kozen dus niet voor de gebruikelijke weg om zelf gericht vragen te stellen bij de behandelaar over het dossier. De helft van deze gevallen betrof het UWV, 24 procent de gemeente en 19 procent de arbodienst. In de helft van de aanvragen ging het om een deel van het dossier van specialist, huisarts of fysiotherapeut. Bij een derde om het hele dossier, en de rest van de patiënten wist het niet goed.

Mensen werken mee, uit angst om geen uitkering of verzekering te krijgen, constateren KNMG en NPCF in een persbericht. Ze beseffen vaak niet dat ze niet zo veel openheid hoeven te geven. Instanties kunnen beter gerichte schriftelijke vragen stellen aan de arts, met toestemming van de patiënt, aldus de koepelorganisaties.

De KNMG en NPCF vrezen dat het probleem groter wordt, nu de gemeenten meer zorgtaken krijgen. KNMG-voorzitter Rutger Jan van der Gaag. ‘We vinden het belangrijk dat de VNG en de overheid afspraken maken over gerichte inzage in het medisch dossier. Veel gemeenten zijn zich nog onvoldoende bewust over wat zij wel en niet aan medische gegevens mogen vragen van burgers. En dat geldt evengoed voor uitkeringsinstanties, letselschadebureaus en verzekeraars.’

De werkwijze van de instanties is niet tegen de wet. Op Twitter waarschuwen verschillen dokters patiënten om zelf waakzaam te zijn voor het delen van het eigen dossier, naar aanleiding van het bericht. PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester roept op tot actie en kondigt aan dat ze Kamervragen zal stellen over de kwestie.

Heleen Croonen


Lees ook:

Beeld: iStock
Beeld: iStock
print dit artikel
Nieuws KNMG privacy beroepsgeheim medisch dossier
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen

Reacties

 • W.J. Duits, Bedrijfsarts, HOUTEN Nederland 09-09-2014 00:00

  "Het is ongebruikelijk als bedrijfsarts om een volledig dossier op te vragen. Wanneer dat gebeurt dan heeft het te maken met het doornemen van welke behandelingen er zijn geweest om te adviseren naar aanvullende behandeling of iets in die geest, met als doel een zo optimale behandeling waardoor er een zo optimaal mogelijke werkmogelijkheid ontstaat. Omdat het uitgangspunt nog steeds is, een gezonde werknemer kan zijn eigen werk weer doen en is daar bij gebaat, want het werk biedt structuur, sociale contacten en levensonderhoud.
  Waar ik een beetje moeite mee heb is de wat tendentieuze toon, alsof iedereen die dat doet het slechtste voor heeft. En iedereen weer op een hoop wordt gegooid.
  Waar ik wel principieel tegen ben is dat niet medici inzage eisen, of dat niet medici gaan bepalen wie er recht heeft op ondersteuning of hulpmiddelen op basis van een medisch dossier. Daar zou ik wel kamervragen over stellen. De huidige wetgeving, of aanstaande wetgeving, gaat meer verantwoordelijkheid leggen bij de gemeentes, het lijkt me ook verstandig dat er voorwaarden worden gesteld aan regels van zorgvuldigheid, m.n. als het gaat om medische dossiers en niet medici."

 • A.L. Cense, Psychiater, STOUTENBURG Nederland 09-09-2014 00:00

  "Ik heb het meegemaakt bij een van mijn patienten, en dat gaat dus zo:
  De patiënt , - inderdaad niet weerbaar in dit geval en al helemaal murw door allerlei andere procedures en controles -, krijgt een brief waarin zonder een spoor van relativering twee zinnen voorkomen: "U wordt verwacht een kopie van het medisch dossier van uw huisarts op te vragen" en "Uw huisarts is verplicht U een kopie te verstrekken wanneer U daarom verzoekt".
  Ik heb het destijds (het was ongeveer een jaar geleden) gemeld bij het CBP, waar mijn indruk was dat het geinterpreteerd werd als een vorm van ongeoorloofd voorsorteren op wetgeving die nog komen moest. En als mijn herinnering me niet bedriegt had Schippers inderdaad daarvoor een balletje opgegooid over afbraak van beroepsgeheim t.b.v. controlerende en beherende instanties."

 • P.J. van Beek, huisarts, OLDENZAAL Nederland 09-09-2014 00:00

  "Het verstrekken van medische gegevens is bovendien ook nog gewoon werk. Verzekeraars betalen daar i.h.a. ook nog een fatsoenlijk bedrag voor. Gemeenten verwachten dat ze de gegevens dadelijk gratis kunnen krijgen. De weg via de patiënt is zo'n sluiproute om de vergoeding voor werk te omzeilen. Een ander punt is dat patiënten bij gemeenten praktisch weerloos zijn. Er is geen andere instantie waar ze terecht kunnen voor hun hulpmiddelen en daarom doen ze maar wat de ambtenaar vraagt. Als je als patiënt weigert inzage te geven aan je neef die daar achter het loket zit, kun je de hulpmiddelen vergeten. Gemeenten zijn niet voorbereid op het omgaan met medische gegevens en geven nog steeds niet aan wat er verder met de gegevens gebeurt. Linke soep!
  Collega Faas van de NVVG: de meeste verzekeringsartsen doen het goed maar er zijn er ook bij die beginnen met een vraag om een uitdraai van het dossier zonder een gerichte vraag te stellen. Dat is niet in de haak. Leden van de NVVG moeten zich zelf ook aan hun regels houden."

 • W.A. Faas, verzekeringsarts, AMSTERDAM Nederland 08-09-2014 00:00

  "De berichtgeving over het 'hengelen naar medische dossiers’ is naar mijn smaak eenzijdig en ongenuanceerd. Voor het gemak wordt alles op een hoop gegooid. Zowel vanuit het patiëntenperspectief als vanuit het perspectief van rechtmatig en efficiënt gebruik van collectieve gelden zijn hier wel enkele serieuze kanttekeningen te plaatsen.
  Patiëntperspectief
  1. Mag ik als patiënt misschien ZELF bepalen met wie ik wat uit mijn HELE medische dossier deel?
  2. Hebt u ooit wel 's geprobeerd uw HELE medische dossier bij uw behandelaar op te vragen? Pff...
  Perspectief van het opvragen van gegevens
  Natuurlijk houden verzekeringsartsen zich aan de KNMG regels voor het opvragen van medische gegevens bij de behandelende collega’s. Dat dit gerichte vragen moeten zijn met een duidelijk doel spreekt vanzelf. In pakweg 90% van de gevallen gaat dit ook zonder enig probleem.
  Maar... het komt nu eenmaal voor dat behandelend artsen helemaal niet reageren of niet wensen te reageren op (gerichte) verzoeken om informatie. Het is met name in die gevallen dat het voorstelbaar is dat aan patiënten gevraagd wordt (hoe moet het anders? suggesties welkom!) om zelf bij de behandelaar aan te dringen om alsnog te voldoen aan het verzoek. Lukt dat dan nog niet dan is het ultimum remedium: gebruik maken van recht op inzage. Tsja …dat is dan wel in het hele dossier...
  Het opvragen van informatie is voor een goede oordeelsvorming regelmatig beslist noodzakelijk is en - laten we dat niet vergeten - ook iets waar patiënten vaak – en terecht - op aandringen ! Dat dit vaak met veel tijdverlies gepaard gaat en de re-integratie belemmert, waardoor navenant de kosten worden opgedreven schijnt maar weinigen te interesseren...Dragen we met zijn allen als artsen niet ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de collectieve uitgaven (ook in termen van uitkeringen) mee te helpen beheersen?

  Jim Faas,verzekeringsarts, voorzitter NVVG


  "

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.