Inloggen
Laatste nieuws
2 minuten leestijd
Federatienieuws

Inspectie toetst bereikbaarheid alle huisartspraktijken

Plaats een reactie

In oktober en november van 2010 onderzoekt de Inspectie voor de Gezondheidszorg opnieuw de bereikbaarheid van huisartsenpraktijken.

De inspectie onderzocht de bereikbaarheid ook in 2008 en kondigde toen aan het onderzoek in 2010 te herhalen. Alle huisartsenpraktijken worden ditmaal getoetst op de bereikbaarheid bij spoedgevallen. Daarnaast zal de inspectie een steekproef van 1.000 huisartsenpraktijken bellen om de bereikbaarheid bij normale oproepen te meten.

Verbetering in volle gang
Het verbeteren van de bereikbaarheid staat al sinds 2008 als speerpunt op de agenda van de LHV. In juni 2008 stelde de beroepsgroep nieuwe richtlijnen vast voor de bereikbaarheid van de huisartsenvoorziening. Uit onderzoek van de inspectie en de NPCF in 2008 bleek dat verbetering ook echt noodzakelijk is. Uit het onderzoek dat de LHV vervolgens liet uitvoeren door ARGO Rijksuniversiteit Groningen (augustus 2009) bleek dat huisartsen druk bezig zijn de bereikbaarheid te verbeteren. De LHV hoopt dan ook dat dit zal blijken uit de resultaten van het onderzoek van de inspectie.Norm spoedoproepen:

De inspectie en de beroepsgroep hanteren de norm dat een patiënt in geval van spoed altijd binnen 30 seconden een medisch deskundig persoon aan de lijn krijgt.

Alle huisartspraktijken in Nederland worden in het najaar door de inspectie gebeld op de spoedlijn of via de spoedkeuze in het keuzemenu. De inspectie toetst dan of de norm van 30 seconden wordt gehaald. De inspectie gaat ervan uit dat 100 procent van de praktijken tijdens kantooruren bij spoed bereikbaar is binnen 30 seconden. Voldoet een praktijk niet aan de norm dan zal de inspectie hierop handhaven. Naar gelang de bevindingen zal de inspectie passende maatregelen treffen, te beginnen met een advies of verbeterplan.
Norm normale oproepen:

De inspectie hanteert een norm van 2 minuten voor het opnemen van normale oproepen. De LHV heeft deze norm niet overgenomen, maar vindt een inspanningsverplichting om de bereikbaarheid te vergroten reëel.

De inspectie gaat ook meten of de bereikbaarheid bij normale oproepen (voor het maken van afspraken et cetera) is verbeterd ten opzichte van 2008. Hiervoor wordt een steekproef van 1.000 huisartspraktijken gebeld op verschillende tijdstippen. De inspectie vindt – net als de LHV –een score van 100 procent bereikbaarheid bij normale oproepen binnen 2 minuten niet haalbaar, maar streeft wel naar een verbetering ten opzichte van 2008. Voldoet een praktijk niet aan de norm van de inspectie, dan zal de inspectie hierop handhaven. Naar gelang de bevindingen zal de inspectie passende maatregelen treffen, te beginnen met een advies of verbeterplan.

Hulp bij verbeteren bereikbaarheid
Hoewel voor optimale bereikbaarheid investeringen van de overheid in meer assistentie noodzakelijk zijn, kunnen huisartsenpraktijken vaak al op korte termijn verbeteringen in de telefonische bereikbaarheid realiseren. De LHV biedt huisartsen daarbij ondersteuning door bijvoorbeeld een cursus te geven waarin wordt geïnventariseerd hoe bereikbaar de deelnemende huisartsenpraktijken zijn en wat de knelpunten zijn. Vervolgens worden, afhankelijk van de situatie, tips besproken om de techniek, organisatie en/of communicatie te verbeteren. Dit gebeurt door middel van filmpjes met een fout voorbeeld en een aantal goede voorbeelden.

Een link naar brief aan minister VWS van 24 september 2009 staat op www.lhv.nl. Daar vindt u ook meer informatie over bereikbaarheid.

<strong>Klik hier voor een PDF van het federatienieuws</strong>
Federatienieuws LHV
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.