Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
Joost Visser
17 maart 2014 2 minuten leestijd
Nieuws

IGZ wil inzage in honderden patiëntdossiers

13 reacties

Om de overdracht van patiëntgegevens te onderzoeken, wil de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) inzage in honderden patiëntdossiers. De betrokken patiënten om toestemming vragen is onmogelijk en belastend, schrijft ze in een brief aan de LHV.

De inspectie onderzoekt momenteel de overdracht van gegevens bij ontslag van patiënten uit het ziekenhuis naar een verpleeghuis, verzorgingshuis of naar huis. Daarbij gaat het vooral om het ontslag van patiënten van de afdelingen Geriatrie/Interne geneeskunde, Chirurgie en Neurologie. Voor het onderzoek bezoekt de IGZ ook 150 tot 250 huisartsen om inzage te krijgen in patiëntendossiers – zonder toestemming van de patiënt.

Sinds 2010 heeft de IGZ de wettelijke bevoegdheid om patiëntendossiers zonder toestemming van patiënten in te zien. Maar minister Schippers heeft destijds toegezegd dat de inspectie daarvan alleen gebruik zal maken als het vragen van toestemming ‘onmogelijk’ of ‘onevenredig belastend’ is. Dat is hier het geval, zo schrijft de IGZ in een brief aan de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV). Toestemming vragen is ‘onmogelijk’ omdat menig kwetsbare oudere een kort telefoontje daarover niet zal begrijpen. Bovendien horen huisartsen pas één werkdag van te voren welke dossiers gelicht moeten worden, om te voorkomen dat zij daar nog snel correcties in aanbrengen. Het is ‘onevenredig belastend’ omdat het – schrijft de IGZ – gaat om 540 overdrachtmomenten tussen meerdere zorgverleners en dus om vele honderden dossiers.

Volgens de KNMG en de LHV gaat het slechts om één tot vijf patiënten per praktijk, wat het onderzoek niet ‘onmogelijk’ of ‘belastend’ lijkt te maken. Ook hebben de artsenorganisaties ‘grote moeite’ met het argument dat huisartsen hun dossiers zouden kunnen vervalsen en dat kwetsbare ouderen niet in staat zouden zijn om toestemming te geven voor dossierinzage.

Volgens de juristen van KNMG en LHV mag de IGZ in dit onderzoek geen medische gegevens van patiënten inzien zonder hun expliciete  toestemming. ‘Dit kan mogelijk betekenen dat huisartsen bij het verlenen van medewerking hun beroepsgeheim schenden als de patiënten van wie het dossier wordt gelicht in het ongewisse worden gelaten’, schrijven zij in een persbericht. Absoluut zeker zijn KNMG en LHV niet, daarom worden de juridische aspecten van de rechtmatigheid van de dossierinzage zonder toestemming van de patiënt verder uitgezocht. De IGZ dreigt in haar brief dat huisartsen die niet willen meewerken een last onder dwangsom riskeren en dat hun eventuele bezwaar daartegen weinig kans van slagen heeft.

KNMG en LHV adviseren artsen die door de IGZ al zijn aangeschreven, om aan het onderzoek mee te werken. Door de patiënten zelf rechtstreeks om toestemming te vragen, voorkomen zij onrechtmatige inzage en schenden zij hun beroepsgeheim niet. Naar verwachting zal het hooguit om een handvol patiënten gaan.

Joost Visser @JoostVisserMCLees ook:
 

Beeld: Thinkstock
Beeld: Thinkstock
Nieuws patiëntgegevens beroepsgeheim onderzoek
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Dorothea Touwen, docent en onderzoeker medische ethiek LUMC, LEIDEN 20-03-2014 01:00

  "Wat een merkwaardige argumentatie van de IGZ! Ten eerste de verdachtmaking die verscholen zit in de veronderstelde noodzaak om slechts één dag van te voren aan te kondigen welke dossiers men wil inzien, omdat er anders geknoeid zou worden. Ten tweede: het argument dat het vragen van toestemming te belastend zou zijn voor de ouderen in kwestie, vind ik respectloos. Leeftijd en zelfs kwetsbaarheid, betekenen niet dat mensen geen zegenschap meer hebben over hun eigen gegevens. Ouderdom en kwestbaarheid bieden evenmin rechtvaardiging voor een paternalistische vooringenomenheid dat men de vraag om toestemming voor inzage niet meer zal kunnen snappen of overzien, of als verontrustend zal ervaren. Ouderdom en kwetsbaarheid staan niet gelijk aan onmondigheid, niet-aankunnen of snel-van-streek-raken. We zijn tot het inzicht gekomen dat ouderen in principe zelf de regie voeren over hun eigen leven. Dat inzicht wordt hier met één grote zwaai van tafel geveegd. Natuurlijk zijn er ook ouderen die niet meer in staat zijn zelf beslissingen te nemen. Omdat we het belangrijk vinden dat ook dan hun belangen zo goed mogelijk worden behartigd, hebben we het systeem van de vertegenwoordiging. Waar is het vertrouwen van de IGZ in dit systeem van vertegenwoordiging, wanneer men ervan uit gaat dat voor ouderen die niet meer zelf kunnen beslissen, dan maar geen toestemming meer gevraagd hoeft te worden? "

 • C.D. van Leeuwen, huisarts, EMMEN 19-03-2014 01:00

  "Merkwaardig....
  Voor IGZ is het niet mogelijk toestemming te vragen
  Voor huisartsen is het wel mogelijk, wenselijk zelfs.
  Oke, dan zou ik dat voor de IGZ kunnen doen als mij dat netjes gevraagd wordt. Ik ga dus werk doen voor de IGZ en daar zou ik een tarief kunnen vragen.
  Maar nee, het is een bevel en als ik daarin niet meewerk loop ik het risico op een boete!!??
  Het kan aan mij liggen maar ik begrijp het een noch het ander.
  Ik zou de LHV en KNMG willen vragen hier heldere en faire afspraken over te maken.
  Deze aap neem ik zo niet op mijn schouder."

 • J.B.E. Hulshof, GGZ-arts, Wolfheze 19-03-2014 01:00

  "Ik onderschrijf alle reacties onderstaand van onze gewaardeerde collega's. Mijn visie: in de top van de Inspectie zitten lieden met vergaande bevoegdheden die dit eigenlijk niet aankunnen. En die zichzelf door hun acties, houding (paranoidie? narcisme?) en nalatigheden al dermate hebben beschadigd dat ze niet op hun posities te handhaven zijn. Er dient een onderzoek te worden gestart (liefst met inschakeling van een tweede-kamercommissie) om binnen de IGZ orde op zaken te kunnen stellen. Het ministerie vertrouw ik in deze eerlijk gezegd ook niet."

 • Bart Bruijn, Huisarts, STREEFKERK 19-03-2014 01:00

  "Hoe langer ik erover nadenk, hoe minder ik begrijp van de gedachtenwereld van de IGZ. Wat een griezelige wereld bevolken zij. Vol van kwaadwillende lieden die er alleen maar op uit zijn om op valse wijze misdaden te plegen. Vol van massamoordenaars die levensgevaarlijk zijn en voortdurend bezig het nobele werk van de IGZ infaam te verstoren.

  Wat nog het meeste opvalt is het totaal gebrek aan zelfkritiek en reflecterend vermogen van die IGZ, pal op de barricades tegen de vloedgolf van het kwaad in de zorg.

  Want als huisarts juich ik het natuurlijk toe dat de IGZ de, toegegeven, vaak falende gegevensoverdracht aan de huisartsen onderzoekt en probeert aan de kaak te stellen. Geweldig.

  Twee kanttekeningen, die de IGZ zelf had moeten maken.

  1- Er is echt wel een betere manier te vinden dan de huisartsen verplichten hun dossiers open te stellen en dit zonder toestemming van de patiënt te doen. Het zwaarste middel dat de IGZ ten dienste staat, dat alleen in vermoeden van rampen en werkelijke massamoord wellicht moreel geoorloofd zou zijn, voor deze futiliteit uit gemakzucht te gaan gebruiken is werkelijk van alle werkelijkheidszin ontbloot. De IGZ heeft al zo weinig vertrouwen over, dit doet zeker geen goed.
  2- Belangrijkste. WAT, IN 's HEMELSNAAM, ZOUDEN HUISARTSEN ER VOOR BELANG BIJ HEBBEN HUN DOSSIERS AAN TE PASSEN???? Welke overtreding van huisartsen wordt er onderzocht? Geeneen toch? Waarom zouden ze dat dan doen?

  Ik denk dat de IGZ denkt dat de huisartsen denken (leuke, he?) dat de IGZ naar veel meer gaat kijken in die dossiers.

  En daar lopen we tegen het grootste probleem aan, dat de IGZ heeft. De zorg vertrouwt ze niet meer en de politiek vertrouwt ze niet meer en de publieke opinie vertrouwt ze niet meer en het publiek vertrouwt ze niet meer. Ze vertrouwen blijkbaar zichzelf niet eens meer.

  Ik denk dat de IGZ wel een vertrouwensboost kan gebruiken. Maar ze zijn niet op de goede weg.

  WANNEER KOMT EINDELIJK EENS DAT RAPPORT OVER TUITJENHORN??? "

 • M.R. Eliel, transmurale zorg, AMSTERDAM 19-03-2014 01:00

  "Mag ik vragen wat de IGZ met de gegevens uit het voorgestelde onderzoek gaat doen?
  Genoeg is bekend wat in de overdracht van de ene zorgverlener/ of instelling beter kan. Ik kan mij efficientere vormen voorstellen om de overdracht te verbeteren. Inmiddels zijn vele zorgverleners ontstemd, zijn er veel kosten gemaakt door IGZ zelf, juristen etc. Geld wat niet aan zorg besteed wordt.Datzelfde geld kan beter besteed worden aan verbeteringen daar waar het beter kan in de overdracht.Of het nu spiegelgesprekken worden tussen de ene en de andere zorgverlener/instanties of een andere vorm.Het geld uitgetrokken voor het voorgestelde van de IGZ kan dan daar aan besteed worden. "

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.