Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
Joost Visser
11 oktober 2013 2 minuten leestijd

IGZ overweegt onderzoek in zaak Tuitjenhorn

12 reacties

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) overweegt om het onderzoek naar het handelen van huisarts Nico Tromp uit Tuitjenhorn voort te zetten. Uit de feiten blijkt inmiddels dat het mogelijk zijn coassistent is geweest die de politie heeft ingeschakeld.

Tromp (59) pleegde afgelopen dinsdag suïcide nadat de IGZ hem op non-actief had gesteld vanwege twijfels over een geval van euthanasie, medio augustus. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een voorgenomen strafzaak tegen Tromp inmiddels wel stopgezet. De IGZ echter, zegt een woordvoerder, overweegt het onderzoek door te laten gaan. Naar verwachting valt het besluit begin volgende week.

De zaak is met veel onzekerheid omgeven omdat het Openbaar Ministerie noch de IGZ er inhoudelijk op wil ingaan. Een woordvoerder van het OM wilde vorige week alleen kwijt dat het niet de regionale toetsingscommissie euthanasie was die bij de IGZ melding maakte van twijfels over het handelen van Tromp. NRC Handelsblad meldde deze week dat een ‘zorgverlener’ die bij de euthanasie aanwezig was, achteraf twijfels zou hebben gekregen aan de procedure en de politie zou hebben ingeschakeld.

De weduwe van de betrokken patiënt  is in een gesprek met RTV Noord-Holland vol lof over het handelen van de huisarts. Haar man was begin augustus wegens ernstige benauwdheid naar het ziekenhuis gebracht. Eerder had hij een maagbuisoperatie ondergaan, later kreeg hij leverkanker, nu wilde hij naar huis om te sterven, vertelt zij. ‘Het ging heel erg slecht met hem.’ Er lag een euthanasieverklaring en de man had ook al met de huisarts overlegd. Na tien dagen thuis te zijn geweest, zei hij tegen de nachthulp ‘weg te willen’. Zijn toestand verergerde en de huisarts werd gealarmeerd. Deze deed onderzoek en – zegt de weduwe – ‘zei dat hij wat ging halen. Hij heeft hem geholpen, met een coassistent die bij hem was.’ De huisartspraktijk bevestigt dat er tot eind augustus inderdaad een coassistent werkte; dat kan betekenen dat zij het is geweest die de zaak aan het rollen heeft gebracht.

De weduwe van de patiënt maakt in haar relaas geen melding van een tweede arts, ingeschakeld om zich een mening te vormen over het euthanasieverzoek. Als haar verhaal compleet is, en dat valt niet met zekerheid te zeggen, kan dat betekenen dat de ‘twijfels’ van IGZ en OM betrekking hebben op het niet-inschakelen van een consulterend arts. Maar zekerheid is er pas als de IGZ inhoudelijk méér over de zaak wil zeggen.

Joost Visser

Het verhaal van de weduwe van de patiënt op RTVNH

Lees ook:


Lees het laatste nieuws in dossier Tuitjenhorn

euthanasie Tuitjenhorn
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • E.B. van Veen, huisarts, DALFSEN 17-10-2013 02:00

  "Iedere dag die langer duurt, voordat er volledige openheid van zaken wordt gegeven door de IGZ, wordt ik bozer. Inderdaad schrijft een specialist ouderengeneeskunde, dat wij allen collega Tromp hadden kunnen zijn. Inderdaad stoppen wij huisartsen in Nederland niet met het verlenen van goede palliatieve zorg. Maar ik wil nu weten:
  1. wie van het AMC hebben gemeld aan de IGZ, zonder inlichting van hun collega, en waarom hebben zij dit zo besloten?
  2. waarom heeft het IGZ meteen het OM ingelicht? Waarom meteen een huisarts schorsen en de media inlichten? En waarom dan midden in de nacht een verhoor?
  3. wij huisartsen hebben een collega verloren door deze gang van zaken. Ik vind dit ernstig genoeg om nu volledige openheid te geven. En dan ook via landelijke dagbladen en TV, want het gaat inmiddels de hele bevolking (potentiele patienten) aan.
  Els van Veen, huisarts"

 • C.G.H. Blok, huisarts, HARLINGEN 17-10-2013 02:00

  "Laten wij niet te snel een beschuldigende vinger uitsteken. De onduidelijkheid is nog groot.
  Er zijn echter genoeg vragen die de IGZ en het AMC kan beantwoorden zonder de privacy van onze collega Nico Tromp te schenden. Bijvoorbeeld:
  1) Volgens het KNMG protocol "Omgaan met incidenten, fouten en klachten" moet een collega arts die een (vermeende) fout opmerkt van een collega eerst deze collega zelf hierop aanspreken. Is dit wel gebeurd?
  2) In Nederland wordt de privacy van verdachten beschermd, zelfs bij ernstige misdaden. Geldt dit niet voor een arts tegen wie een onderzoek is gesteld?
  3)De IGZ heeft als taak om fouten en incidenten te onderzoeken. Heeft de IGZ de huisarts eerst om uitleg gevraagd over wat er gebeurd is, voordat de politie werd ingeschakeld?
  4)Morfine is een gebruikelijk middel in de palliatieve zorg bij pijn en dyspnoe. Vanaf welke dosering wordt het toedienen hiervan aangemerkt als een criminele handeling?
  "

 • J.H.F. Schellart, huisarts in ruste, EEMDIJK 16-10-2013 02:00

  "Een onafhankelijk onderzoek lijkt mij voor alle "partijen"
  erg gewenst. Ik denk dan vergelijkenderwijs aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die vroeger werd geleid door Mr. P.van Vollenhoven.
  Voor de weduwe van de patiënt, die met een nare nasmaak zit na hulp, die ze als goed ervaren heeft. Voor alle toekomstige patiënten in een vergelijkbare situatie. Voor de weduwe van de huisarts. Zij heeft niet alleen haar man verloren, maar ook zijn goede naam. Voor de melder, die mogelijkerwijs met wroeging zit, niet wetend waar die melding toe zou leiden. Voor de huisartsenopleiding om te weten hoe ze om moeten gaan met kritiek op een gevestigd arts bij wie artsen in opleiding stage lopen en waarbij kritiek een normaal verschijnsel is, maar degene die opgeleid wordt en degene die opleidt moeten leren hoe daar mee om moeten gaan. Voor de inspectie om te zien hoe zij met de melding zijn omgegaan. Voor justitie geldt hetzelfde. Er zijn veel betrokken partijen, die er alle belang bij hebben dat helder wordt wat er precies gebeurd is. Daarom denk ik aan de "Onderzoeksraad voor Veiligheid."
  Mogelijk is het belang van openbaarheid in deze kwestie belangrijker dan het medisch beroepsgeheim, waar de inspectie mee te maken heeft."

 • A.J.C. Roling, oud huisarts, WORMERVEER 16-10-2013 02:00

  "Geachte Redactie Volkskrant,

  De zaak Tuitjenhorn, waarbij een zorgzame huisarts in ernstige problemen kwam door een ketenescalatie van co-assistent, opleidingsinstituut, hoogleraren-ethici en uiteindelijk de Inspectie voor de Gezondheidszorg leidend tot buitensporig politieoptreden en schorsing en zelfmoord van de huisarts Tromp geeft heftige beroering onder huisartsen.
  De opleiding van co-assistenten en huisartsen komt door deze gebeurtenissen door geschonden vertrouwen in zwaar weer.
  Vandaag berichtte onze krant dat de Inspectie nu met de artsen wil gaan praten over verantwoorde stervensbegeleiding.
  Dit getuigt van een enorme brutaliteit.
  Een onderzoek vanuit het ministerie of zelfs het tuchtcollege naar het handelen van deze Inspectie is meer dan gerechtvaardigd.
  De verantwoordelijke inspecteur dient mijns inziens zelfs tijdelijk op non-actief gezet te worden.
  De klok lijkt dertig jaar teruggedraaid te zijn.


  Ton Roling huisarts in ruste
  Wormerveer"

 • M. Blom, waarnemend huisarts, ZWOLLE 14-10-2013 02:00

  "Ik sluit me helemaal bij Arie aan. Nu in openbaarheid speculeren is alleen maar schadelijk voor alle betrokkenen.

  Eenieder in deze veel wijsheid en sterkte gewenst."

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.