Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

IGZ: De Bruin en Waterland schoten tekort

2 reacties

De Inspectie voor de Gezondheidszorg vindt dat orthopeed Cees de Bruin tekortschoot in zijn zorg voor patiënten, maar vindt geen aanwijzingen dat de veiligheid van patiënten ernstig bedreigd is geweest. De IGZ is ook kritisch over de raad van bestuur van het Waterlandziekenhuis. De aanleiding voor het onderzoek waren meldingen die bij de inspectie binnenkwamen over vermeend onzorgvuldig handelen van De Bruin.

De IGZ schrijft in haar onderzoeksrapport dat De Bruin onvoldoende informatie verstrekte en dat de verleende nazorg niet voldeed. De rvb had geen goed beeld van zijn werkzaamheden en was onvoldoende betrokken bij het multidisciplinaire Rugcentrum waar de orthopeed 50 procent van de tijd werkte.

De inspectie liep bij het opstellen van het rapport aan tegen het feit dat er geen richtlijnen bestaan over de operatieve behandeling van degeneratieve wervelkolomafwijkingen, de specialiteit van De Bruin. Ook de tuchtrechter, waar De Bruin een aantal keer voor verschenen is, wees hierop. De verschillende experts die zich over de zaak hebben gebogen, waren het niet met elkaar eens. De een was negatief over het werk van De Bruin, de ander juist positief. Ook over de methodiek die De Bruin toepaste, de zogenaamde Dynesys-methode, heerst verdeeldheid.

De tuchtrechter heeft dan ook in geen enkele zaak geoordeeld dat het medisch-technisch handelen van de Bruin niet voldeed. Hij is tot nu toe twee maal berispt wegens onvoldoende informatieverstrekking en dossiervorming en in één geval tekortschietende nazorg. Tegen een andere berisping is De Bruin nog in beroep gegaan en een tuchtklacht is in vooronderzoek. Een aantal andere klachten zijn ongegrond verklaard of ingetrokken.

Uiteindelijk dienden 118 patiënten een klacht in (met 280 klachtaspecten) over de orthopeed bij het Waterlandziekenhuis. Ongeveer  90 klachtaspecten zijn gegrond verklaard. Daarvan ging 15 procent over medisch-technische handelen, de rest over voorlichting en bejegening. De aanleiding voor het onderzoek van de inspectie waren vijf meldingen. Bij die meldingen zijn er geen aanwijzingen dat er sprake is geweest van niet-verantwoorde zorg.

Het Waterlandziekenhuis heeft de afhandeling van claims ondergebracht bij schadeverzekeraar Centramed. Die stelt dat er veel claims zijn ingediend, maar dat het percentage gehonoreerde claims niet wezenlijk afwijkt van het gemiddelde. Uit gesprekken met directe collega’s van De Bruin en uit visitatierapporten kwamen geen negatieve signalen over de orthopeed naar voren.

De Bruin, die in juni 2011 zijn verhaal deed in Medisch Contact, heeft bij de Inspectie aangegeven niet meer in de patiëntenzorg te willen werken. De rvb van het Waterlandziekenhuis heeft al veel veranderingen doorgevoerd om een beter zicht te krijgen op het functioneren van medewerker, valt te lezen in het rapport. De wetenschappelijke verenigingen zijn bezig een richtlijn op te stellen over de behandeling van degeneratieve wervelkolomafwijkingen. Deze moet uiterlijk 2013 af zijn.
 
Sophie Broersen

Bron:

Lees ook:

beeld: Waterland ziekenhuis
beeld: Waterland ziekenhuis
Nieuws patiëntveiligheid orthopedie
  • Sophie Broersen

    Journalist en arts niet-praktiserend Sophie Broersen schrijft over geneeskunde en zorg in de volle breedte: van wetenschap tot werkvloer, van arts-patiëntrelatie tot zorg over de grens. Samen met de juristen van de KNMG becommentarieert zij tuchtzaken.  

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Amiz Delft, ziekenhuisapotheker, Delft 28-10-2012 02:00

    "De enige conclusie tot nu toe luidt volgens mij: hier is iets vreemds aan de hand. Het systeem van toetsen werkt niet goed. Met alle arbeidsrechtelijke, tuchtrechtelijke en claimgerechtigde aspecten tot gevolg. Het doet het systeem van medische professionaliteit geen goed. Mogelijk dat de wetenschappelijke benadering enige soelaas biedt. Bijvoorbeeld in de uitspraken van het Regionaal Tuchtcollege. Vergelijk eens bij hoeveel artsen (aangeklaagden en niet aangeklaagden) de informatie onvolledig is geweest. Ten aanzien van het Deskundigenrapport: welke operaties waren experimenteel, en werden de resultaten gevolgd? En ten aanzien van de orthopedische risico operaties dient het ziekenhuis zich niet zo zeer te profileren, maar zich extra in te dekken met periodieke interne toetsingen. Kortom, het geheel komt "een beetje" gebrekkig over."

  • W.A.J. Hoefnagels, neuroloog, OOSTBURG 27-10-2012 02:00

    "Iedere patiënt die het woordje rugpijn intikt bij de meest geraadpleegde dokter ter wereld: Dr. Google, weet al dat er veel discussie en onenigheid is over dit onderwerp. Bijna 1 miljoen hits. En als de patiënt per ongeluk "hernia" intikte, dan waren er maar liefst 4, 5 miljoen resultaten. Ik ben zeer benieuwd naar die richtlijn voor de behandeling van degeneratieve rugafwijkingen. Een goede richtlijn kan zich immers alleen maar baseren op goed wetenschappelijk onderzoek met in dit geval langjarige follow-up. En dat is er domweg niet. Ondertussen vluchten deze patiënten vaak de grens over en worden daar dan "geholpen" ook met de methode die De Bruin hanteerde en soms ook nog met succes."

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.