Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Hoge Raad tornt aan eis Belastingdienst over ondernemerschap arts

Plaats een reactie

De Belastingdienst hecht te veel waarde aan het ontbreken van declaratierecht als reden om medisch specialisten niet als zelfstandig ondernemer te erkennen. Dat stelt fiscaal adviesbureau 216 Ceifer na een recente uitspraak van de Hoge Raad.

Die heeft geoordeeld dat een kaakchirurg te eenvoudig haar fiscaal ondernemerschap is ontzegd. Volgens 216 Ceifer was de oprichting van msb’s om belastingtechnische redenen nooit nodig.  

Medisch specialisten verloren door de invoering van de integrale tarieven in 2015 hun individuele declaratierecht, aangezien declaraties voortaan via het ziekenhuis bij zorgverzekeraars moesten worden ingediend. De vraag was vervolgens of de specialisten daardoor in fiscaal opzicht nog steeds als ondernemer waren te beschouwen. Ondernemer zijn biedt specialisten belastingvoordelen door het recht op diverse aftrekposten. 

Het standpunt van het ministerie van Financiën was destijds dat medisch specialisten hierdoor in beginsel niet meer zelf ondernemer waren, en dat zij hun ondernemerschap op andere manieren moesten aantonen. Dat kon door te bewijzen dat ze op een andere manier ondernemersrisico liepen, bijvoorbeeld door te investeren in apparatuur of het in dienst nemen van personeel, en dan was het ter afweging van de Belastingdienst om te bepalen of die risico’s voldoende waren. 

Medisch specialisten vormden daarom msb’s, waarbij de juridische vorm ervan bepaalde of deze zeker als onderneming zouden worden aangemerkt. Maar in sommige gevallen, ook voor individuele artsen, bleef er soms onduidelijkheid over de fiscale positie, wat de afgelopen jaren leidde tot discussies met de Belastingdienst. Een woordvoerder van de Belastingdienst zegt omwille van privacy niet te kunnen zeggen met hoeveel medisch specialisten of msb’s de Belastingdienst hierover op dit moment nog in gesprek is. Volgens hem gaat het om ‘dermate kleine aantallen dat casuïstiek al snel is te herleiden tot individuele belastingplichtigen’. 

Een arts bracht haar geschil met de Belastingdienst hierover afgelopen jaar voor de rechter. Zij was in loondienst bij een ziekenhuis, en was daar in opleiding tot kaakchirurg. Daarnaast verrichte zij gedurende een halfjaar bij een ander ziekenhuis werkzaamheden voor een maatschap mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie, waarvoor de declaraties via de maatschap en het ziekenhuis verliepen. De inkomsten daaruit had zij bij de Belastingdienst opgegeven als ‘winst uit onderneming’, maar dat was door de dienst afgekeurd. Daarop stapte de arts naar de rechter. 

In eerste instantie stelden een rechtbank en gerechtshof haar in het ongelijk, omdat ze vonden dat ze onvoldoende had aangetoond dat ze zelf ondernemersrisico had gelopen. Maar de arts stelde cassatie in bij de Hoge Raad, en die vindt dat het gerechtshof te snel heeft geoordeeld dat de arts niet als zelfstandige ondernemer valt aan te merken. 

Volgens de raad had het hof alleen gekeken naar het feit dat de arts via de maatschap declareerde, en daarnaast slechts de helft van de declaraties kreeg uitbetaald. Volgens de Hoge Raad is dat niet voldoende om negatief over haar zelfstandigheid te concluderen, en moet ook de continuïteit van de werkzaamheden worden meegewogen. De raad noemt het verder onbegrijpelijk dat het hof geen betekenis heeft toegekend aan het risico dat de arts liep dat zij geen inkomsten zou ontvangen als zij niet die werkzaamheden zou uitvoeren. Daarom is de zaak terugverwezen naar een ander gerechtshof. 

Fiscaal adviseur Jos Sluijs van belastingadvieskantoor 216 Ceifer ziet in de uitspraak een bevestiging van het standpunt dat hij al langer huldigt, namelijk dat de vorming van msb’s niet nodig is geweest om fiscale redenen. Het recente arrest van de Hoge Raad ‘bagatelliseert’ volgens de fiscaal adviseur ‘het belang dat de Belastingdienst hecht aan het ontbreken van het declaratierecht bij medisch specialisten’ en ‘dwingt de Belastingdienst tot een evenwichtigere beoordeling’. De uitspraak steunt volgens hem de ondernemerspositie van artsen die in maatschapsverband of als zelfstandige werken. 

Volgens Sluijs, die als adviseur de afgelopen jaren een handvol msb’s hierover bijstond, hebben medisch specialisten de afgelopen jaren zo’n 40 miljoen euro onnodig gespendeerd aan fiscaal advies over dit onderwerp. De meeste specialisten kozen uiteindelijk voor hun msb het coöperatiemodel, dat volgens Sluijs een duurdere vorm is door bepaalde btw-heffingen die daarvoor gelden. ‘Die keuze is gemaakt uit fiscaal perspectief, omdat specialisten zekerheid wilden, maar niet vanuit een zakelijk motief.’ 

De Federatie Medisch Specialisten kon deze dinsdag nog niet op de uitspraak reageren.

Lees ook

 

Nieuws Hoge Raad
  • Ilse Kleijne

    Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op politiek en financiën.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.