Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
E. van Dellen; M. Lambregts en M. Buiten
02 december 2008 3 minuten leestijd

Geen cent voor de coassistent

Plaats een reactie

Ziekenhuis en faculteit zien coschappen niet als stageDe stages van universitaire studies variëren sterk in inhoud en duur, maar één ding hebben ze gemeen: een stagevergoeding. Vreemd genoeg lopen coassistenten deze vergoeding mis.

In het principeakkoord Cao Ziekenhuizen 2006-2008 staat dat alle stagiairs recht hebben op een stagevergoeding. Toch krijgen coassistenten deze nog steeds niet.1 Sterker nog, ze krijgen vaak niet eens hun reiskosten vergoed. Zijn coschappen dan geen stage? In de Cao Ziekenhuizen staat het begrip stagiair niet gedefinieerd. In de cao voor de geestelijke gezondheidszorg staat de volgende definitie: ‘de leerling die volgens het curriculum verplicht is om onder begeleiding in de praktijk leerdoelen in een instelling te realiseren.’2 Coschappen voldoen geheel aan deze definitie.Waarom zien de ziekenhuizen en medische faculteiten coschappen dan toch niet als stage? Als argument voeren zij aan dat een coassistent geen productie levert en vooral onderwijs krijgt. Dit argument is alleen steekhoudend als het om een salaris gaat. De coassistent vraagt echter niet meer dan 250 euro per maand, het bedrag dat ook geldt voor andere universitaire stagiairs of hbo-stagiairs in de zorg.1De situatie is vergelijkbaar met die van hbo-verpleegkundigen in opleiding. Ook deze studenten lopen stage om in de praktijk verder te leren. En ook zij nemen naarmate hun opleiding vordert steeds meer werk over, in dit geval van verpleegkundigen. Na een beginperiode waarin kennisvergaring centraal staat, moet de coassistent gaandeweg steeds meer als basisarts functioneren. Onmogelijk


Uit de jaarlijkse enquête van het KNMG Studentenplatform blijkt dat 93 procent van de coassistenten weken maakt van meer dan 40 uur en de helft daarvan zelfs meer dan de wettelijk toegestane 48 uur.3 Volgens de ziekenhuizen en faculteiten gaat het hier vooral om onderwijs. Driekwart van de coassistenten krijgt volgens de enquête echter minder dan vijf uur onderwijs per week. Voor een kwart is dit zelfs minder dan 2,5 uur.Uit een enquête van het Landelijk Overleg Co-Assistenten (LOCA) in 2007 kwamen vergelijkbare resultaten, met een gemiddelde werkweek van 51,5 uur, waarvan slechts drie uur onderwijs.4 Coassistenten zijn dus ruim 40 uur per week bezig om ‘onder begeleiding leerdoelen in de praktijk te realiseren’ en lopen dus stage.De overheid gaat ervan uit dat het inkomen van een student is gebaseerd op drie pijlers: studie­financiering, een bijdrage van de ouders, en inkomsten van de student zelf, bijvoorbeeld uit een bijbaan. Uit de studentenmonitor 2006, een onderzoek naar de leer- en leefgewoonten van studenten, blijkt dat studenten gemiddeld 290 euro per maand verdienen door ongeveer negen uur per week te werken.5In totaal besteedt de gemiddelde student daarmee ongeveer 40 uur per week aan studie en arbeid. De coassistent werkt al meer dan 40 uur per week. Door de intensieve stageperiode is het voor hen vrijwel onmogelijk om hiernaast nog tijd te besteden aan een bijbaan. Een vergoeding die het gemis van een bijbaan enigszins kan compenseren, zou dan ook op zijn plaats zijn.Gemiste kans


Het KNMG Studentenplatform en de LAD pleiten al jaren voor een stagevergoeding voor coassistenten. Met de invoering van het Stagefonds Zorg heeft de politiek nu een directe invoering van de vergoeding mogelijk gemaakt. In september van dit jaar is dit fonds opgestart door het ministerie van VWS.6 Doel is het stimuleren van instroom en doorstroom van personeel in de zorg en het verbeteren van de begeleiding van stagairs.Coassistenten zijn echter niet in het Stagefonds opgenomen. Een gemiste kans. Dit moet worden rechtgezet bij de beschouwing van de VWS-begroting in de Tweede Kamer. Daarnaast zullen vertegenwoordigende organisaties voor geneeskundestudenten het onderwerp agenderen bij de decanen van de medische faculteiten en de ziekenhuizen.Een stagevergoeding realiseren voor de grote groep coassistenten is uiteraard kostbaar en dit is waarschijnlijk de reden dat coassistenten in de meeste cao’s niet tot stagiairs worden gerekend. Dit onderscheid is echter onrechtvaardig en moet dus verdwijnen. Wij vragen niet om een riant salaris, maar om een tegemoetkoming voor misgelopen inkomsten zoals andere stagiairs die krijgen.  Dit gezamenlijke artikel van KNMG Studentenplatform en LAD wordt ook gesteund door het Landelijk Overleg Co-Assistenten (LOCA), Landelijk Medisch Studenten Overleg (LMSO), Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en De Jonge Orde.Edwin van Dellen


Merel Lambregts


Maurits Buiten


namens het KNMG StudentenplatformBeeld:Correspondentieadres:

edwinvandellen@hotmail.com

;


c.c.:

redactie@medischcontact.nl

 


  


Geen belangenverstrengeling gemeld.PDF van dit artikelArts in Spe-artikelen:


Burn-out onder co's. Maarten Anderegg, Judith Hanemaayer en Rolieke Cents


Dokteren in 2015


Recht op geld


Stagevergoeding coassistentenReferenties


1. Collectieve arbeidsovereenkomst Ziekenhuizen 2006-2008. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 2006, Utrecht. 


2. Collectieve arbeidsovereenkomst Geestelijke Gezondheidszorg 2006-2008. Vereniging GGZ Nederland 2006, Amersfoort. 


3. KNMG Studentenpanel 2006:

http://www.knmgstudentenplatform.nl


4.

http://www.loca.nu


5. Studentenmonitor 2006. Broek A van den, Wartenberg F, Wermink I, Sijbers R, Thomassen M, Klingeren M van, Hogeling L. ResearchNed in opdracht van ministerie van OCW, Nijmegen 2007. 


6.

http://www.minvws.nl/dossiers/werken-in-de-zorg/voor-professionals/stagefonds/default.asp

.

KNMG
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.