Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
Sarah Sloot
28 september 2011 1 minuut leestijd

‘Extra sterfgevallen door volumenormen’

1 reactie

De nieuwe volumenormen van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) zullen leiden tot een toename van de vermijdbare mortaliteit bij spoedgevallen. Chirurgen uit het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem waarschuwen daarvoor in een artikel in Medisch Contact.

Op 12 september presenteerde de NVvH nieuwe kwaliteitsnormen voor diverse chirurgische ingrepen. Die omvatten onder andere volumecriteria voor diverse planbare ingrepen met als uitgangspunt dat het resultaat van een ingreep beter wordt naarmate een chirurg die vaker uitvoert. ‘De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft echter nu met de volumenorm voor longresecties en aneurysmachirurgie (20 per jaar per ziekenhuis), indirect kwaliteitseisen voor acute chirurgische zorg geformuleerd’, zo schrijven de chirurgen Jan Seegers en Ton van Engelenburg,.

De verwachting is dat hoogcomplexe, laagvolume chirurgische behandelingen worden herverdeeld en geconcentreerd in een kleiner aantal ziekenhuizen. De auteurs voorzien een keur aan ethische dilemma’s. Wat als een patiënt met een geruptureerd aneurysma overlijdt tijdens het transport naar een centrum dat aan de normen voldoet? Wat als een patiënt in shock geraakt door een heftig bloedende linkerlong, die niet langer verwijderd mag worden in zijn ziekenhuis omdat het niet aan de volumenorm voldoet? Moet de patiënt dan alsnog direct geopereerd worden of moet hij worden vervoerd naar een ander centrum? Kan de ziektekostenverzekeraar weigeren de kosten van de zorg te vergoeden in het geval wordt besloten tot spoedoperatie in een centrum dat niet langer gecertificeerd is?

Nog afgezien van deze ethische vraagstukken zal hoe dan ook de vermijdbare mortaliteit toenemen, aldus Seegers en Van Engelenburg. Meer ambulances zullen verder moeten rijden en zo neemt de doctor’s delay toe. De adequate chirurgische zorg komt volgens hen in gevaar.

De auteurs pleiten voor handzame richtlijnen om zowel medisch-ethisch als juridisch correct te handelen in dergelijke situaties. De inspectie zal de gepresenteerde normen met ingang van 2012 gaan handhaven.

Sarah Sloot

Het artikel: Spoedchirurgen in spagaat

Meer nieuws

beeld: Corbis
beeld: Corbis
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • R.W. Kreis, chirurg n.p., BEVERWIJK 03-10-2011 02:00

    "De gesignaleerde problematiek is al eerder beschreven. Een kleine 10 jaar geleden is in Zwitserland de chirurgie voor het geruptureerde aneurysme met enig protest gecentraliseerd. Enige jaren later heeft een evaluatie plaats gevonden. Men verwachte en betere overleving. Dit bleek echter niet het geval. De oorzaken van de tegenvallende resultaten werden gezocht in de waargenomen langere aanrijtijden en hospital delay tgv. het presenteren in niet "gekwalificeerde" ziekenhuizen. In discussies over dit onderwerp heb ik er in het verleden al op gewezen dat het gekozen beleid zal (moeten) resulteren in concentraties van alle acute hulp die met ambulances worden vervoerd! Immers het is voor de verwijzende arts niet altijd goed uit te maken is of er sprake is van een atypisch hartinfarct, maagperforatie of symptomatisch aneurysma. De politiek maar ook de verscheidene belangengroepen weigeren dit aspect echter onder ogen te zien."

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.