Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
naar overzicht
Blog

Een nieuwe Arbowet

3 reacties

Op 2 juni heeft de ministerraad besloten dat de nieuwe Arbowet per 1 juli van kracht wordt. Ik vind dit een draak van een wet, die werknemers niets oplevert, werkgevers veel geld kost en de bedrijfsarts in nog grotere problemen brengt dan waar hij nu al mee te maken heeft.
Hoe moet je als behandelaar met die nieuwe bedrijfsarts omgaan?

Sinds 1994 is een bedrijfsarts primair een keuringsarts; hij moet bepalen of een verzuim wordt veroorzaakt door een ziekte. Dat moet hij rapporteren aan de werkgever die die informatie onder meer nodig heeft om een besluit te nemen over de loondoorbetaling. Hoofdregel uit het arbeidsrecht is immers: geen arbeid, geen loon. Een van de uitzonderingen daarop is ziekte; als ziekte de oorzaak is van het verzuim, moet de werkgever het loon wél doorbetalen.

Maar de nieuwe Arbowet eist allerlei zorgtaken van de bedrijfsarts. Zo moet hij een open spreekuur hebben waar werknemers anoniem terecht kunnen. Ook al verzuimen ze niet.

Probleem is dat zorg en keuring jegens een werknemer NIET door één (bedrijfs)arts gedaan kunnen worden. Dat is sinds 1950 de mening van de KNMG en het overtreden van die regel is met de wet ‘Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens’ tot een overtreding geworden met een maximale straf van doorhaling in het BIG-register!

Dan kan er ook nog een derde bedrijfsarts betrokken worden. Met die nieuwe Arbowet krijgt een werknemer namelijk het recht op een second opinion. Of daar veel gebruik van gemaakt zal worden, is de vraag, want een werknemer mag zo’n second opinion aanvragen bij een of meer bedrijfsartsen waar zijn werkgever en de bedrijfsarts (van die werkgever) afspraken over moeten maken.

Wat moet je nu als je door ‘de’ bedrijfsarts van jouw patiënt benaderd wordt? Het moge duidelijk zijn dat ‘de’ bedrijfsarts niet bestaat. Er zijn minstens drie smaken bedrijfsarts die jou kunnen opbellen: de oordelende bedrijfsarts van de werkgever, de zorgende bedrijfsarts van de werkgever en de second opinion-bedrijfsarts met een onduidelijke zorg- of keuringsstatus.

Je moet er bij je patiënt dus eerst achterkomen met welke bedrijfsarts je van doen hebt.

Als behandelaar ben je een zorgarts. Dat betekent, dat je het belang van je patiënt moet dienen. Het is dus verstandig om de antwoorden die je de bedrijfsarts geeft met je patiënt overeen te komen. Je onthoudt je van keuringsuitspraken! Ook van schier schadeloze uitspraken zoals: ‘Vakantie. Akkoord’.

Sterkte!

print dit artikel
werk bedrijfsgeneeskunde
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen

Reacties

 • Roel Melchers, bedrijfsarts, Houten 21-06-2017 17:59

  "Respondenten nopen tot reactie.
  Kennelijk hebben zij bepaalde ontwikkelingen in hun vak gemist en bestaat er geen besef van de noodzaak van scheiding van zorg en keuring.
  Dat komt misschien omdat het begrip 'keuring' hen niet helder is: het formuleren van een medisch oordeel dat buiten de arts-patiëntrelatie gebruikt wordt om tot een besluit te komen. Zo gebruikt een verzekeraar zo'n oordeel om de hoogte van een levensverzekeringspremie te bepalen en een werkgever om te besluiten over het al dan niet doorbetalen van loon van een verzuimende werknemer.
  Die scheiding wordt sinds 1950 (!) gepropageerd door de KNMG en is in oktober 2016 in een wet (Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) gegoten.

  In 1994 wordt de werkgever veroordeeld tot het doorbetalen van loon aan een werknemer die om reden van een ziekte zijn arbeidsovereenkomst verzuimt na te komen. Omdat de werkgever gebiast is en niet deskundig... is hem de bedrijfsarts opgedrongen. Toen werd de bedrijfsarts een keuringsarts... en verloor hij daarmee zijn zorgtaken."

 • Beste Medisch Contact., bedrijfsarts Arnhem, Cees Everaert 19-06-2017 21:19

  "Ik heb dezelfde vraag als de vorige schrijver. De heer Melchers heeft een boodschap, namelijk dat artsen niet in staat zijn om zowel een beoordelende als een begeleidende pet op te hebben. Ze kunnen niet én zorgen én controleren. Deze boodschap heeft hij al eens eerder opgeschreven. Nou ja, één keer eerder? Gemiddeld 1-3x per jaar en dat nu al 15 jaar lang. Waarom hem keer op keer dit platform weer gunnen? "

 • Reinout Mesland, Bedrijfsarts 19-06-2017 18:30

  "Beste Medisch Contact,

  Wat is de reden dat u dhr. Melchers een platform geeft? Hij heeft als "keuringsarts" al jaren een zeer bijzondere, afwijkende, visie op het vak en representeert de grote groep niet.
  De enige echte bedrijfsarts zit met één pet op en doet zijn werk binnen wel omschreven kaders.
  De zorgtaken hadden we al. De claimbeoordeling hebben we nooit gehad. Preventie is ook nog een onderwerp.
  Door de bedrijfsarts in deze strekking weg te zetten als "keuringsarts" blijven we hangen in een zeer ouderwets vooroordeel.


  Mvrgr.

  "