Inloggen
Laatste nieuws
2 minuten leestijd
Federatienieuws

Donorgeneeskunde - Voorzitter KAMG

Plaats een reactie

Het is gelukt! Na een lang traject heeft het College Geneeskundig Specialismen (CGS) het profiel donorgeneeskunde erkend. Dat is een felicitatie waard: allereerst voor de donorartsen zelf die zeker vier jaar (!) met niet aflatende inzet hebben gewerkt aan de eenduidige erkenning van hun vak en een uniforme opleiding. Hiermee heeft de beroepsgroep vastgelegd welke kwaliteitseisen aan alle artsen die werkzaam zijn bij de verschillende instituten op het terrein van donatie van lichaamsmaterialen, moeten worden gesteld. Daartoe hebben de donorartsen weloverwogen domicilie gekozen in het sociaalgeneeskundig kader: immers dat doet volledig recht aan de opvattingen van de beroepsgroep over hoe zij hun professionele deskundigheid het beste kunnen borgen.

Dat sociaalgeneeskundig bloed door de donorartsen stroomt is niet verwonderlijk: donorgeneeskunde is een extramuraal vak, richt zich op gezonde burgers en in het bijzonder op hen die lichaamsmateriaal willen afstaan. De zorg is vooral preventief: behoud van gezondheid van de donor en voorkómen van overdracht van infectieziekten. De donorarts vervult vanuit een publiek-maatschappelijke verantwoordelijkheid een ondersteunende en adviserende rol ten opzichte van de artsen die gebruik maken van welke vorm van lichaamsmateriaal dan ook – of dat nu immuunglobulinen, bloed, stamcellen, weefsels of organen zijn.

Het is een belangrijke innovatie dat met de erkenning van het profielspecialisme donorgeneeskunde de expertise van verschillende disciplines die zich met de donatie van bloed, cellen, weefsels en organen bezighouden, tot één specialisme wordt gebundeld. Deze innovatie heeft inmiddels geleid tot de toekenning van een Europese subsidie om een Europees curriculum donorgeneeskunde te ontwikkelen!

Waar bij de meeste beroepsgroepen geldt: ‘hoe langer de opleiding hoe specifieker het vakgebied’, is dat in de sociale geneeskunde juist omgekeerd. De profielarts donorgeneeskunde zal zich na een tweejarige opleiding vooral richten op de gezondheidseffecten van het afstaan van lichaamsmateriaal van individuele donoren en het beleid van de eigen organisatie. Na nog eens twee jaar kan de BIG-registratie als arts M&G worden verkregen. De arts M&G richt zich op de volksgezondheid in de volle breedte, de gezondheidszorg als geheel, en de interactie tussen groepen burgers en de invloeden van de maatschappij. Dat betekent dat er ook competenties zijn om landelijke en internationale vraagstukken het hoofd te bieden. Die kunnen gaan over gezondheidseffecten van de donorzorg, over donor- en donatiebeleid, maar ook over het omgaan met per land of organisatie verschillend acceptatiebeleid.

De erkenning van de profielarts donorgeneeskunde KNMG impliceert niet dat de sociaal-
geneeskundigen wéér een nieuwe beroepsgroep op profielniveau lanceren…. Wél is er met de erkenning van de profielopleiding een uniforme kwaliteitsborging op uitvoerend niveau, die de weg vrijmaakt naar de opleiding tot medisch specialist in de public health: de arts maatschappij en gezondheid. En daarvan is er maar één!

Het totale domein waarop de arts M&G acteert wordt steeds completer en de mogelijkheden om als opgeleid specialist een veelzijdige carrière in de public health te doorlopen, wordt al maar groter. En dat is voor ons allemaal een felicitatie waard!

Cisca Koning - voorzitter KAMG

<b>Download het federatienieuws uit nr. 22</b>
Federatienieuws
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.