Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Documentaire over zaak-Tuitjenhorn maakt veel los

20 reacties

De documentaire De zaak Tuitjenhorn die de EO maandag uitzond, maakte het woord Tuitjenhorn die avond tot het in Nederland meestbesproken onderwerp op het digitale berichtenforum Twitter.

Twitter
Twitter

In aanloop naar de uitzending verschenen artikelen over de strijd van Anneke Tromp tegen de inspectie. Deze zette haar echtgenoot, huisarts Nico Tromp uit Tuitjenhorn, op non-actief met een bevel. Een coassistent had haar opleider verteld over diens handelen aan een sterfbed.

De Raad van State oordeelde dat het bevel onrechtmatig was. KNMG-voorzitter René Héman twitterde maandag dat ‘de coassistent heeft gedaan wat ze behoorde te doen. Dat was moedig en niet verwijtbaar’. De LHV liet weten ‘dat het gesprek over vertrouwen in elkaar en in toezichthouders heel nodig blijft’.

Lees ook

Nieuws LHV Tuitjenhorn IGJ
 • Eva Nyst

  Eva Nyst (1973) is journalist bij Medisch Contact en heeft als aandachtsgebieden veiligheid, recht, ethiek en preventie.  

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • MB Josephus Jitta, , Amsterdam 15-05-2019 20:00

  "Dames en Heren,

  Ik ben geen arts en mag wellicht geen mening geven.

  Maar ik ben verbijsterd om te lezen, dat de co-assistente geen blaam zou treffen.
  Als iemand als dokter Tromp zijn tijd en ervaring beschikbaar stelt om een co-assistente adequaat met de praktijk van het vak te laten kennismaken, is het hoogst dom, onbehoorlijk en respectloos om niet eerst te trachten daar met de arts in kwestie over te praten.
  Pas als hij daartoe niet bereid is, staat er wellicht geen andere weg open dan de begeleider op de hoogte te stellen; maar dan nog moet die co-assistente wel zeker zijn van het feit, dat ze precies weet, wat zich heeft voorgedaan en wat het standpunt van dokter Tromp is geweest.

  Het vervolg van de zaak is zo mogelijk nog dramatischer en kan geen outsider begrijpen; ik in elk geval begrijp ik er niets van, dat Inspectiemedewerkers en andere bij het doodvonnis betrokkenen zo met de belangen van een arts kunnen omgaan.

  Dat om 11 uur ’s-avonds een inval werd gedaan in het huis van Tromp is niet minder dan godgeklaagd; daar was volstrekt geen reden voor, was een ordinaire vorm van huisvredebreuk.

  Allen, die aan het doodvonnis van Tromp hebben meegewerkt zijn naar mijn mening mede-verantwoordelijk voor diens zelfdoding en dienen alsnog die verantwoordelijkheid te aanvaarden."

 • Guus Blok, huisarts, Harlingen 10-05-2019 19:28

  "In 2013 stond collega Tromp aan het bed van een patiënt die in extreme acute nood was. Het probleem waar hij mee geconfronteerd werd in 2013 is nog steeds niet opgelost. Ik vind namelijk dat de huidige richtlijn onvoldoende rekening houdt met de heftigheid van een noodsituatie, zoals die in Tuitjenhorn. De huidige richtlijn bij acute sedatie (bij bijvoorbeeld verstikking, verbloeding of cerebrale inklemming) gaat uit van een startdosis van 10 mg midazolam, subcutaan. Wie geregeld palliatieve sedatie toepast, weet dat het met zo'n dosis vaak lukt om iemand in slaap te krijgen, maar vaak ook niet. De richtlijn adviseert om na 4 uur te bepalen of de sedatie diep genoeg is; bij acute sedatie kan er eventueel eerder een extra bolus worden gegeven. Bij een noodsituatie doe je de patiënt echter ernstig tekort door urenlang te observeren of de startdosis nog gaat werken. Recent verscheen een artikel in het NTVG waarin sprake was van een dosis van 25 mg midazolam intraveneus, eventueel te herhalen na 5 minuten. Ik hoop dat dit ook in de richtlijn terechtkomt.
  "

 • Rinus Ouwens, Bedrijfs- en verzekeringsarts, Bemmel 10-05-2019 14:04

  "Al zal ik als arts nimmer met stervensbegeleiding in aanraking komen, de documentaire en het leed van het gezin raken me toch diep.

  Wat opvalt is dat veel OVER collega Tromp is gesproken maar niet MET collega Tromp. De co-assistent bespreekt haar twijfels niet met hem, maar schrijft een brief aan haar begeleider. Deze begeleider neemt geen contact op met collega Tromp. Het AMC ook niet. De inspecteur óók niet. Ook niet als duidelijk is dat collega Tromp psychisch ingestort is.
  Ook is niet of nauwelijks aan bod gekomen dat de nabestaanden van de patient juist zeer tevreden waren over collega Tromp.
  Eveneens valt een toch schrijnende dubbele moraal op. De inspectie eist van artsen; liefst zo openbaar mogelijk, transparantie en reflectie. De inspectie zelf blijkt daar zelf niet of nauwelijks toe bereid. Dat is eerder gebleken bij de zaak rond collega Van Loon (https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/igz-kan-carrieres-breken.htm) en het wordt toch hoog tijd dat de controleur- en inspecteurkaste zelf gaat voldoen aan de eisen die zij aan de gecontroleerden stellen.
  "

 • GJ Bonte, Neuroloog, Dalfsen 09-05-2019 22:57

  "De vraag is wat er misgegaan is tussen de co-assistent en Tromp. Hoe kwam het dat de intenties van Tromp zo ontzettend verkeerd zijn geïnterpreteerd door de co-assistent? Was er iets in het gedrag van Tromp dat haar stoorde? (Er werd aanvankelijk iets geschreven over een "high five" na het overlijden van patiënt). Getuige het schrijven was de co-assistent in ieder geval bijzonder overtuigd van haar eigen gelijk en heeft ze Tromp niet het voordeel van de twijfel gegeven. Haar brief suggereert dat ze geen enkel moment heeft overwogen dat Tromp hele andere intenties had dan zij hem toedichtte.

  Maar moet ze daarvoor gestraft worden? Ze had waarschijnlijk nog nooit een terminale patiënt op deze manier gezien. Ze zal waarschijnlijk nog het nodige moeten leren over "bystander bias", 'hindsight bias en context van handelen. En over de subjectiviteit van je eigen waarneming. Maar die mogelijkheid moet haar wel gegeven worden.

  De co is de jongste bediende, zonder enige macht in de medische hiërarchie? Zij moet zich toch vrij voelen om haar versie van het verhaal aan de begeleider te vertellen? Het waren vervolgens de begeleiders van de opleiding in het AMC en de IGJ die met haar verhaal op de loop gingen, en zij zijn dan ook diegenen die daarvoor ter verantwoording moeten worden geroepen. Dat kun je een co-assistent niet verwijten. Het vereist moed om een gesprek aan te gaan waarin je je twijfel over het handelen van een collega te berde brengt, maar dat is wel de taak van ons als oudere collega's die het goede voorbeeld moeten geven. En het eerste principe dient altijd te zijn: "Hoor en Wederhoor."

  Dat gesprek aangaan heb ik zelf ook niet altijd gedaan waar ik dat wel had moeten doen, en daar ben ik niet trots op. Helaas geeft men in de geneeskunde heel vaak niet het goede voorbeeld. En het is precies dat voorbeeld dat de begeleiders van het AMC en de IGJ hier gegeven hebben. Om zich vervolgens te verschuilen in de anonimiteit.

  Dan heb je niets geleerd.


  "

 • Dolf Algra, commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, Rotterdam 09-05-2019 19:01

  "Volstrekt onbegrijpelijke tweet van KNMG voorzitter Héman nav de dramatische documentaire over de kwestie Tuitjenhorn. Zowel qua inhoud als timing.

  @reneheman- 5 mei
  Hoe triest het beloop ook was, een veilig leerklimaat is essentieel. De co-assistent heeft gedaan wat ze behoorde te doen. Dat was moedig en niet verwijtbaar.
  #shossontwits #Tuitjenhorn  Ik zou graag een nadere toelichting van de KNMG voorzitter hier op willen zien. In het openbaar dus. Zodat anderen daar ook op kunnen reageren. Bijvoorbeeld middels de voorzitters column.

  Waarom voelde hij de aandrang om op dat moment dit te zeggen ? De kritiek die door velen hiervoor is geuit onderschrijf ik geheel.

  Een moment van stilte en bezinning leek mij meer gepast.  "

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.