Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Documentaire over zaak-Tuitjenhorn maakt veel los

20 reacties

De documentaire De zaak Tuitjenhorn die de EO maandag uitzond, maakte het woord Tuitjenhorn die avond tot het in Nederland meestbesproken onderwerp op het digitale berichtenforum Twitter.

Twitter
Twitter

In aanloop naar de uitzending verschenen artikelen over de strijd van Anneke Tromp tegen de inspectie. Deze zette haar echtgenoot, huisarts Nico Tromp uit Tuitjenhorn, op non-actief met een bevel. Een coassistent had haar opleider verteld over diens handelen aan een sterfbed.

De Raad van State oordeelde dat het bevel onrechtmatig was. KNMG-voorzitter René Héman twitterde maandag dat ‘de coassistent heeft gedaan wat ze behoorde te doen. Dat was moedig en niet verwijtbaar’. De LHV liet weten ‘dat het gesprek over vertrouwen in elkaar en in toezichthouders heel nodig blijft’.

Lees ook

Nieuws LHV Tuitjenhorn IGJ
 • Eva Nyst

  Eva Nyst (1973) is journalist bij Medisch Contact en heeft als aandachtsgebieden veiligheid, recht, ethiek en preventie.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • F.C.

  neurochirurg, niet praktiserend, de Beer

  Mijn eerste reactie van 7 mei j.l. Opnieuw ingestuurd / is niet in de lijst opgenomen e.c.i.
  "De documentaire opent weer alle wonden. Ik vind het verbijsterend dat de IGJ alleen ambtelijke taal kan bezigen in haar respons. Nu de hoogste instantie, d...e RvS de oude vonnissen heeft vernietigd staat het de beroepsgroep vrij om zich uit te spreken. Het zou de KNMG sieren wanneer zij het -achteraf- betreurd heeft dat de IGZ het aan het OM overliet om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar een zorgverlener in de uitoefening van "al of niet gerechtvaardigd" medisch handelen. We herinneren ons immers nog hoe gaarne het OM in die tijd het medisch tuchtrecht hekelde. Zij was beter geëquipeerd om moord-zaken te behandelen. Uit het interview met Ronnie van Diemen maak ik niet op dat zo'n dwaling in de toekomst uitblijft. Dat is niet in het belang van onze beroepsgroep. En daar ligt dus een taak voor de KNMG. "

 • GJ Bonte

  Neuroloog, Dalfsen

  @Heijmans: En zo is dat. Verbijsterend dat voor Tromp de ultieme consequentie was dat het hem zijn leven kostte en dat voor de rest iedereen op zijn pluche kan blijven zitten. En nog anoniem ook!
  Nederland een rechtsstaat? Laat me niet lachen!

 • dr. G.J. Heijmans

  chirurg, niet praktiserend, Ellewoutsdijk

  Al jaren verbaas ik mij over de matheid waarmee de medische stand zich buigt over de zaak Tuitjenhorn. Na het zien van de documentaire afgelopen maandag (6/5/19) meen ik toch de pen ter hand te moeten nemen. Als blijkt dat meerdere instanties/c.q. pe...rsonen de coassistent, het huisartseninstituut, de inspectie gezondheidszorg, het ministerie van Volksgezondheid en de pers allen hebben gefaald op met name onderstaande punten, dan mogen wij niet zwijgen.
  Bij bovenstaande instanties / personen was een gebrek aan:
  • Kennis (niet weten of niet willen weten dat er naast de bestaande protocollen nog meer kennis en kunde is).
  • Een gebrek aan mensenkennis en basaal fatsoen om niet eerst naar wijlen dr. Tromp te luisteren, maar iemand gelijk te veroordelen en aan de schandpaal te nagelen.
  • Een totaal gebrek aan empathie, hetgeen ook weer blijkt uit de zitting bij de Raad van State waar postuum nog een keer karaktermoord wordt gepleegd.

  Het trieste is dat een gerespecteerd mens en collega die nog nooit met de inspectie of justitie in aanraking is geweest binnen 6 weken volledig kapot gemaakt wordt en een einde aan zijn leven maakt.

  Tot op de dag van vandaag verbaast het mij dat niemand, maar dan ook niemand hier verantwoordelijk voor wordt gehouden en uit zijn functie c.q. ambt gezet wordt als teken (voorbeeld) dat hier ernstig gefaald is met als gevolg de dood van een zeer gewaardeerd collega.

  En als wij als beroepsgroep dit accepteren (het gaat ons allen aan, morgen kan u op een ongenuanceerde wijze aan de beurt zijn) dan zijn wij als beroepsgroep geen knip voor de neus waard. Wij zijn dit aan wijlen dr. Tromp, wijlen zijn zoon, zijn vrouw en zoon verplicht.

  Het kan en mag niet zo zijn dat bovenstaande personen / instanties verder gaan met hun leven alsof er niets gebeurd is. Er zijn in het verleden collegae c.q. politici voor veel minder ernstige incidenten afgetreden.

 • Pieter Schook

  huisarts niet praktiserend, Alblasserdam

  Ontzettend moedig van Anneke Tromp om terug te vechten en de eer van haar overleden echtgenoot Nico Tromp te herstellen. Treurig dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) niet meewerkte aan de documentaire en zich in negatieve zin liet kennen d...oor te dreigen met een kort geding en anonimiteit te eisen. Wat een gebrek aan inzicht laat de IGJ hier zien door zonder gedegen onderzoek (wederhoor) Nico Tromp op non-actief te stellen.
  Bij deze patiënt moest Nico Tromp afwijken van de richtlijn. Menig huisarts heeft zo’n situatie meegemaakt. Zelf heb ik in mijn 35-jarig huisartsbestaan twee keer acute palliatieve sedatie moeten toepassen bij een patiënt in acute ademnood door een longbloeding of longembolie bij een longcarcinoom. Er is dan geen tijd de richtlijn te volgen want de patiënt is aan het stikken. In luttele minuten kun je maar één ding doen: de patiënt in een diepe slaap brengen. Je geeft dan zoveel morfine en/of midazolam als nodig is om een snelle bewusteloosheid te bereiken. Deze hoeveelheid kan per persoon verschillen. De hoeveelheid medicatie die Nico Tromp gaf, speelde helemaal geen rol; hij wilde zeker zijn dat een diepe slaap bij zijn patiënt zou intreden!
  Natuurlijk greep deze medische handeling de coassistente aan en de wijze waarop zij heeft gereageerd is invoelbaar. Maar haar begeleider en de IGJ hadden beter moeten weten en contact moeten opnemen met Nico Tromp om zijn verhaal te horen.
  Kennelijk is acute palliatieve sedatie te weinig bekend. Door de actie van de IGJ is er nu een angstcultuur ontstaan bij huisartsen. Dat is verkeerd en onnodig. Huisartsen zullen meer moeten getuigen over situaties waarbij acute palliatieve sedatie nodig is. Misschien is het wel nodig om acute palliatieve sedatie achteraf te melden en te toetsen!?

 • GJ Bonte

  Neuroloog, Dalfsen

  @Jitta: Uit uw reactie blijkt dat u geen arts bent maar gewoon mens. Vat dat maar op als compliment.

  Het is in de geneeskunde niet altijd even slim om je twijfels over je supervisor kenbaar te maken. Hij of zij moet je namelijk ook nog beoordelen.... Ik weet werkelijk niet of Tromp daarvoor open zou hebben gestaan want ik ken hem niet. De co had misschien moreel gezien wel eerst haar twijfels met Tromp moeten bespreken, maar ik ken het systeem maar al te goed en ik kan u vertellen: Dat vereist moed, een brede rug en stevige benen. En een stevige plaat voor de kop. Ik deed dat als co-assistent ook niet. Als arts-assistent wel en dat heb ik geweten. Op dat moment was ik al ruim boven de 30 jaar en had al een ander leven achter me, en had als levensles van mijn ouders meegekregen dat iemand de waarheid te vertellen het hoogste goed was. En ook daarna heb ik het een paar keer gewaagd om het functioneren van collega's aan de kaak te stellen. Niet altijd op een even goede manier, maar wel met de beste bedoelingen. En nogmaals, dat heb ik geweten. Niet goed voor de werkgelegenheid. Het maakt heel veel ziekenhuizen en collega's kopschuw.

  Dit was nog een hele jonge co-assistent die zo de studie was ingerold zonder die levenservaring en achtergrond. Dat zij haar twijfels met de begeleider bespreekt: Geen probleem. Maar die begeleider en ook de IGJ hadden veel beter moeten weten. Zij waren niet afhankelijk van Tromp en hadden dit in bijzijn van de co wèl kunnen en ook moeten bespreken. Dat deden ze niet en knoopten Tromp op aan de hoogste boom. Om zich nu te verschuilen in de anonimiteit. Het is fraai.

  En hoe er omgegaan wordt met artsen in het algemeen? Ach, ik zou er een boek over kunnen schrijven. En ook artsen zelf behandelen elkaar niet altijd even fraai. Ter illustratie? Lees even terug hoe de artsen van het St. Jansdal omgingen met hun collega's uit de IJsselmeerziekenhuizen. Niets menselijks is artsen vreemd.

 • MB Josephus Jitta

  , Amsterdam

  Dames en Heren,

  Ik ben geen arts en mag wellicht geen mening geven.

  Maar ik ben verbijsterd om te lezen, dat de co-assistente geen blaam zou treffen.
  Als iemand als dokter Tromp zijn tijd en ervaring beschikbaar stelt om een co-assistente ad...equaat met de praktijk van het vak te laten kennismaken, is het hoogst dom, onbehoorlijk en respectloos om niet eerst te trachten daar met de arts in kwestie over te praten.
  Pas als hij daartoe niet bereid is, staat er wellicht geen andere weg open dan de begeleider op de hoogte te stellen; maar dan nog moet die co-assistente wel zeker zijn van het feit, dat ze precies weet, wat zich heeft voorgedaan en wat het standpunt van dokter Tromp is geweest.

  Het vervolg van de zaak is zo mogelijk nog dramatischer en kan geen outsider begrijpen; ik in elk geval begrijp ik er niets van, dat Inspectiemedewerkers en andere bij het doodvonnis betrokkenen zo met de belangen van een arts kunnen omgaan.

  Dat om 11 uur ’s-avonds een inval werd gedaan in het huis van Tromp is niet minder dan godgeklaagd; daar was volstrekt geen reden voor, was een ordinaire vorm van huisvredebreuk.

  Allen, die aan het doodvonnis van Tromp hebben meegewerkt zijn naar mijn mening mede-verantwoordelijk voor diens zelfdoding en dienen alsnog die verantwoordelijkheid te aanvaarden.

 • Guus Blok

  huisarts, Harlingen

  In 2013 stond collega Tromp aan het bed van een patiënt die in extreme acute nood was. Het probleem waar hij mee geconfronteerd werd in 2013 is nog steeds niet opgelost. Ik vind namelijk dat de huidige richtlijn onvoldoende rekening houdt met de heft...igheid van een noodsituatie, zoals die in Tuitjenhorn. De huidige richtlijn bij acute sedatie (bij bijvoorbeeld verstikking, verbloeding of cerebrale inklemming) gaat uit van een startdosis van 10 mg midazolam, subcutaan. Wie geregeld palliatieve sedatie toepast, weet dat het met zo'n dosis vaak lukt om iemand in slaap te krijgen, maar vaak ook niet. De richtlijn adviseert om na 4 uur te bepalen of de sedatie diep genoeg is; bij acute sedatie kan er eventueel eerder een extra bolus worden gegeven. Bij een noodsituatie doe je de patiënt echter ernstig tekort door urenlang te observeren of de startdosis nog gaat werken. Recent verscheen een artikel in het NTVG waarin sprake was van een dosis van 25 mg midazolam intraveneus, eventueel te herhalen na 5 minuten. Ik hoop dat dit ook in de richtlijn terechtkomt.

 • Rinus Ouwens

  Bedrijfs- en verzekeringsarts, Bemmel

  Al zal ik als arts nimmer met stervensbegeleiding in aanraking komen, de documentaire en het leed van het gezin raken me toch diep.

  Wat opvalt is dat veel OVER collega Tromp is gesproken maar niet MET collega Tromp. De co-assistent bespreekt haar... twijfels niet met hem, maar schrijft een brief aan haar begeleider. Deze begeleider neemt geen contact op met collega Tromp. Het AMC ook niet. De inspecteur óók niet. Ook niet als duidelijk is dat collega Tromp psychisch ingestort is.
  Ook is niet of nauwelijks aan bod gekomen dat de nabestaanden van de patient juist zeer tevreden waren over collega Tromp.
  Eveneens valt een toch schrijnende dubbele moraal op. De inspectie eist van artsen; liefst zo openbaar mogelijk, transparantie en reflectie. De inspectie zelf blijkt daar zelf niet of nauwelijks toe bereid. Dat is eerder gebleken bij de zaak rond collega Van Loon (https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/igz-kan-carrieres-breken.htm) en het wordt toch hoog tijd dat de controleur- en inspecteurkaste zelf gaat voldoen aan de eisen die zij aan de gecontroleerden stellen.

 • GJ Bonte

  Neuroloog, Dalfsen

  De vraag is wat er misgegaan is tussen de co-assistent en Tromp. Hoe kwam het dat de intenties van Tromp zo ontzettend verkeerd zijn geïnterpreteerd door de co-assistent? Was er iets in het gedrag van Tromp dat haar stoorde? (Er werd aanvankelijk iet...s geschreven over een "high five" na het overlijden van patiënt). Getuige het schrijven was de co-assistent in ieder geval bijzonder overtuigd van haar eigen gelijk en heeft ze Tromp niet het voordeel van de twijfel gegeven. Haar brief suggereert dat ze geen enkel moment heeft overwogen dat Tromp hele andere intenties had dan zij hem toedichtte.

  Maar moet ze daarvoor gestraft worden? Ze had waarschijnlijk nog nooit een terminale patiënt op deze manier gezien. Ze zal waarschijnlijk nog het nodige moeten leren over "bystander bias", 'hindsight bias en context van handelen. En over de subjectiviteit van je eigen waarneming. Maar die mogelijkheid moet haar wel gegeven worden.

  De co is de jongste bediende, zonder enige macht in de medische hiërarchie? Zij moet zich toch vrij voelen om haar versie van het verhaal aan de begeleider te vertellen? Het waren vervolgens de begeleiders van de opleiding in het AMC en de IGJ die met haar verhaal op de loop gingen, en zij zijn dan ook diegenen die daarvoor ter verantwoording moeten worden geroepen. Dat kun je een co-assistent niet verwijten. Het vereist moed om een gesprek aan te gaan waarin je je twijfel over het handelen van een collega te berde brengt, maar dat is wel de taak van ons als oudere collega's die het goede voorbeeld moeten geven. En het eerste principe dient altijd te zijn: "Hoor en Wederhoor."

  Dat gesprek aangaan heb ik zelf ook niet altijd gedaan waar ik dat wel had moeten doen, en daar ben ik niet trots op. Helaas geeft men in de geneeskunde heel vaak niet het goede voorbeeld. En het is precies dat voorbeeld dat de begeleiders van het AMC en de IGJ hier gegeven hebben. Om zich vervolgens te verschuilen in de anonimiteit.

  Dan heb je niets geleerd.


 • Dolf Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, Rotterdam

  Volstrekt onbegrijpelijke tweet van KNMG voorzitter Héman nav de dramatische documentaire over de kwestie Tuitjenhorn. Zowel qua inhoud als timing.

  @reneheman- 5 mei
  Hoe triest het beloop ook was, een veilig leerklimaat is essentieel. De co-ass...istent heeft gedaan wat ze behoorde te doen. Dat was moedig en niet verwijtbaar.
  #shossontwits #Tuitjenhorn  Ik zou graag een nadere toelichting van de KNMG voorzitter hier op willen zien. In het openbaar dus. Zodat anderen daar ook op kunnen reageren. Bijvoorbeeld middels de voorzitters column.

  Waarom voelde hij de aandrang om op dat moment dit te zeggen ? De kritiek die door velen hiervoor is geuit onderschrijf ik geheel.

  Een moment van stilte en bezinning leek mij meer gepast. • E.B. van Veen

  huisarts, Kampen

  In aanvulling op dit bericht van Medisch Contact.

  De IGJ, die weigerde mee te werken aan de documentaire, heeft tijdens de documentaire deze 'tweet' verspreid:

  'Het is vreselijk tragisch, in de eerste plaats voor zijn vrouw en familie, dat de h...uisarts uit Tuitjenhorn zelfmoord pleegde toen OM en inspectie in actie kwamen in verband met zijn handelen als arts. #igj'

  How low can you go? Totaal respectloos naar de nabestaanden van huisarts Tromp.
  Wat mij betreft is dit, deze tweet j.l. maandag, voldoende reden voor de Minister om in te grijpen bij deze evident incompetente overheidsinstantie. Een instantie die heeft geprobeerd, met gemeenschapsgeld, de documentaire te censureren. Terwijl de Raad van State eerder heeft geoordeeld dat het ongenadig harde aanpakken van huisarts Nico Tromp onrechtmatig was.

 • Merhai

  Anesthesioloog, Lelystad

  Schaam je IGJ!!
  Schaam je minister !!
  Schaam je AMC!!
  The big cover up, complot , doofpot, afschuiven, ontkenning, hufterig, unfair, machtsvertoon, rancuneus ,onkunde!!
  Kies zelf maar uit welke verwijzing toepasselijk is.
  Wat mij betreft heeft ...jullie onkunde een verschrikkelijke ellende veroorzaakt.
  En in minder erge mate vindt dat plaats op vele terreinen want jullie leren niet van jullie fouten.
  Waarom krijg ik geen IFMS achtig formulier om jullie functioneren te beoordelen?
  Of het nou een faillissement van een ziekenhuis is, of een vermeend disfunctionerende dokter, of een willekeurige aanwijzingen van inspecteur A bij kliniek B die niet consequent wordt gehanteerd bij beoordeling van een andere kliniek , of het verschuilen achter “ regels uit het veld” terwijl er voldoende bewijs is dat die regels niet correct zijn , de manier waarop dit systeem werkt kan niet meer.
  Het werkt belemmerend, benauwend en contra productief op de zorgverlener en dus niet in het voordeel van de patiënt.
  Neem je verantwoordelijkheid minister en hervorm de zaak op basis van overleg met zorgverlener en patiënt. Het resultaat zal zijn betere , goedkopere en efficiëntere zorg ipv een systeem waar iedereen zich dood ergert aan die ellendige administraties die opgelegd worden door overheid en verzekeraar.

 • F.C. de Beer

  neurochirurg, niet praktiserend, ZWOLLE

  Mijn tweede reactie en met name op het oordeel van de heer Heman is ingegeven door op het belang te wijzen dat algemeen of publiek van aard is en dat voorop zou moeten staan, en in ieder geval niet buiten het gezichtsveld moet raken. Blijkbaar preval...eert het belang van de co-assistente in deze kafkaiaanse kwestie. Ik vraag mij af met welke waas voor ogen de heer Heman tot zijn reactie gekomen is. Zoals ik in mijn eerste reactie aangaf lijkt mij juist een gebaar naar mw Tromp veel en veel meer op zijn plaats. De beroepsgroep is in het defensief gedrongen en menig beroepsbeoefenaar zal braaf op de kleine steentjes blijven lopen, patient (en familie) in nood negerend. Met dank aan de IGZ. De heer Heman heeft een uitermate bekrompen taakopvatting. Start een enquete over deze uitspraak in het MC en het zal eenieder verbazen wat dokters er nu eigenlijk van vinden.

 • GJ Bonte

  Neuroloog, Dalfsaen

  @ Schalkwijk: En zo is dat! God... Ik zou er bijna van gaan vloeken... Wat een gotspe dat de Inspectie hier zo schaamteloos buiten schot blijft. En ook de huisartsopleiding van het AMC zou het boetekleed bepaald niet misstaan. Als ik huisarts was, zo...u ik geen enkele co-assistent meer in mijn praktijk toelaten tot er een volmondig en bijzonder nederig excuus zou komen. Maar daarvoor zijn zowel de huisartsopleiding van het AMC als ook de IGJ blijkbaar "te klein". Alleen labbekakkerig een paar ambtenaartjes sturen die niet bij de zaak betrokken waren, en zonder erkenning van schuld. Wat een vreselijk hypocriet en kleingeestig stelletje ambtelijke onverlaten.

 • HF Schalkwijk

  Huisarts, Kollumerzwaag

  Wanneer wordt het eindelijk tijd dat de overheid in de persoon van de minister ruimhartig excuses aanbiedt in plaats van alleen juridisch defensief optreden? Moet niet de wijze van optreden van de inspectie nader be/veroordeeld worden? Welk kamerlid ...neemt dit op in het vragenuurtje als die overheid weer eens zelf niets doet? Wie is zo moedig om te voorzien in een ruimhartige financiële afrekening? Of trekt iedereen zich weer terug achter de kantelen van de ivoren overheidstoren en laat de gewone Nederlander weer aan zijn of haar lot over?

 • Margret Kaandorp

  arts, n.p. , Amsterdam

  Dit hele vreselijke drama doet me denken aan de Deense film 'Den Skyldige' (2018) van regisseur Gustav Möller die ik de vorige zomer zag. Niemand lijkt onschuldig te zijn in die film of misschien is niemand schuldig maar handelde iedereen toch vanui...t schuldgevoel? Slachtoffers zijn er wel gevallen dat is duidelijk.

 • Peter van den Braak

  huisarts, Biddinghuizen

  Het machtsvertoon van al die zichzelf zo verschrikkelijk serieus nemende functionarissen, in combinatie met een overmatige politieke correctheid, die niet alleen de maatschappij als geheel maar vooral ook onze beroepsgroep teistert, zal nog meer slac...htoffers maken de komende jaren. Alleen komen ze niet allemaal in de publiciteit.

 • Koster Drs. R.

  oogarts, Veenendaal

  ik weet niet in hoeverre onze voorzitter van het KNMG betrokken is bij of dieper en uitgebreider bekend is met de hele ‘zaak’/ het drama dan ons middels deze documentaire allemaal openbaar is geworden, maar ik begrijp desondanks niet waarvoor het nod...ig is om langs en om het gehele drama heen te lopen en als het ware de loftrompet te steken over de co-assistent en de rol daarvan.
  wat is de functie van het in bescherming van de co in het geheel van de documentaire: vindt de voorzitter dat die co er in de documentaire bekaaid vanaf komt om maar te zwijgen van de dubieuze rol van de opleider van het AMC?
  vindt onze voorzitter dat hij het KNMG moet passeren door via het openbare netwerk ons als beroepsgroep zo op de meest wensbare en juiste manier vertegenwoordigt?
  ik ben het daar volstrekt niet mee eens.
  als artsengroep hebben wij toch een ander platvorm im dat eerst eens rustig te bespreken en voorbijgaand aan de rechter een heel voorzichtig en bescheiden mening te geven.
  afgezien nog van het kwetsende karakter van de meningsuiting van de voorzitter in dezen.
  naar mijn mening moeten wij ons als artsen GEEN openbare mening permiteren betreffende deze vreselijke zaak, laat staan dat via het platvorm dat de voorzitter heeft gekozen te doen.
  de hoge raad heeft haar mening ondubbelzinnig gegeven, laat het daar dan ook bij!

 • C. van der Burg

  Huisarts, Leersum

  De reactie van collega van Veen is me uit het hart gegrepen, dit soort commentaar van onze eigen beroepsorganisaties haalt de kou niet uit de lucht, ook mijn gevoel van onveiligheid is niet verdwenen.

 • E.B. van Veen

  huisarts, Kampen

  Ik stoor me nogal aan het feit dat de voorzitter van de KNMG respectievelijk de LHV dit soort Twitter-berichten de lucht in sturen.
  Het drama uit Tuitjenhorn leent zich hier niet voor, zeker niet door personen die zulke grote beroepsverenigingen (va...n alle artsen respectievelijk veel huisartsen) vertegenwoordigen.

  Ten aanzien van collega Héman: de toenmalige co-assistent treft geen blaam. Of het 'moedig' was betwijfel ik. Zij had vragen en heeft die aan haar begeleider van het AMC gesteld. Deze begeleider van het AMC heeft verzuimd rechtstreeks contact te leggen met huisarts Tromp. Dat is een enorme misstap geweest. Er is wél rechtstreeks contact met de Inspectie gelegd met alle rampzalige gevolgen van dien.

  Ik zou graag alsnog zien dat de LHV duidelijkheid verkrijgt op het allerhoogste nivo (AMC, Inspectie Gezondheidszorg en VWS) hoe dit soort blaming en shaming van huisartsen voortaan voorkomen gaat worden. Want mijn gevoel van onveiligheid is niet verdwenen.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.