Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
Joost Visser
17 april 2015 2 minuten leestijd
oncologie

Chemotherapie verlengt leven bij longkanker

4 reacties

Chemotherapie heeft waarschijnlijk een positief effect op de levensduur van patiënten met longkanker. Dat blijkt uit het programma Zorg voor Uitkomst, waarin de uitkomsten van de zes Santeon-ziekenhuizen onderling worden vergeleken.

In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven bleek de groep palliatieve longkankerpatiënten, ook na correctie voor verschillen in casemix, gemiddeld honderd dagen langer te leven dan in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein. De verklaring is hoogstwaarschijnlijk het verschil in lokaal beleid op het gebied van chemotherapie, schrijven vier betrokken medisch specialisten deze week in Medisch Contact: in het ene ziekenhuis kreeg 59 procent van de patiënten chemotherapie, in het andere 36 procent. Volgens de auteurs moet deze uitkomst worden meegenomen in het gesprek met de patiënt en diens familie over de verdere behandeling.

Ook de behandeling van patiënten met prostaatcarcinoom is veranderd door de resultaten van Zorg voor Uitkomst. Volgens de richtlijnen wordt deze ingreep in principe alleen verricht als deze leidt tot voldoende winst in termen van overleving of levenskwaliteit. In de gehele groep Santeon-patiënten is de vijfjaarsoverleving 95 procent, en dus conform de verwachtingen. Maar bij patiënten met veel comorbiditeit (zo’n 14%) is de overleving slechts 83 procent. Bij deze groep patiënten wordt voortaan nog kritischer gekeken naar de indicatiestelling, al zal deze groep niet in alle gevallen van chirurgie worden uitgesloten. 

De uitkomsten van Zorg voor Uitkomst krijgen een plaats in de landelijke registraties als ProZib (PROstaatkanker Zorg In Beeld) en DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing). Volgens de auteurs kan de kwaliteit van zorg nog verder worden ontwikkeld, onder meer door de uitkomsten te vergelijken met buitenlandse klinieken.

Santeon bestaat uit het St. Antonius Ziekenhuis, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis, Martini Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis.

Joost Visser


Artikel: Uitkomst meten begint te renderen, Medisch Contact 16, 17 april 2015


 

Lees ook:Beeld: iStock
Beeld: iStock
ziekenhuizen oncologie
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Adri Kroonen, arts, Nijmegen 19-04-2015 02:00

  "Het aller, allerbelangrijkste in een palliatieve fase is, dat de behandeling optimaal wordt afgestemd op wat de patiënt zelf wil. Dat lijkt een open deur, maar is het helaas niet.

  Anno 2015 weten de meeste patiënten met kanker heus wel dat ze MET chemotherapie een grotere kans hebben om gemiddeld langer te leven, dan ZONDER chemotherapie. Het is aan de patiënt om te bepalen welke keuze hij dan maakt. Eens te meer als in een palliatieve fase de kans op genezing nihil is! Daarbij kunnen de ervaringen en meningen van andere patiënten bruikbaar zijn. Hoe geschikt een meetinstrument als PROMs daarvoor is, valt nog te bezien.

  Het belangrijkste is en blijft het gesprek met de individuele patiënt. Waar “gezamenlijke besluitvorming” en “samen beter kiezen” serieus invulling krijgen, kunnen patiënten meestal heel goed aangeven waar ze voor willen gaan. En waarom voor hen, in die fase, chemotherapie juist wel of juist niet past. Naast veel meer informatie, zijn de afgelopen jaren ook betere instrumenten voor keuze-ondersteuning beschikbaar gekomen. Zie bijvoorbeeld Levenmetkanker en Kiesbeter. Het gebruik van die instrumenten verdient veel meer prioriteit: het helpt om op korte termijn de zorg beter af te stemmen op de individuele patiënt. Soms meer chemo in de palliatieve fase, soms minder. Soms levensverlengend handelen in de laatste levensfase, soms niet. “Niet alles wat kan, hoeft.” ..... Toch??

  Uit onderzoek en media is inmiddels heel veel bekend over verschijnselen als “conspiracy of hope”, “behandelmodus”, “geef nooit op”, “strohalmgeneeskunde”. Ook daarmee moet je als patiënt en als zorgverlener omgaan. Dat is soms erg lastig. Atul Gawande heeft het treffend verwoord in zijn bekende artikel “Letting go: what should medicine do when it can’t save your life?”.
  "

 • J Schaafstra, Uroloog, HEELSUM Nederland 18-04-2015 02:00

  ""Chemo verlengt het leven".....dat mag ik wel hopen, waarom geef je het anders??
  Los daarvan dekt deze titel helaas volstrekt níet de lading van dit uitstekende artikel over uitkomsten in zorg. Want, ook in antwoord op collega Duits, dáár gaat dit artikel ( en het onderzoek) nou net over: informatie aanleveren om te kunnen kiezen voor hetzij Kwaliteit, hetzij Kwantiteit van leven"

 • W.J. Duits, Bedrijfsarts, HOUTEN Nederland 17-04-2015 02:00

  "Hold your horses please! Langer leven, maar ook met kwaliteit van leven, of alleen maar langer ziek? Ik wil er voor pleiten om ook te kijken naar de kwaliteit van leven, voordat we tot levensverlenging overgaan die alleen maar leidt tot lijden verlenging. Kan het misschien zo zijn dat het Antonius een betere zorg juist levert, waardoor patiënten er voor kiezen een betere kwaliteit van leven te hebben, ten koste van lijdensduur? Ik vind dit een beetje kort door de bocht voor wat betreft de longkanker behandeling."

 • C.Hond, proctoloog n.p, Amsterdam 17-04-2015 02:00

  "Een longkankerpatient leeft gemiddeld 100 dagen langer,dat betekent voor een patiënt van 60 jaar een levenswinst van 0,45% op zijn totale leven.
  Wat een succes!"

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.