Inloggen
Laatste nieuws
Mathijs Smit
2 minuten leestijd
Nieuws

Brief Jansen Steur bevestigt deal met IGZ

6 reacties

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft inderdaad met de omstreden neuroloog Ernst Jansen Steur onderhandeld over de voorwaarden waaronder hij zich uitschreef uit het BIG-artsenregister. Dat blijkt uit een brief van de arts aan een inspecteur van de IGZ, die in handen is van Medisch Contact.

Ook blijkt uit de brief dat Jansen Steur pas in oktober 2009 is doorgehaald in het BIG-register. Volgens mediaberichten zou de arts al drie jaar eerder zijn Duitse papieren op orde hebben gemaakt, die het mogelijk maakten dat hij bij Duitse ziekenhuizen aan de slag ging. Toen stond hij dus nog gewoon in Nederland als neuroloog geregistreerd.

Vanochtend uitte CDA-kamerlid Pieter Omtzigt kritiek op de inspectie, omdat deze te gemakzuchtig zou zijn geweest in de afhandeling van de zaak. Volgens het Kamerlid heeft de IGZ met Jansen Steur afgesproken dat hij niet voor de tuchtrechter zou worden gebracht als hij zou beloven niet meer in Nederland te werken. ‘Het heeft er alle schijn van dat de inspectie een overeenkomst heeft getekend: zolang jij maar niet in Nederland werkt, vinden wij alles best’, aldus Omtzigt tegen Radio 1.

Uit de brief van Jansen Steur aan de IGZ blijkt, dat er inderdaad tussen de partijen is onderhandeld. De neuroloog stelde een verklaring op, waaruit moest blijken dat hij akkoord ging met de ‘professionele status (…) als ex-beroepsbeoefenaar’. In de verklaring bevestigt de neuroloog dat hij zich heeft uitgeschreven uit het BIG-register, en belooft hij zich niet meer te zullen inschrijven.

Uit de verklaring valt eveneens af te leiden dat de IGZ hem in ruil daarvoor heeft toegezegd dat ze ‘bij daadwerkelijke naleving (…) geen tuchtrechtelijke procedures tegen de ex-beroepsbeoefenaar zal starten’.

Ook in het voorjaar van 2011 ontstond er commotie over de beslissing van de IGZ om geen tuchtzaak tegen Jansen Steur te beginnen. Destijds zei een woordvoerder van de inspectie tegen Medisch Contact dat dit onnodig was, omdat hij zich toch al als arts had uitgeschreven. Bij die gelegenheid ontkende de inspectie nog keihard dat er sprake was van een deal met de neuroloog.  ‘Van een afspraak of toezegging is geen sprake. Wij wheelen en dealen niet over dergelijke zaken.’

Tegenover de NOS bevestigde de IGZ vandaag dat er toch sprake is geweest van een deal.

 

Mathijs Smit

 

Lees ook:Beeld: Thinkstock
Beeld: Thinkstock
Nieuws Jansen Steur IGZ inspectie
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • R.J. van den Oever

  bedrijfsarts en verzekeringsarts, NOORDWIJK ZH

  Wie ondermijnt er nu het vertrouwen in de medische stand?

 • Bart Bruijn

  Huisarts, Streefkerk

  Was dat niet net de tijd dat de geachte inspectie bezig was om alle huisartsen publiekelijk te beschuldigen van onbereikbaarheid en ze vervolgens (met door elkaar halen van adressen en nummers) te bellen om te zien of dit echt zo was, waarna het erg ...mee leek te vallen en we publiekelijk niets meer hoorden van voornoemde geachte inspectie? Toch?

  Daar waren ze vast heel erg druk mee.

  Was dat ook niet de tijd, waarin geachte inspectie heel druk was om steeds maar groot met 'misstanden' in het nieuws te komen, waarna dit toch steeds een storm in een glas water bleek, maar bij blijken van gebrek aan misstand de geachte inspectie bij ontstentenis van schandalen zweeg als het graf?

  Geef a.u.b. aan als ik het mis heb, maar ik vind de prioriteitsstelling bij de geachte inspectie op zijn best merkwaardig.

  In het werkelijk leven zou dit een Triageprobleem heten. Een beslisprobleem om zoveel mogelijk leed te voorkomen.

  Nogmaals: zeg als ik het mis heb, maar m.i. heeft de geachte inspectie hopeloos gefaald op vele punten. Niet in het minst hun triageprobleem.

  Wie moeten er daar op de Europese Zwarte Lijst? Inspecteurs? Leidinggevenden? DE MINISTER?

 • Bart Bruijn

  Huisarts, Streefkerk

  Mag ik er verder op wijzen, dat Jansen-Steur niet omstreden is en geen neuroloog. Jansen-Steur wordt ervan verdacht een zeer ernstig misdadiger te zijn, die bovendien geen inzicht blijkt te hebben in eigen falen.

  Waarom zit die man niet achter de t...ralies in afwachting van eindelijk eens een proces? Hoe verhoudt zich dit tot een stel kinderen die in een opwelling een grensrechter hebben doodgeschopt en die ook nog vastzitten? (M.i. terecht, overigens, dat wel). Het leed dat Jansen-Steur heeft aangericht is onvergelijkelijk veel groter en dan bovendien als volwassene en over heel veel langere tijd.

  Als Jansen-Steur wordt schuldig bevonden en als zeer zwaar misdadiger (gezien al het leed dat hij heeft veroorzaakt en de levens die hij heeft verwoest) is het dan geen zaak de verantwoordelijken voor het falen van de inspectie aan te klagen? Als ik als toezichthouder weet heb van het bestaan van dit soort feiten en daden en het gevaar van deze man en ik verdoezel dit en ik help hem zijn praktijken voort te zetten op plaatsen waarover ik geen zeggenschap heb en dus geen verantwoordelijkheid wens te voelen, ben ik dan niet zelf medeplichtig en STRAFBAAR? Als ik het noodzakelijk onderzoek van de strafrechter verhinder, bij wetenschap van dit soort misdaden, ben ik dan zelf niet strafbaar?

  Zeker in het licht van een recente tuchtrechtuitspraak, waarin de HAGRO-genoten van een huisarts medeverantwoordelijk worden gehouden voor diens sexueel geweld tegenover zijn patiënten, vind ik de vrijblijvendheid van het functioneren van lieden binnen de inspectie en van de verantwoordelijken volkomen onbegrijpelijk. De omvang van deze zaak maakt de leidinggevenden, maar ook de minister diep verantwoordelijk!!!

  En zij dienen ter verantwoording te worden geroepen! Wellicht ook in een strafzaak, dat kan ik niet overzien. • J.A.P. van Haastrecht

  forensisch geneeskundige, SWIFTERBANT

  De vraag doet zich voor, wat de rol is geweest van Prof. dr. J. H. ( Kingma, tot in 2006 Hoofdinspecteur van Volksgezondheid VWS en nadien ondermeer voorzitter van de RvB van Medisch Spectrum Twente. Een verklaring zijnerzijds zou hierin duidelijkhei...d kunnen scheppen.

 • C.J. Dekker

  huisarts, URK

  Beste Bart,


  Vaak zijn wij het roerend eens.
  Ik deel ook je oordeel over de inspectie.
  Maar je zin....een stel kinderen die in een opwelling een grensrechter hebben doodgeschopt en die ook nog vastzitten?.....daar word ik nou verdrietig van. Hoe kun... je zó vergoelijkend praten over tuig, dat genadeloos een man, een vrijwilliger-voetbalvader, doodtrapt? Uit jouw woorden leid ik af, dat je eigenlijk vindt, dat het betreffende tuig gewoon vrij zou moeten zijn....Dat dat tuig nog vastzit is volkomen terecht, maar dat tuig zal er wel met een taakstrafje of zo vanaf komen, denk ik. Wat zou er door de kinderen en de echtgenote van de doodgetrapte grensrechter heengaan, als ze jouw bewoordingen over deze zware misdaad lezen??

 • Bart Bruijn

  Huisarts, Streefkerk

  Kees, jongen, er staat toch achter die gewraakte zin tussen haakjes dat ik het terecht vind dat ze vastzitten. En hieraan is niets vergoelijkends.

  Maar laten we niet doen alsof er niet erger bestaat, ook niet als iedereen, net als ikzelf, heel vero...ntwaardigd en boos is. Dat bestaat er namelijk wel! Als Jansen-Steur heeft gedaan waarvan hij wordt beschuldigd (en ook die kinderen worden alleen maar beschuldigd!!!) dan is zijn misdaad m.i. (gesundenes Folksempfinden, OK) ernstiger en zwaarder dan de misdaad van die kinderen. Hij is volwassen, hij is arts en hij heeft het bij zijn volle verstand tientallen jaren gedaan. Daarbij is hij gewoon doorgegaan. En ook al zou dat niet erger zijn, dan blijft de vraag: waarom zitten zij wel vast en hij niet? Eigenlijk dus: Waarom zit hij niet vast??? Daar gaat het om. Ik denk dat je vergoelijking niet uit mijn reactie kunt lezen, anders dan door oppervlakkig te lezen. Vergoelijking zit er namelijk helemaal niet in. Nuance wel.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.