Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
03 augustus 2017 1 minuut leestijd
ingezonden reactie

BIG herregistratie

3 reacties

Volgens het Min.VWS is de Wet BIG gericht op het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en het beschermen van de patiënt tegen ondeskundig handelen in de gezondheidszorg.

Na 25 jaar huisarts en 12 jaar werkervaring als medisch adviseur bij een particuliere verzekeraar werd ik geregistreerd als basisarts.

Omdat ik de vereiste werkervaring van 2080 uren niet kan en wil waar maken heb ik sinds 2012 ieder jaar een brief geschreven aan o.a. het BIG-register met de vraag aan welke eisen ik in 2017 zou moeten voldoen om in aanmerking te komen voor herregistratie. Telkenmale kwam als antwoord dat er nog overleg plaats vond, onder meer met de KNMG.

In januari 2017 kreeg ik een brief van het BIG-register waarin bekend werd gemaakt aan welke eisen ik vóór 1 januari 2018 zou moeten voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor herregistratie.

Ik heb hierover twee opmerkingen:

1.      Iedere groep die valt onder het BIG-register heeft steeds 5 jaar de tijd om te voldoen aan te voren vastgestelde eisen van herregistratie. Ik vind het een vorm van discriminatie dat ik dat opeens in één jaar zou moeten doen.

2.      Eén van de wegen die zouden kunnen leiden tot herregistratie is een verklaring van mijn accountant waarin deze verklaard dat op grond van de verdiensten die ik de afgelopen 5 jaar heb genoten ik 2080 uur werkervaring zou hebben opgedaan.

De kwaliteit van de beroepsuitoefening is dus blijkbaar afhankelijk van een accountant!

De KNMG (‘mijn’ KNMG die zou moeten opkomen voor mijn belangen) is als medeonderhandelaar ook mede verantwoordelijk voor deze bizarre wantoestanden. Jammer, ik had anders verwacht.

J.H. Ekering, Culemborg

ingezonden reactie
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Geertjan Roders, Arts niet werkzaam in de individuele gezondheidszorg , Amsterdam 09-08-2017 00:04

  "Het scholingsprogramma voor artsen die niet aan de werkervaringseis voldoen is lang in ontwikkeling geweest en recent bekend gemaakt. Wat blijkt? Van een programma is geen sprake. Het 'scholingsprogramma' waar zo lang op is gewacht is gewoon een lijst van alle leerboeken die in de geneeskundestudie worden gebruikt. Kortom, deze artsen kunnen zich herregisteren door gewoon hun studie over te doen. Is dat bedoeld toen er afgesproken werd tot BIG herregistratie?"

 • Edward Gebuis, Ziekenhuisarts i.o., Leiden 08-08-2017 22:41

  "Helaas blijkt het, zoals altijd in Nederland, weer eens verre van ideaal geregeld. Zo zijn er nu heel wat basisartsen die om een herregistratie hebben verzocht en nu bewijzen moeten aanleveren. De brief in kwestie die hierop volgt, veelal maanden na het verzoek tot herregistratie, vertelt echter niet wat dag bewijs moet zijn of waar dit aan moet voldoen. Pogingen tot Communicatie hierover met het BIG-register eindigen in een stilzwijgen vanuit het BIG-register. Talloze van mijn collega's hebben geen idee of zijn na 1 januari 2018 nog bevoegd zijn hun beroep uit te oefenen en zijn op dit moment meer bezig met hun herregistratie dan met het leveren van waar het BIG-register voor bedoeld is/was: het bewaken van de kwaliteit van de zorg in Nederland."

 • Artsenfederatie KNMG, , Utrecht 04-08-2017 14:56

  "De KNMG vindt het spijtig dat u zich onvoldoende vertegenwoordigd voelt door haar inspanningen. De KNMG heeft de afgelopen jaren uitvoerig onderhandeld met VWS over herregistratie van basisartsen in het BIG register. Resultaat hiervan was een beoordelingskader voor artsen dat in januari 2016 is vastgesteld en waarover de KNMG direct publiceerde, in MC 2016 nr. 6, en op haar website. In dat beoordelingskader is vastgelegd welke werkzaamheden wel en niet meetellen voor de vereiste werkervaring in de individuele gezondheidszorg . Dát die eis zou gelden en dat de omvang 2080 uur in 5 jaar zou zijn, was al eerder bekend, namelijk sinds 2012. Ook was eerder bekend dat artsen die niet aan de werkervaringseis zouden voldoen, zouden kunnen herregistreren door een scholingsprogramma te volgen. Wat lang onduidelijk bleef, was hoe die scholing eruit zou zien en wanneer de inschrijving zou starten.
  De KNMG heeft steeds bij VWS aangedrongen op snelheid bij de ontwikkeling van het scholingsprogramma en de datum van invoering van de herregistratie met een jaar weten uit te stellen toen dat programma nog niet gereed bleek te zijn.
  Overigens wil een verklaring van een accountant als bewijs dat 2080 uur in de individuele zorg is gewerkt, nog niet zeggen dat een dergelijke verklaring volstaat. De verklaring of andere documenten moeten immers voldoende aannemelijk en inzichtelijk maken dat aan de vereiste werkzaamheden is voldaan."

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.