Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

‘Betamelijkheid bepaalt of privégedrag onder tuchtrecht valt’

5 reacties

Betamelijkheid is het criterium waarmee straks wordt bepaald welke zaken uit de privésfeer onder het tuchtrecht komen te vallen. Dat gaf minister Bruno Bruins aan in een bespreking over een voorgenomen wijziging van de Wet BIG.

De Tweede Kamer besprak donderdag met Bruins een voorgenomen modernisering van de Wet BIG. Daarbij waren slechts zes Kamerfracties aanwezig: coalitiepartijen VVD, CDA en D66, en uit de oppositie de fracties van SP, GroenLinks en PVV.

De PVV-fractie stelde als enige een vraag over een specifieke voorgenomen uitbreiding van de Wet BIG, namelijk dat gedragingen in de privésfeer ook onder het tuchtrecht zullen komen te vallen. PVV-woordvoerder Fleur Agema vroeg de minister om meer duidelijkheid over welke gedragingen zullen meetellen en welke niet.

Bruins probeerde meer helderheid te verschaffen door voorbeelden te noemen. Hij verwees naar een zaak van een huisarts die zijn vrouw vermoordde en noemde het bezit van kinderporno, illegale medicijnhandel en gewelds- en levensdelicten. Verkeersboetes of te hard rijden, voorbeelden die Agema noemde, horen daar wat hem betreft dus niet bij. ‘De kapstok is wat betamelijk is in relatie tot de uitoefening van het beroep’, aldus Bruins, die benadrukte dat de wetswijziging regelt dat betamelijkheid een tweede tuchtnorm wordt, naast de huidige norm van goede zorgverlening.

Een tweede belangrijke verandering in het wetsvoorstel is het nieuwe middel van de ‘last tot onmiddellijke onthouding van beroepsactiviteiten’, kortweg LOB, waarmee de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd BIG-registreerden per direct kan dwingen het werk te staken, dus nog voordat een tuchtrechter een oordeel heeft gegeven. De fracties van D66 en SP wilden van de minister weten hoe een BIG-geregistreerde recht heeft op eerherstel of compensatie van kostenderving als blijkt dat een LOB onterecht is opgelegd. Bruins gaf aan dat een benadeelde de bestuursrechter om een schadevergoeding kan verzoeken, maar ging niet in op de kwestie van eerherstel.

D66 vroeg om meer en duidelijke criteria om te bepalen of een LOB wordt opgelegd. Ook daar kwam de minister met een voorbeeld, namelijk die van de Haagse ‘borstendokter’ – een gynaecoloog die in een privékliniek onder andere borstvergrotingen uitvoerde en over wie veel klachten bij de inspectie kwamen van patiënten. De LOB is volgens Bruins voor situaties ‘waarbij meerdere patiënten ernstig letsel hebben opgelopen, er bij de inspectie aanwijzingen zijn dat iemand de regels overtreedt of niet geschikt is om zijn beroep verantwoord uit te oefenen’.

Verder richtten de fracties zich op zaken als het voorstel om mensen die een tuchtklacht willen indienen 50 euro griffierecht te laten betalen. Onder andere de SP en D66 vrezen dat dit een drempel opwerpt. Bruins zei te hechten aan de ‘zeef’ die het wetsvoorstel inbouwt om de overbelaste tuchtcolleges te ontlasten. Die zeef bestaat uit drie onderdelen: voorzitters van regionale tuchtcolleges krijgen de bevoegdheid om in hun eentje te beslissen of een klacht moet worden behandeld, er komen tuchtklachtfunctionarissen die klagers adviseren over een eventueel in te dienen klacht, en dus het griffierecht. ‘Dat helpt allemaal om het overzichtelijk te houden’, aldus Bruins. ‘Ik ben van mening dat dat niet te veel is en het moet ertoe leiden dat alleen de goede zaken terechtkomen bij het tuchtcollege.’

Lees ook:

Nieuws Tuchtrecht tweede kamer
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • A.G. Sangster

  bedrijfsarts, Nijeveen

  Wat een bijzonder overlegje over zo'n belangrijk onderwerp op een achternamiddag in Den Haag. Mooi verslag Ilse. De minister komt wel heel makkelijk weg met de kritische vragen.
  Uiteraard willen we uitwassen van slechte zorg voorkomen, maar dit wer...pt wel meer vragen op zoals de collega's hieronder aangeven.
  Het lijkt goed dat de beroepsgroep (KNMG) hier zelf met meer richtinggevens komt. Anders worden we zoals bij alles weer aan de juristen overgeleverd.

 • Wim van der Pol

  Apotheker niet praktiserend, Delft

  Laten we de voorstellen in perspectief plaatsen van onze rechtspraak. Voor een klager staan meerdere wegen open om een fout, onbetamelijkheid of probleem aan te klagen. De keuze tussen tucht-, civiel- of strafrecht is geen verplichting. Sindskort is... daar ook de geschillencommissie bijgekomen. Het is winst wanneer een erkende functionaris een klager hierbij behulpzaam is. Dat zal niet per definitie een advocaat hoeven te zijn. Voorop blijven staan voor mij de lage drempel om te klagen en de bescherming van de maatschappij tegen herhaling van de klacht.

 • jos rensing

  huisarts, niet praktiserend, den haag

  Fred Willemsen, huisarts niet meer praktiserend, Stadtkyll, Duitsland stelt:

  "Het medisch tuchtrecht afschaffen lijkt mij ook onzinnig omdat de rechterlijke macht nu al overbelast is en niemand zit te wachten op Amerikaanse Toestanden met absurde... schadeclaims in de civiele rechtspraak"

  Zijn veronderstelling dat de rechterlijke macht overbelast is, lijkt mij geen doorslaggevend argument. De tuchtcolleges vormen immers onderdeel uit van de rechterlijke macht.
  De discussie gaat veeleer over de vraag van welke rechtsgrond een rechter gebruikt maakt bij zijn oordeel .
  In het civiele recht is die basis bekend: staat immers in het wetboek.
  In het tuchtrecht is die basis onbekend en afhankelijk van variabele interpretaties, mede bepaald door juridisch ongeschoolde " beroepsgenoten".

  "Amerikaanse toestanden" zijn in het Nederlandse recht niet aan de orde en voorzover voor schadeclaims gevreesd moet worden geldt die vrees ook al in het huidige Nederlandse rechtssysteem.

 • Fred Willemsen

  huisarts niet meer praktiserend, Stadtkyll, Duitsland

  Ik ben het eens met Dolf Agra voor wat betamelijkheid betreft.

  Ook ik zet grote vraagtekens bij het criterium Betamelijkheid. Ik vrees dat de beoordelingen van de tuchtrechter hierdoor alleen maar onnodig lastiger gemaakt worden, want wat de een b...etamelijk vindt kan de ander weer bestrijden. Het tuchtrecht wordt daardoor alleen maar een juridische arena waarin de advocaten het grootste woord zullen gaan krijgen.
  Dit is in mijn ogen geen goed voorbeeld van goed bestuur door de regering.
  Nog meer toeters en bellen daar zit niemand op te wachten .

  Het medisch tuchtrecht afschaffen lijkt mij ook onzinnig omdat de rechterlijke macht nu al overbelast is en niemand zit te wachten op Amerikaanse Toestanden met absurde schadeclaims in de civiele rechtspraak.
  A propos betamelijkheid valt toch onder de civiele rechtspraak waarom dan dit???

 • dolf algra

  commentator, opiniemaker zorg en zekerheid, rotterdam

  Betamelijkheid is het criterium waarmee straks wordt bepaald welke zaken uit de privésfeer onder het tuchtrecht komen te vallen - aldus minister Bruno Bruins

  ‘De kapstok is wat betamelijk is in relatie tot de uitoefening van het beroep’, aldus Br...uins, die benadrukte dat de wetswijziging regelt dat betamelijkheid een tweede tuchtnorm wordt, naast de huidige norm van goede zorgverlening.

  Nu ben ik geen jurist, maar kan wel redelijk nadenken. Denk ik. Maar: kan iemand uit leggen wat de minister beoogt en hoe ik me dit in de praktijk voor me moet zien ? En bovenal: welk probleem wordt hiermee opgelost ? Heb ik iets over het hoofd gezien ?

  Wellicht is het tijd om het hele (medische) tuchtrecht af te schaffen en gewoon als normale burger/professional/werker door het leven te gaan.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.