Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Bedrijfsarts is onzichtbaar

4 reacties

Maar liefst driekwart van de werknemers ziet de bedrijfsarts vooral als verlengstuk van de werkgever. De helft is ontevreden over de arts. Dat blijkt uit een internetpeiling die de FNV hield onder haar leden.

Van de FNV-leden die de vragenlijst invulden, kent 78 procent hun bedrijfsarts. Maar een bijna even groot percentage (76%) heeft de dokter nog nooit op de werkvloer gezien. Terwijl bedrijfsartsen preventie toch tot hun voornaamste taken rekenen. De helft van de respondenten ziet de bedrijfsarts dan ook vooral als ‘verzuimcontroleur’. Preventie blijkt sowieso tamelijk onzichtbaar. Elk bedrijf is wettelijk verplicht een preventiemedewerker aan te stellen, maar 72 procent van de respondenten weet niet wie de preventiemedewerker is.

Zorgelijk, aldus het FNV, is verder het gegeven dat een derde van de werknemers eerst toestemming moet vragen aan de leidinggevende om de bedrijfsarts te mogen consulteren.

Voorzitter Pieter Rodenburg van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) wordt niet heel ‘zenuwachtig’ van de cijfers. ‘Peilingen van de grote arbodiensten laten juist stijgende tevredenheidcijfers zien. Positief is ook dat de grote meerderheid van de respondenten zegt de bedrijfsarts te kennen. Maar er is zeker een probleem met de toegankelijkheid van bedrijfsarts. Vroeger was het wettelijk zo geregeld dat werknemers altijd naar de bedrijfsarts konden. Nu zit daar bij verzuim eerst een casemanager tussen die bepaalt of dat wel nodig is. En als er een andere reden bestaat om de bedrijfsarts te consulteren, moet een werknemer dat tegenwoordig vaak vragen aan zijn leidinggevende. Wij vinden al langer dat dit moet veranderen. Dat geldt ook voor de rol van de bedrijfsarts in het preventiebeleid. Er moet meer budget worden uitgetrokken voor echte preventie, zodat werknemers lang en gezond door kunnen werken.’

Momenteel laten de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport door het Leidse adviesbureau Astri onderzoek doen naar de toegankelijkheid en onafhankelijkheid van de bedrijfsarts, de uitvoering van de preventieve taken door de bedrijfsarts en de arbocuratieve samenwerking. Het rapport daarover wordt in april verwacht. Rodenburg: ‘Hopelijk leidt dat tot aanpassingen van de wettelijke regeling.’

Henk Maassen


Lees ook:

 • Meer nieuws

beeld: Thinkstock
beeld: Thinkstock
Nieuws bedrijfsgeneeskunde
 • Henk Maassen

  Henk Maassen (1958) is journalist bij Medisch Contact, met speciale belangstelling voor psychiatrie en neurowetenschappen, sociale geneeskunde en economie van de gezondheidszorg.  

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Geert Koster, bedrijfsarts/medisch adviseur, Groningen 02-03-2011 01:00

  "Als bedrijfsarts voel ik mij aangesproken door het onderzoek van de FNV en door de reactie van onze voorzitter.

  Je kunt vraagtekens zetten bij het onderzoek van de FNV, en ook bij het gebruik van de resultaten om hun eigen standpunt over de positie van de bedrijfsarts kracht bij te zetten. Anderzijds is het wel een signaal waardoor wij ons aangesproken moeten voelen. Hoe kan het toch dat bedrijfsartsen nog steeds als verlengstuk van de werkgever worden gezien, terwijl onze eigen perceptie duidelijk anders is?

  Collega Rodenburg berijdt weer het stokpaardje van de casemanager, die de bedrijfsarts bij de patiënt zou weghouden. Mijn realiteit is totaal anders. Ik heb niet te maken met een casemanager, maar zit midden in de bedrijven waar ik spreekuur doe. Alle werknemers hebben toegang tot mijn spreekuur, en als ik bij de bedrijven ben, ben ik op de werkvloer te vinden.

  Als adviseur van de directie adviseer ik gevraagd en ongevraagd over arbeidsomstandigheden, en ben ik betrokken bij en initiator van preventief gezondheidsbeleid. Ik stem regelmatig af met de ondernemingsraad.

  Hoe komt het dan toch dat zowel de FNV als de NVAB zo’n ander beeld hebben?
  Ik denk dat er nog steeds veel te veel wordt gekeken naar arbodiensten, die niet zozeer een professioneel maar een commercieel product leveren, dat inderdaad vooral is gericht op verzuim. Er is echter een steeds groter wordende groep zelfstandige bedrijfsartsen die vanuit hun professionele opstelling opereren en er zijn ook steeds meer bedrijven die daarvan het voordeel inzien, en werkelijk maatwerk voor hun medewerkers en onderneming willen leveren.

  We moeten ervoor zorgen dat we de negatieve beeldvorming doorbreken, en duidelijk maken dat bedrijfsartsen een bijdragen aan de gezondheidszorg als specialist in de relatie tussen werk en gezondheid!
  "

 • R. van Wanroij, bedrijfsarts, Tilburg 23-02-2011 01:00

  "Wat kwamen we er weer goed van af als bedrijfsarts in het laatste MC nr.6: Een verslag van een onderzoek van het FNV dat we nooit op de werkvloer komen en alleen bekend zijn vanuit onze rol als 'verzuimcontroleur', en als toetje een uitspraak van het tuchtcollege van een bedrijfsarts die niet persoonlijk toeziet op het versturen van de post.

  Om met het laatste te beginnen; ik vraag me af welke huisarts of specialist dit wél doet maar bij ons ligt het gelukkig vast in een protocol en dan is het helemaal goed...

  En dan die vermaledijde verzuimcontrole die ons zo bekend maakt bij de werknemer. Wat is daar zo erg aan? We doen zinvol werk, al is het maar dat we in onze consulten van 20 tot 30 minuten per geval de tijd nemen voor uitleg van hetgeen betrokkene mankeert, wat er gaat gebeuren met hem en wat de prognose is. Vaak gaat men een stuk wijzer de deur uit.

  Voordat ik vrijdag het MC vond had ik 's middags een werknemer gezien die herstellende was van een meniscus operatie maar ook gemasseerd door de fysiotherapeut werd wegens de 'krampen' in de kuit die sindsdien opgetreden waren.... Toch maar ingestuurd naar de huisarts op verdenking van een trombosebeen, hetgeen inmiddels bevestigd is. Hij wordt nu adequaat behandeld. Misschien heb ik wel zijn leven gered door een einde te maken aan die massage van die trombus. En dat tijdens verzuimcontrole...
  "

 • Roel. Melchers, bedrijfsarts, HOUTEN 08-02-2011 01:00

  "In 1994, met de invoering van de arbowet, is de bedrijfsarts aangewezen als dé deskundige die kan, eventueel móét, bepalen of ziekte het verzuim verklaart. Dit is, tot spijt van veel bedrijfsartsen (en van hun vereniging de NVAB), sindsdien het <b>primaat</b> van de bedrijfsarts.

  De werkgever moet de verzuimbegeleiding organiseren.
  Er moet een casemanager aangewezen worden. De taak van die casemanager is onder andere het aansturen van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts wordt dan met een vraag betrokken en er wordt niet van hem verwacht een vervolgafspraak te maken.

  Ja... en die bedrijfsarts wordt gebiast door zijn opdrachtgever. Dat is meestal de werkgever.

  Wil je je daar tegen verweren... dan zal de werknemer zelf een bedrijfsarts in de arm moeten nemen. Hier ligt een glansrol voor de vakbeweging. Net zoals ze juristen beschikbaar stelt aan haar leden die er met hun werkgever niet goed uitkomen, zo zal ze ook bedrijfsartsen in de aanbieding moeten hebben.

  Roel Melchers,
  zelfstandig bedrijfsarts in Houten."

 • algra, zelfstandig bedrijfsarts, rotterdam 04-02-2011 01:00

  "Bedrijfsarts onder vuur – een duiding.

  Even concreet: waarover praten we ?
  Het FNV hield een meningspeiling onder haar leden; slechts (?!)700 leden reageerden en de helft daarvan was negatief over de bedrijfsarts. kortom: 350 (!) Nederlandse werknemers vonden iets; dat is waarlijk geen groot aantal en in het geheel niet representatief te noemen.

  Vanwaar dus nu deze fuzz ?
  Daar is op zich wel een reden/aanleiding voor aan te wijzen: volgens de FNV moet de bedrijfsgezondheidszorg namelijk op de schop en de bedrijfsarts moet worden omgebouwd tot arbeidsgeneeskundige (werknemersarts) gefinancierd door de zorgverzekering ( dus collectief), hetgeen impliceert dat de zorgpremie voor elke Nederlander stijgt met 40-60 euro per jaar.

  Waarom ?
  De bedrijfsarts is namelijk een verlengstuk /agent van de werkgever en dus niet te vertrouwen, want de werkgever betaalt ! De redenering erachter is even simpel als plat: wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Gebaseerd op ouderwetse zwart wit denken: inhalige kapitalist/werkgever versus zielige uitgebuite werknemer/medewerker. Het miskent de moderne arbeidsverhoudingen en doet ernstig afbreuk aan de complexe werkelijkheid waarin de bedrijfsarts werkt. Maar dat komt even niet van pas.

  Framing
  In deze strategie is het nuttig de bedrijfsarts bewust in een kwaad daglicht te zetten. Bovendien is het een buitengewoon gemakkelijk te bespelen sentiment. Het is dus relatief gemakkelijk scoren. In de politiek heet zo iets framing. In gewoon Nederlands stemmingmakerij.

  Maar waar zijn de feiten ?
  Hamvraag is: waar zijn de harde feiten, de bad cases van bedrijfsartsen die er een potje van maken. Je zou een dik zwartboek verwachten met uitgebreide beschrijvingen van wat er allemaal is verkeerd gegaan. Maar niets van dit alles ! en zo wordt het beeld geschapen dat het niets meer is dan geklaag en getwitter van boze en verongelijkte vakbondsleden.

  Discutabele opstelling NVAB
  Je zou verwachten dat de beroepsvereniging van bedrijfsartsen ( de NVAB) tegen dergelijke slecht onderbouwde aantijgingen ferm tegen in het geweer zou komen. Want: wat is erger als de integriteit van je beroepsgroep ter discussie wordt gesteld ! In plaats van op de bres te springen voor de bedrijfsarts beweegt de NVAB ( bij monde van haar voorzitter) ruimhartig mee met het FNV en neemt te weinig afstand. Teleurstellend en betreurenswaardig.

  Opportunistische redenen:
  Voor de discutabele opstelling van de NVAB zijn wel redenen te vinden. Opportunistische reden wel te verstaan. Het doel van de NVAB is de bedrijfsarts uit de vermaledijde arbo wereld terug te geleiden naar haar moederschoot: de zorg sector (het beloofde land). Tja, en omdat te bereiken moet je soms wat schipperen. Ja toch ?
  Professioneel statuut: een papieren tijger !
  Er bestaat uitgebreide regelgeving tav de kwaliteit van het professioneel handelen van de bedrijfsarts, waaronder het professioneel statuut. Dat is op dit moment een papieren tijger.

  Afsluiting: toon karakter en maak werk van het professioneel statuut !
  Het zou de NVAB sieren serieus werk van haar professioneel statuut te maken in plaats van mee te huilen met de wolven ( FNV) in het veld !

  A.F.Algra
  Zelfstandig bedrijfsarts
  Voormalig bestuurslid NVAB
  "

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.