Inloggen
Laatste nieuws
Bas Knoop
2 minuten leestijd
Nieuws

Asscher houdt vast aan boete bedrijfsartsen

4 reacties

Onder druk van de Raad van State (RvS) past minister Asscher (Sociale Zaken) zijn plan aan om bedrijfsartsen een boete op te leggen als zij een beroepsziekte niet melden. De PvdA-bewindspersoon wil de boete van maximaal 450 euro nu voorwaardelijk invoeren, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Asscher gunt de beroepsgroep de tijd om ervoor te zorgen dat het in zijn ogen veel te lage aantal meldingen van beroepsziekten omhoog gaat. Mocht de situatie in de komende tijd ‘niet substantieel verbeteren’, dan wil de minister alsnog de boeteregeling introduceren. Maar wat Asscher verstaat onder een ‘substantiële verbetering van de situatie’ maakt hij niet duidelijk. Ook blijft onduidelijk hoe lang de bedrijfsartsen de tijd krijgen om hun meldingsgedrag te verbeteren.

In 2014 registreerde het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) 8513 meldingen van een beroepsziekte door 950 bedrijfsartsen. In Nederland werken een kleine 2000 bedrijfsartsen. Op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2013 schatten TNO en CBS het aantal nieuwe beroepsziekten op zo’n 152.000 per jaar.

De RvS adviseert Asscher de voorgestelde boete helemaal te schrappen. Volgens het adviesorgaan van de regering is bestraffing geen ‘proportionele en geschikte’ reactie op het probleem. Het RvS stelt dat de belangrijkste taak van de bedrijfsarts het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in een bedrijf is. ‘Het melden van beroepsziekten is daarmee van relatief geringe betekenis.’

Wil Asscher dat de beroepsgroep vaker melding maakt, dan moet hij hen aanspreken op hun professionaliteit en vooral kijken naar de redenen waarom bedrijfsartsen beroepsziekten niet melden, stelt de RvS. Onzekerheid over de juridische consequenties van een melding is één van de belangrijkste redenen voor het lage meldingspercentage, zo bleek uit het veelbesproken Astri-rapport uit 2011 over de positie van de bedrijfsarts. Werkgevers, die de bedrijfsarts betalen, zouden bang zijn dat meldingen een claimcultuur van werknemers in de hand werken.

Ook het ontbreken van een eenduidige definitie van een beroepsziekte speelt een rol. Bij psychische aandoeningen is het bijvoorbeeld vaak lastig vast te stellen of de oorzaak in de privésfeer of op de werkvloer ligt. Daarom schrijft de RvS dat het voor de Inspectie SZW lastig is om te bewijzen dat een bedrijfsarts de meldplicht niet is nagekomen. Maar voor de minister blijft het van belang dat het aantal meldingen van beroepsziekten stijgt. Meer informatie over de oorzaken en type beroepsziekten leidt tot een betere preventie, redeneert Asscher. ‘Het voorkomen van beroepsziekten is urgent.’

Bas Knoop
@bknoop

Kamerbrief van minister Asscher

© Shutterstock
© Shutterstock
Nieuws werk meldplicht
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • R.U. Melchers

  Bedrijfsarts, HOUTEN Nederland


  Help is on the way.

  Die zelfde wet die het niet melden van beroepsziekten tot een overtreding maakt, geeft de werknemer ook het recht (!) op een eigen bedrijfsarts.

  En reken maar dat deze bedrijfsarts beroepsziekten gaat melden.

  De reden dat de w...erkgevers-bedrijfsarts dat niet doet is dat hij zijn opdrachtgever, de werkgever dus, te vriend wil houden. Dat doet hij niet door de werknemer een onderbouwing te geven voor een claim op zijn werkgever.
  Hoe moet hij anders de scholing van zijn kinderen betalen... En die wintersportvakantie wil hij zichzelf ook niet door de neus geboord zien.

  Een werknemers-bedrijfsarts heeft dergelijke scrupules niet.

  Echt: de minister krijgt meer beroepsziektes gemeld dan hem lief is.

 • R.U. Melchers

  Bedrijfsarts, HOUTEN Nederland


  Help is on the way.

  Die zelfde wet die het niet melden van beroepsziekten tot een overtreding maakt, geeft de werknemer ook het recht (!) op een eigen bedrijfsarts.

  En reken maar dat deze bedrijfsarts beroepsziekten gaat melden.

  De reden dat de w...erkgevers-bedrijfsarts dat niet doet is dat hij zijn opdrachtgever, de werkgever dus, te vriend wil houden. Dat doet hij niet door de werknemer een onderbouwing te geven voor een claim op zijn werkgever.
  Hoe moet hij anders de scholing van zijn kinderen betalen... En die wintersportvakantie wil hij zichzelf ook niet door de neus geboord zien.

  Een werknemers-bedrijfsarts heeft dergelijke scrupules niet.

  Echt: de minister krijgt meer beroepsziektes gemeld dan hem lief is.

 • W.J. Duits

  Bedrijfsarts, HOUTEN Nederland

  Dat beroepsziekten gemeld moeten worden, daar is geen vraag over. Het staat in de wet en dat zal nagekomen moeten worden. Maar het de vraagt die rijst: Wat zegt het? Stel in het onderwijs: In het onderwijs komt heel vaak psychische problematiek voor,... vooral overbelasting en uitputting, wat in de volksmond Burn-out wordt genoemd. Maar mijn ervaring laat zien dat het niet zo eenduidig op het werk als geheel kan worden geplakt, er zijn scholen waar het probleem niet tot nauwelijks voorkomt. Er zijn ook leerkrachten en docenten, om bij onderwijs te blijven, ziek zijn geworden met overbelasting klachten als gevolg van mantelzorg of het niet geregeld kunnen krijgen van zorg voor ouders of kinderen.
  Moeten we niet een nieuwe post toevoegen aan de registratie: Ziek ten gevolge van Maatschappelijke ontwikkelingen, Regeringsziekte. Ziekte die ten gevolge van zwabberend en onduidelijk regeringsbeleid ontstaat, misschien een wel veel groter probleem in dit land dan de beroepsziekten.

 • algra

  Zelfstandig bedrijfsarts - adviseur , Rotterdam

  De Raad van State maakt naar mijn opinie een juiste afweging.

  De route van minister Asscher/SZW - niet melden is een overtreding - zal onbegaanbaar blijken.

  Naar mijn weten is dit 'opschalen' tbv louter preventief beleid overigens een unicum. Jur...idisch interessant dus.

  Niet onvermeld mag worden dat deze cijfers niet eens gebruikt kunnen én mogen worden voor beleidsdoeleinden.

  De cijfers zijn namelijk niet representatief, de gebruikte definitie is multi interpretabel en blijkt van elastiek te zijn en daardoor zijn de cijfers bij test- hertest - onbetrouwbaar.

  Al eerder stelde bedrijfsarts en oud NCvB directeur Dick Spreeuwers in zijn proefschrift over dit onderwerp vast dat - en ik citeer: " De cijfers die verzameld worden door het NCvB, en dat geldt ook voor registraties in diverse andere landen, kunnen niet zonder meer gebruikt worden voor preventief beleid ".

  Ten slotte nog twee andere argumenten:
  1. melden voor louter preventief beleid op landelijk/beleidsniveau heeft geen toegevoegde waarde op werkvloer niveau - daar waar het dus echt omgaat.

  2. het plaatst de bedrijfsarts in een riskante positie omdat deze kan worden gezien als verlengstuk van de Arbeidsinspectie. De bedrijfsarts is adviseur en/maar geen toezichthouder !

  De huidige NCVB Monitor is als kapotte thermometer: het geeft een uitslag, maar heeft geen toegevoegde waarde. Grondige heroriëntering is aan de orde.

  In eerdere blogs heb ik mijn bezwaren uitgebreider beargumenteerd.
  Zoals bv in Standpunt TBV ( Tijdschrift Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde). Deze laatste is tevens in een variant te lezen op de site Arbo online - google arbo online - schaf meldingsplicht beroepsziekte af.

  Werkend Nederland verdient beter.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.