Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
naar overzicht
Nieuws

Artsen willen ouderenminister

3 reacties

Artsenorganisaties LHV, Verenso en Laego willen een minister voor Ouderen en Maatschappij, die oog heeft voor thuiswonende ouderen. Met zo’n twintig organisaties doen ze een oproep aan de formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie om zo’n functie in het nieuwe kabinet in te stellen.

Een groep van zorgaanbieders, ouderen- en mantelzorgorganisaties vinden dat er zo’n minister moet komen om de problemen aan te pakken rond thuiswonende ouderen. Het ministerie van VWS heeft nu vooral oog voor verpleegzorg door daar geld voor vrij te maken, stellen zij, maar de belangenclubs vrezen dat de problemen van thuiswonende ouderen daardoor ondergesneeuwd raken.

De huisartsen (LHV), specialisten ouderengeneeskunde (Verenso) en kaderhuisartsen ouderengeneeskunde (Laego) zien op een aantal gebieden problemen. Ten eerste ontbreekt volgens hen een passend aanbod aan woonvormen waar ouderen zich veilig voelen, zoals aanleunwoningen, zorgappartementen of het vroegere verzorgingshuis. Daarnaast hebben thuiswonende ouderen meer hulp en steun nodig dan hun sociale netwerk kan bieden, constateren de artsen. Verder missen ze samenhang in de zorg voor deze groep ouderen, en stellen ze dat er meer aandacht en tijd nodig is om maatwerk te bieden.

Een ouderenminister zou een mandaat moeten krijgen om ‘in nauwe samenwerking met relevante ministeries met een integrale aanpak’ deze problemen aan te pakken. De belangenorganisatie willen nu verschillende acties uitwerken die volgens hen daaraan kunnen bijdragen.

Lees ook

print dit artikel
Nieuws LHV ouderengeneeskunde ouderen
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op politiek en financiën.  

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen

Reacties

 • Bert Wiechers, Arts niet praktiserend, Zwolle 14-07-2017 18:35

  "Vergeleken met veel landen heeft Nederland weinig ministers/ministeries. Lijkt me niet slecht, voor je het weet heb je aparte ministers voor water-, spoor- en landwegen! Nu wordt een nieuw kabinet gevormd; allerlei belangengroepen gaan pleiten voor een 'eigen' minister, Aandacht voor 'ouderen' is zeer gewenst, maar ik vraag me af of een apart ministerie iets kan bijdragen. Ik denk het niet, het zou de cohesie van het beleid alleen maar verminderen ben ik bang."

 • Bert Wiechers, Arts niet praktiserend, Zwolle 14-07-2017 18:35

  "Vergeleken met veel landen heeft Nederland weinig ministers/ministeries. Lijkt me niet slecht, voor je het weet heb je aparte ministers voor water-, spoor- en landwegen! Nu wordt een nieuw kabinet gevormd; allerlei belangengroepen gaan pleiten voor een 'eigen' minister, Aandacht voor 'ouderen' is zeer gewenst, maar ik vraag me af of een apart ministerie iets kan bijdragen. Ik denk het niet, het zou de cohesie van het beleid alleen maar verminderen ben ik bang."

 • W.J.Duits, Bedrijfsarts, Houten 14-07-2017 13:47

  "Laten we eerst eens goed nadenken over de behoeftes die ouderen hebben. Er wordt nu ingevuld voor deze bevolkingsgroep. Er zijn altijd woonvormen geweest voor ouderen, denk aan serviceflats of verzorgingshuizen. De verzorgingshuizen zijn echter wegbezuinigd, omdat er kennelijk geen behoefte meer aan zou zijn. Volgens mij is dat de grootste denkfout geweest die je kan bedenken. Hoe kwamen mensen in het verzorgingshuis? Dat waren ouderen die niet meer helemaal zelfstandig hun leven konden leiden. Door in een verzorgingshuis te gaan wonen, was er nog wel sprake van een eigen woonplek, maar er waren voorzieningen bij de hand en er waren leeftijdsgenoten waar je een praatje mee kon maken. Hulp was in hetzelfde gebouw aanwezig. Zijn ouderen echt wel zo blij met in het eigen huis blijven wonen? Je hebt nu eigenlijk geen keuze bijna meer, het is daar blijven met thuishulp en als je dat niet meer kan, het Verpleeghuis. Is dat wat we hebben gewild?
  Dan de participatie gedachte, je bent als oudere afhankelijk van kinderen en buurtbewoners, willen ouderen dat echt?
  Is overigens participatiemaatschappij eigenlijk geen vreemde gedachte? Maatschappij ansich betekent al samenleven, een samenleving zijn. Participatiemaatschappij is dus eigenlijk "Samenleving-Samenleving", of "Maatschappij- Maatschappij". Kortom: Helemaal niets nieuws, een leuke woordspeling op"zoek het vooral zelf maar uit". De successen van deze "Participatie-maatschappij"buitelen over elkaar: Vereenzaamde ouderen, vastgelopen jeugdwerk, kinderen die geen onderwijs krijgen en ga zomaar door.
  We hebben geen Minister nodig voor ouderen, we hebben een regering nodig die zijn taken serieus neemt en een Tweede kamer die zelf eens gaat werken aan hun maatschappelijke rol, in plaats van het nastreven van allerlei politieke hobby's."