Inloggen
Laatste nieuws
2 minuten leestijd
Federatienieuws

Artsen willen bijdragen aan aanpak mensenhandel

Plaats een reactie
Getty Images
Getty Images

Meer aandacht voor mensenhandel in de opleidingen en bij- en nascholingen van medische professionals en uitbreiding van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat zijn de twee aanbevelingen van de Nationaal Rapporteur in de op 9 november gepubliceerde Tiende rapportage mensenhandel. De KNMG ziet de noodzaak van meer alertheid op mensenhandel en het belang van de rol die artsen hierin kunnen spelen. De KNMG gaat met de aanbevelingen aan de slag.

Mensenhandel brengt slachtoffers grote psychische en mentale schade toe. Wanneer zij een arts bezoeken, kan de arts een rol spelen om hen uit deze situatie te bevrijden. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel geweld tegen Kinderen geeft in haar Tiende rapportage, getiteld ‘Zicht op mensenhandel’, duidelijke handvatten om de aanpak van mensenhandel te verbeteren. Door meer aandacht voor dit onderwerp in de opleiding en e-learning-modules over kindermishandeling en huiselijk geweld, leren artsen hier extra alert op te zijn. Zo krijgt de arts handvatten om mensenhandel te herkennen, weet hij welke hulp hij kan bieden en kan hij bijdragen aan de veiligheid van zijn patiënten.

Hoogste complexiteit

Slachtoffers van mensenhandel zijn zeer moeilijk te identificeren. Artsen worstelen met vermoedens en beseffen maar al te goed dat het benoemen van vermoedens ook juist de situatie en de kwetsbaarheid van deze patiënten kan vergroten. Uit het rapport blijkt ook dat veel slachtoffers van mensenhandel bang zijn voor repercussie en daarom niet geholpen willen worden, of zichzelf niet als slachtoffer zien. Er is specifieke deskundigheid nodig om deze patiënten goed te kunnen bijstaan. Hierbij moet rekening gehouden worden met de prevalentie; artsen krijgen in hun carrière maar zelden en misschien zelfs nooit met deze problematiek te maken.

KNMG-meldcode en afwegingskader

De KNMG coördineert de werkzaamheden van het cluster artsencoalitie voor het opstellen van een afwegingskader als aanvulling op de KNMG-meldcode uit 2015. Met deze aanvulling willen we helderheid scheppen over de toepassing van de meldcode en de momenten waarop melden bij Veilig Thuis nodig is.

We zullen bij deze herziening ook kijken hoe we in de Meldcode extra aandacht kunnen besteden aan mensenhandel. Veiligheid en welzijn zijn essentiële randvoorwaarden voor een goede gezondheid waar artsen zich maximaal voor willen inzetten. .

Federatienieuws 46 2017 (pdf)

Federatienieuws KNMG mensenhandel
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.