Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

AMC over Tromp: ‘Buitensporig en bewust normoverschrijdend gedrag’

24 reacties

De casus in Tuitjenhorn heeft niets te maken met palliatieve sedatie, noch met het gebruik van morfine bij een benauwde en terminaal zieke patiënt. Dat schrijft de afdeling Huisartsgeneeskunde van het AMC aan huisartsen in haar netwerk. Over wat er wél is gebeurd doet het AMC wederom geen uitspraken.

Het AMC spreekt verder van buitensporig en bewust normoverschrijdend gedrag en zegt geen situatie uit het verleden te kennen met een dergelijk verregaand karakter. Het AMC schrijft dat de coassistent van huisarts Tromp op 20 augustus haar begeleider per e-mail benaderde, waarna de begeleider de coassistent op 22 augustus uitgebreid heeft gesproken. Het AMC stelt dat ze die dag zo goed mogelijk hebben getracht het verhaal van de coassistent te verifiëren. Ze zijn daarbij niet in contact getreden met huisarts Tromp zelf, zo bevestigde een woordvoerder van het AMC eerder aan Medisch Contact. In de brief staat dat men, gezien de ernst van de verdenking, heeft gemeend dat dat er sprake was van dusdanige omstandigheden dat er moest worden afgeweken van de gangbare procedure. AMC vindt het verder van belang te vermelden dat ‘hetgeen bij die huiszoeking werd gevonden volledig in overeenstemming was met de feiten uit het verslag van de coassistent’.

Het AMC zegt verder de mening van LHV en KNMG te delen dat het stoppen van het onderzoek door de IGZ niet acceptabel is in deze zaak. Het AMC dringt aan op maximale openheid over de overwegingen die het handelen van de IGZ en het OM hebben bepaald. Het AMC zegt dat er de meest wilde veronderstellingen circuleren en spreekt van grote onrust onder de media en onder huisartsen en oordelen die meestal zijn gebaseerd op een gebrek aan kennis over de zaak.

Simone Paauw

Lees ook:

Dossier Tuitjenhorn

Nieuws disfunctioneren Tuitjenhorn huisartsgeneeskunde palliatieve sedatie huisartsen AMC
 • Simone Paauw

  Simone Paauw (1978) werkt sinds april 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone’ arts met een bijzonder verhaal en neemt graag een kijkje in de praktijk.  

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • P.E.M. Engelkes, arts, HOOGERSMILDE 15-11-2013 01:00

  "aan mijn reactie: "wat bezielt MC" (3-11)wil ik nog toevoegen: "wat bezielt de politie om 's nachts het huis van collega tromp te doorzoeken" en "wat bezielt de inspectie de collega tijdens zijn opname psychiatrie te laten ondervragen" en "wat bezielt het OM om de weduwe van de overleden patient een paar dagen na de dood van haar man drie uur lang te ondervragen?" Kortom, wat collega tromp ook misschien fout gedaan mag hebben -- wat er daarna gebeurd is heeft niets met een rechtsstaat te maken, laat staan van enig menselijk invoelingsvermogen - wat je toch tenminste van medici mag verwachten. Schande. Zal de onderste steen ooit bovenkomen? Of zullen alle betrokkenen hun straatje wel weer schoon weten te vegen?"

 • P.E.M. Engelkes, arts, HOOGERSMILDE 03-11-2013 01:00

  "wat bezielt MC om op de voorpagina een collega die uit wanhoop zich van het leven beroofde met naam te noemen en te vragen wat hem bezielde (niet wat hem bewoog)? MC lijkt de telegraaf wel! En wat bezielde de huisarts-supervisor uit het AMC om zonder ruggespraak collega Tromp bij de inspectie aan te geven? En wat bezielde de inspectie om nog zonder verder onderzoek de politie op deze collega af te sturen? "

 • J.P. Detering, Verpleegkundige, Almere 31-10-2013 01:00

  "Een typische reactie van het AMC. Eigen handelen verdedigen en dan vertrouwen vragen omdat zij vinden dat zij het goed doen. Heet dat niet externe attributie? Bij het AMC staat de patiënt en de beroepsbeoefenaar al lange tijd niet meer op de eerste plaats. Op zich niet zo gek vanuit het perspectief van het AMC gezien. Zij dienen vooral het belang van de ziektekostenverzekeraars want dat zijn degenen die nu de dienst uitmaken binnen de Nederlandse gezondheidszorg en de financiën leveren. Helaas heb ik dat zelf aan de lijve moeten ondervinden. Op een grove wijze als een nummer door een arts-assistent te worden afgedaan (een specialist met een patiënt laten praten die geen geld voor het AMC oplevert is zonde van de kostbare tijd), zonder uitleg, zonder begrip en zonder handelingsperspectief.Maar gelukkig heb ik ook andere artsen buiten het AMC gevonden die de patiënt nog wel van belang vinden. Lang geleden was dat bij het AMC ook zo. Maar helaas is het management nu zo ingericht dat, hoewel voor de bühne nog wel af en toe op de werkvloer wordt meegewerkt, alleen nog te sturen op cijfers om naar buiten toe de schijn van geleverde kwaliteit op te houden. Dat huisartsen huiverig zijn om nog co-assistenten uit het AMC op te leiden is begrijpelijk, maar wel jammer. Wij hebben juist artsen nodig met gevoel voor hun patiënten en niet voor cijfers en slagingspercentages. En volgens mij zijn huisartsen juist bij uitstek degenen die het dichtst bij de patiënt staan en hen begrijpen en dus in staat zijn om bij nieuwe artsen het patiëntenbelang over te brengen. "

 • W. Swart, oogarts, LEIDEN 24-10-2013 02:00

  "Verwachte kijk- en leescijfers bepalen veelal of en hoe berichtgeving in de media verschijnt. Dat dit nieuws nu in Nederland bij velen emoties opwekt en reden tot reageren geeft is begrijpelijk. Maar anders is het voor artsen. Geen oordeel, geen mening naar buiten en geen acties zonder gedegen kennis van de feiten. Die hebben we niet en derhalve past ons een voorbeeld functie en een professioneel zwijgen."

 • P.J.F.M. de Breet, huisarts, ECHT 24-10-2013 02:00

  "Ik heb de brief van professor van Weert gelezen.
  De professor geeft uitleg over de gang van zaken.
  Wat ik mis is enige vorm van begrip voor de onstane onrust bij praktiserende huisartsen.
  Sterker hij verwijt hen om te oordelen zonder over de juiste infomatie te beschikken.
  Is aan hem voorbij gegaan dat er geschreeuwd wordt door huisartsen , LHV, KNMG en NHG om openheid van zaken?
  Had het AMC niet de mogelijkheid om, in het kader van conflict van belangen, openheid te geven?
  De brief zegt inhoudelijk nog weinig ,of creeert meer verwarring.( "deze casus heeft echter niets te maken met palliatieve sedatie , noch met het gebruik van morfine bij een benauwde en terminaal ziek patient" = in tegenspraak met journalistieke informatie)
  Zijn brief is verdedigend maar ook aanvallend en zonder begrip. Staat hij misschien (te) ver af van het werkveld?
  Je mag van een vertegenwoordiger van de huisartsenopleiding anders verwachten.
  Jammer!

  Hopelijk ontstaat op enige wijze openheid van zaken zodat huisartsen zich zekerder voelen in het leveren van palliatieve zorg en kan de rust terug keren."

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.