Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Al tien jaar strijd UWV-artsen en management

4 reacties

Artsen en de top van het UWV zijn al tien jaar lang verwikkeld in een ernstig conflict. Dat stelt dagblad Trouw in een reconstructie van de afgelopen tien jaar naar aanleiding van een briefwisseling tussen het UWV-management en de vakvereniging van verzekeringsartsen Novag. Trouw kreeg deze briefwisseling in handen door een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

UWV-artsen zouden al jarenlang hun werk niet goed kunnen doen, onder meer door een tekort aan verzekeringsartsen bij het UWV en te veel administratie. Ook is er volgens Trouw grote frustratie onder de artsen, omdat het management van het UWV afspraken niet nakomt. Zo presenteerde het management in 2011 een proefproject waarbij de artsen ondersteuning zouden krijgen van een medisch secretaresse of een verpleegkundige – vanwege al die administratie –, waarbij ze ook een financiële beloning zouden krijgen. Deze beloning bleek echter tijdelijk en daarom weigerden de artsen verder mee te werken aan het project. In 2015 werken de UWV-artsen nog altijd niet structureel met medisch secretaresses of verpleegkundigen. Ook de medische beoordelingen van arbeidsongeschikte mensen blijven een strijdpunt. De UWV-artsen willen dat daar meer tijd en aandacht aan kan worden besteed.

Maar het management zou volgens Trouw meer geïnteresseerd zijn in de uitstroom en niet in de kwaliteit van de herbeoordelingen. Ook verrichten volgens Trouw niet-bekwame medewerkers de medische beoordelingen. De top van het UWV wil niet reageren in Trouw.
Simone Paauw

Trouw: Triest jubileum UWV: 10 jaar ruzie

© Shutterstock
© Shutterstock
Lees ook:
Nieuws
 • Simone Paauw

  Simone Paauw (1978) werkt sinds april 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone’ arts met een bijzonder verhaal en neemt graag een kijkje in de praktijk.  

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • winnand arents, verzekeringsarts (n.p.), BEEK UBBERGEN Nederland 29-11-2015 01:00

  "Er heerst sinds de jaren negentig onder de verzekeringsartsen van het UWV (vroeger: GAK) een forse angstcultuur.In 1992/1993 begon dit allemaal bij het vroegere GAK met een grote GAK-salarisbezuinigingsoperatie voor verzekeringsartsen. Voorafgaand starte deze operatie eigenlijk al reeds in het jaar 1986 met het aanstellen van 70 nieuwe GAK-artsen, die i.v.m. een interne GAK-opleiding eerst twee weken lang in direkte GAK-dienstverband waren en onmiddelijk daarna werden overgeheveld naar een geheel apart gearrangeerd soort GAK-loonadministratiekantoor (uitbetaling naar GAK/CAO functiegroep 30/31), welk salariskantoor werd beheerd door het uitzendbureau Tempo-Team. D.m.v. deze speciale Tempo-Team/GAK-schijnconstructie trachtte het GAK onder toeziend oog van de vakbond FNV niet alleen de hogere salarisuitbetaling naar oud recht conform GAK/CAO(1986/1987) en verplichte opbouw GAK-pensioen te omzeilen, maar ook om tevens ontslagbeschermingsrecht te kunnen ontduiken. En m.b.t. deze ontduiking, terwijl er sindsdien tot vandaag nog steeds een persisterend ernstig tekort is aan UWV-verzekeringsartsen.

  Zonder tegenwerking van de FNV (vroeger:ABVAKABO) heeft het GAK (nu:UWV) gedurende de laatste 17 jaren een erg langslepende loonprocedure van te weinig betaald loon weten te winnen, waarbij het uiteindelijk arrest (okt.2014) toestaat, dat verzekeringsartsensalarissen van het GAK (nu: UWV) niet conform het juridisch gelijkheidsbeginsel behoeven te worden uitbetaald.

  Door jarenlang mismanagement is er nu een forse achterstand van medische herkeuringen ontstaan en dan wel in het bijzonder bij talloze jongeren, die met een beetje autisme en ADHD daardoor voor levenslang arbeidsongeschikt zijn.

  Minister Asscher komt in mrt 2016 met een integraal plan.
  Mijn voorstel:
  Eerst het mismanagement oplossen en dan gezien het persisterend tekort aan verzekeringsartsen ervaren gepensioeneerde verzekeringsartsen inzetten voor
  een grote herkeuringsoperatie."

 • winnand arents, verzekeringsarts (n.p.), BEEK UBBERGEN Nederland 29-11-2015 01:00

  "Er heerst sinds de jaren negentig onder de verzekeringsartsen van het UWV (vroeger: GAK) een forse angstcultuur.In 1992/1993 begon dit allemaal bij het vroegere GAK met een grote GAK-salarisbezuinigingsoperatie voor verzekeringsartsen. Voorafgaand starte deze operatie eigenlijk al reeds in het jaar 1986 met het aanstellen van 70 nieuwe GAK-artsen, die i.v.m. een interne GAK-opleiding eerst twee weken lang in direkte GAK-dienstverband waren en onmiddelijk daarna werden overgeheveld naar een geheel apart gearrangeerd soort GAK-loonadministratiekantoor (uitbetaling naar GAK/CAO functiegroep 30/31), welk salariskantoor werd beheerd door het uitzendbureau Tempo-Team. D.m.v. deze speciale Tempo-Team/GAK-schijnconstructie trachtte het GAK onder toeziend oog van de vakbond FNV niet alleen de hogere salarisuitbetaling naar oud recht conform GAK/CAO(1986/1987) en verplichte opbouw GAK-pensioen te omzeilen, maar ook om tevens ontslagbeschermingsrecht te kunnen ontduiken. En m.b.t. deze ontduiking, terwijl er sindsdien tot vandaag nog steeds een persisterend ernstig tekort is aan UWV-verzekeringsartsen.

  Zonder tegenwerking van de FNV (vroeger:ABVAKABO) heeft het GAK (nu:UWV) gedurende de laatste 17 jaren een erg langslepende loonprocedure van te weinig betaald loon weten te winnen, waarbij het uiteindelijk arrest (okt.2014) toestaat, dat verzekeringsartsensalarissen van het GAK (nu: UWV) niet conform het juridisch gelijkheidsbeginsel behoeven te worden uitbetaald.

  Door jarenlang mismanagement is er nu een forse achterstand van medische herkeuringen ontstaan en dan wel in het bijzonder bij talloze jongeren, die met een beetje autisme en ADHD daardoor voor levenslang arbeidsongeschikt zijn.

  Minister Asscher komt in mrt 2016 met een integraal plan.
  Eerst het mismanagement oplossen en dan gezien het persisterend tekort aan verzekeringsartsen ervaren gepensioeneerde verzekeringsartsen inzetten voor
  een grote herkeuringsoperatie."

 • M.P. de Bakker, Huisarts, DEURNE Nederland 27-11-2015 01:00

  "Welke financiële schade ondervinden werkgevers en werknemers hiervan? De suggestie wordt gewekt dat hier sprake is van kwalitatief onvoldoende, onzorgvuldige en dus onjuiste beoordelingen. Onterechte uitkeringen- en weigeringen zijn hiervan het gevolg. Wat betekent dat voor een huisartsenpraktijk? Bij onjuiste arbeidsongeschiktheid wordt de uitkering dus onterecht verhaald op de praktijkhouder. Middels premiebijstelling door premiedifferentiatie leidt dat ook nog tot onterechte premieverhoging. Door trage, onvoorstelbare bureaucratische bezwaar- en beroepsprocedures die niets meer met de kern van de zaak te maken hebben trekt het uwv een rookgordijn op, hult zich in nevelen, mist transparantie, vormt een onneembaar bastion voor de kleine nauwelijks weerbare werkgever of werknemer en onttrekt zich daarmee aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid.
  Hoe slecht zijn de beoordelingen door gebrek aan kwalitatieve ondersteuning van het management? Welke (wetenschappelijke) onderbouwing ligt er überhaupt nog aan ten grondslag. Is er sprake van evidence based practice of is er sprake van willekeur door gebrek aan professionaliteit. Ik word als huisarts nauwelijks geraadpleegd over ziekte of gebrek (nota bene de kern van de beoordeling) van verzuimende patiënten. Hoe komt men dan tot medisch oordeel? Welke rol speelt de leiding hierin en wat zijn de afwegingen hierbij: kosten, tijd, productie?
  We zijn dus allemaal onbewust het (financiële) slachtoffer van een slecht presterende uitkeringsfabriek met zeer waarschijnlijk een hoog percentage foutnegatieve en foutpositieve arbeids(on)geschikten. Werknemers en werkgevers hebben het nakijken. Let wel dit is geen verwijt aan onze gemotiveerde collegae maar ik heb wel met ze te doen. Ik benijd deze artsen niet onder welke genoemde onprofessionele arbeidsomstandigheden zij moeten functioneren. Je zou beter verwachten van een Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen! Tijd voor een nieuwe parlementaire enquête?
  "

 • algra, zelfstandig bedrijfsarts - adviseur, rotterdam 25-11-2015 01:00

  "Geen goed nieuws en geen fraai beeld over het interne reilen en zeilen van het UWV - en haar kern professionals ( de verzekeringsartsen).

  Tip: lees het hele artikel.Dit geeft ernstig te denken - vooral als je naar de impact in ogenschouw neemt. Kan het UWV het nu wel/niet aan ?

  Minister Asscher reageerde vandaag in Tweede Kamer vrij terughoudend. Komt in maart met 'integraal plan'.

  Voor de geinteresseerden - kijk even op Nu nl . Voor een redelijk betrouwbare indruk van het debat in de vaste kamer commissie SZW.

  Een deel van de Kamer vroeg zich vanochtend af of Asscher nog wel afdoend in control is. Terechte vraag lijkt mij.

  Heel veel gescherm met cijfers. Niet navolgbaar, dus onduidelijk blijft wat wel/niet klopt/waar is

  Ben erg benieuwd hoe dit verder loopt. Verzekeringsartsen zijn niet positief meer, management denkt dat het nog reparabel is.

  Verschil van interpretatie tussen - even in stoplicht model termen: geel/oranje (management) en rood ( verzekeringsartsen).

  Vooruitzichten ? Herfststorm met winterse buien?
  Klinkt allemaal helemaal niet goed.

  Dolf Algra
  zelfstandig bedrijfsarts
  De Werkplaats

  "

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.