Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
naar overzicht
Shahnaaz Dostmohamed
02 september 2011 2 minuten leestijd

Waarschijnlijk drie Klebsiella-doden

Plaats een reactie

Uit onderzoek dat vandaag bij een persconferentie is toegelicht, blijkt dat er in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam drie patiënten naar alle waarschijnlijkheid zijn overleden aan de Oxa-48-positieve Klebsiella-bacterie. De onderzoeksgegevens geven geen uitsluitsel over de vraag of de patiënten zonder besmetting met de bacterie niet zouden zijn overleden.

Prof. dr. De Jonge van het LUMC onderzocht de medische dossiers van de 28 patiënten die zijn overleden met de bacterie. Het betrof vooral langdurig zieke patiënten met ernstig onderliggend lijden. Van 10 patiënten valt niet vast te stellen, maar ook niet volledig uit te sluiten dat zij zijn overleden aan de multiresistente Klebsiella, aldus de Jonge. Bij 1 patiënt kon niet worden vastgesteld wat de doodsoorzaak was, terwijl het bij 14 patiënten zeer onwaarschijnlijk bleek dat zij aan de bacterie zijn overleden. 

Vrijdagmorgen zijn nabestaanden op de hoogte gesteld van de uitkomsten van het onderzoek. Interim-bestuurder Eijsman geeft aan de nabestaanden actief te benaderen om de gevolgen bespreekbaar te maken.

Er zijn tot nu toe ongeveer 2000 patiënten gescreend in het kader van een contactonderzoek.  Dit onderzoek leverde 37 dragers op, waarmee het totaal op 107 uitkomt. Op 2 augustus was er nog sprake van 79 dragers. Nog 1000 tot 2000 patiënten moeten worden gescreend, waarmee het aantal dragers uiteindelijk zeker hoger dan 107 zal zijn. Interim-bestuurder Eijsman geeft toe dat het niet mogelijk had moeten zijn dat de ene patiënt de ander besmette. Goede handhygiëne minimaliseert de besmettingkans.

Waarheidsvinding heeft voor Eijsman prioriteit. Niet alleen voor het ziekenhuis, maar ook voor de nabestaanden is dit het belangrijkste aspect van het onderzoek. Achterhaald moet worden of de interne (mis)communicatie gezorgd kan hebben voor meer besmettingen, omdat dit invloed kan hebben gehad op de snelheid van handelen. Of Eijsman voor of tegen de invoer van een meldplicht voor multiresistente bacteriën bij het RIVM is, gaf hij geen uitsluitsel.

Eijsman geeft aan dat het ziekenhuis tot nu toe zeker zeven tot acht miljoen euro heeft misgelopen door de uitbraak. Dit zal ook gevolgen hebben voor het financiële beleid van het ziekenhuis. Naast de Klebsiella-besmetting waardoor patiënten uit angst wegbleven, was ook de verhuizing naar de nieuwbouwlocatie in mei 2011 en de zomerperiode mogelijk debet aan een vermindering van het aantal patiënten. Door continue communicatie met ziekenhuizen in de regio, nascholing voor zorgverleners, intensief contact met huisartsen en patiëntenvoorlichting ziet het ziekenhuis weer een toename in de bezoeken.

Sinds 18 juli zijn er geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Ten aanzien van de veiligheid meldt Eijsman dat de verscherpte regels en protocollen die in nauwe samenwerking met het UMC Utrecht en de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn opgesteld, gecontinueerd zullen blijven.

Shahnaaz Dostmohamed

Klebsiella Oxa-48
Klebsiella Oxa-48
print dit artikel
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen

Reacties

  • Er zijn nog geen reacties