Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

108 miljoen extra naar jeugdhulp

1 reactie

De komende twee jaar is er 108 miljoen euro beschikbaar om de jeugdhulp te verbeteren. Dat staat in het actieprogramma ‘Zorg voor de Jeugd’ dat ministers Hugo de Jonge (VWS) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) naar de Tweede Kamer stuurden.

In dat programma staat een aantal concrete plannen beschreven, die als doel hebben de jeugdzorg te verbeteren, zodat betrokkenen op tijd de juiste hulp krijgen. Plannen zoals ervoor zorgen dat elk uit huis geplaatst kind een eigen mentor krijgt, pleegzorg verlengen tot 21 jaar en niet meer separeren in de gesloten jeugdzorg. Verder moeten de wachtlijsten korter, onder meer door het ambulante, specialistisch aanbod te vergroten en hoogspecialistisch, intramuraal zorgaanbod beter op elkaar af te stemmen.

Het programma moet samen met gemeenten, zorgaanbieders en cliëntenorganisaties worden uitgevoerd. Gemeenten en VWS stellen samen 108 miljoen euro beschikbaar in een zogenaamd transformatiefonds. Jeugdregio’s kunnen daar een bijdrage uit krijgen als zij een driejarenplan opstellen. Er is verder een fonds van 200 miljoen – ook fiftyfifty door VWS en gemeenten opgebracht – waarop gemeenten tijdelijk een beroep kunnen doen als zij tekorten ervaren.

In februari verscheen een ZonMw-evaluatie van de Jeugdwet (die in 2015 van kracht werd). Daarin stond dat er nog geen sprake was van een effectief, nieuw jeugdstelsel. Zo zouden juist de kwetsbare gezinnen veel moeite hebben om hulp te regelen bij de gemeente. Er was ook sprake van gebrekkige communicatie tussen gemeenten en andere instanties.

lees ook

Nieuws politiek VWS Hugo de Jonge
 • Sophie Broersen

  Journalist en arts Sophie Broersen schrijft over geneeskunde en zorg in de volle breedte: van wetenschap tot werkvloer, van arts-patiëntrelatie tot zorg over de grens. Samen met de juristen van de KNMG becommentarieert zij tuchtzaken. Sinds eind 2020 werkt zij daarnaast als arts bij het team seksuele gezondheid van de GGD Hollands Midden.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Piet van Loon

  Orthopeed/ houdingsdeskundige, Oosterbeek

  De Zorg zal een schip van bijleg blijven, als er niet breed onderkend gaat worden, dat het de jeugd ( de optelsom van alle kinderen in de groei) zelf is, die onbedoeld en ongecontroleerd een steeds moeizamer ontwikkelingsproces doormaakt ( vergelijk ...Leer der Celpathologie) .
  Het verdwenen zijn van alle hygiënemaatregelen en adviezen, die jonge ouders maar ook het hele pedagogische apparaat ( met zang, dans, houdingsbegeleiding, gymnastiek, schoolbanken) en sociaal geneeskundig apparaat ( via kraamzorg, consultatiebureaus, schoolartsen en - later verpleegkundigen) uit de tot diep in de bevolking doorgedrongen Gezondheidsleer konden halen, heeft de brede preventie op veel lichamelijke, neuropsychologische , maar ook negatieve karakterontwikkelingen in een verborgen hoekje van de volksgezondheid gezet. Het is niet de Geneeskunde meer die de kennis aandraagt, maar het zijn de managers, de boekhouders en de niet in de Gezondheidsleer geschoolde zorgverleners, die de Tsunami aan zorgvragen moeten duiden en "beheersbaar "maken.
  En dan wordt het op alle fronten heel erg kostbaar voor de maatschappij om met de vele zgn. technologische ontwikkelingen en innovaties de ontstane hausse aan Zivilizationskrankheiten nog "verwerkt"of "behandeld"te krijgen. Er is heel weinig begrip meer voor de gezonde lichamelijke ontwikkeling van het kinderlichaam en wat daar wel allemaal niet voor nodig is. Het aantal kinderen met "rugzakjes", "problematisch gedrag", leer - ontwikkelingsstoornissen in de brede zin, zal alleen maar stijgen. Net zo als het aantal rugklachten en blessures dit nog steeds blijft doen, waarover we keer op keer vanuit de oorspronkelijke Orthopedie zijn blijven wijzen ( artikel MC 2013: De Gameboygeneratie verleert haar gezonde houding".
  En als dan alles en iedereen, die zich om de jeugd zou moeten bekommeren, ook nog eens, zoals ZonMw kennelijk vond, niet goed communiceert, dan blijft het water naar de zee dragen, vlak voor het springtij haar werk gaat doen.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.